GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 028 157 1 750 159 1 132 341 2 427 957 2 655 348
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet z 15m xo 6n4 v cst da7 j oil df3 y cgz e4q 9 2u2 fpo 4 6u3 1dp t 35w iep q qbv 3ck
3 Tržby z predaja tovaru kp 97 a63 t 73j 6hm h gsl l7m 4v9 js7 i 3k4 6h0 rme png 6 86h pk3 w kte cuv
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov xj 58g
5 Tržby z predaja služieb 987 119 250 197 130 214 540 289 106 250 260 318 439 252 313
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5 gx6 8 ual nf w4j 7d zw6 rib he xig x 9dl
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3 438 ee1 ll 1y3 e mgl ay djo n lmt pw i7c
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu x evr mv7 nq od1 i i6e rw5 v 2um 5lo y qam snw j we8 d1w z zzu n3o j hjz e1v e rg0 9cs
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 45 32 694 1 045 207 883 861 569 730 1 123 947 684 055 1 668 769 1 831 355
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok rf j vbh kh ses dr dow fl yml mf brr lv 908 oq 60i tw knb
14 Služby u kin 8f7 v ztt s9g 1vx fvo y4r qa0 mez hyw f31 3yh jif o3n x0p 8sh npj
15 Osobné náklady y nw2 lkl 0us qes wsm t80 jcb onj nmo 9u1 an7 vx2 r2w o9f iu4
16 Mzdové náklady b 5tz 4q 761 rm tma ejy 9ho kos wpc n9g j9z pqb u96 msb 43v
18 Náklady na sociálne poistenie 742 31 787 35 306 40 843 45 694 42 288 44 667 45 243
19 Sociálne náklady 4u 1 xbe 4 3ad s 9sw l 8np g bh5 r law o krg
20 Dane a poplatky i7k hu aij u bpo y 6l5 6 phy e rcq 6 0ej g ood t rd3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku i prr bo iwi oj 831 q2 0v1 4v qon nx 06p ic w65 ww 0j4
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 78 ppj 9s e0v 5l enq 4e ad1 gf z54 8s s2m
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu z xjw o5 qjq 4n 0rd xwf p 8gd r sfj
25 Opravné položky k pohľadávkam fy5 5da i1 a iuu i 68p -9 t7l
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť a h92 w dxv o evn w viv k 63y 24 75b uk 4hk
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 s4l -6s1 9 jw3 -yz b15 c5 b1c d 0qt -u tn9 h0 by5 -j3 wfg zs8 7w9
28 Pridaná hodnota -k bmn -0gz p t1m oqq ald j4u r54 jjg 06g u2b ang uvp pzq 8hj o0l pnh unu
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu b 1 vv9 c 2w0 l do1 d l9p o v80 tk izx v fyv
39 Výnosové úroky 5 v h 0 v a d hv1 j fza
41 Ostatné výnosové úroky m 3 g j p ugi x ns0
42 Kurzové zisky b 7oy f k19 z pva p 7gf u 8ut 0f dmr pme
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti b5j v 29b
45 Náklady na finančnú činnosť spolu lz wd g pq8 l h1n 7 a2v 0 g25 vy kri ob 0g3 z2 c5f
49 Nákladové úroky b3j 0wa nsd 922 krx e h4f j ly8
51 Ostatné nákladové úroky b2r sw4 eak n39 l zcd o 16b
52 Kurzové straty 143 aw0 w1y x okc r0 4o4 3w i36 x r8a
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť u9 pu k ht5 3 g6t l vxl j 34q z 8ng c 1f2 07v
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ls -6k lvj -fw2 m s9d -0 gkm -b9 lur pf ixz -4 wce
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -q s0t -pnd 3 pxp -q7 4z7 cz 801 n yp1 -c3 qjg 1 x7r s4 62s w3 5ey
57 Daň z príjmov -ax -v9z b gfj e jgb v 3ob a okk sw qv0 m1 rzb
58 Daň z príjmov splatná wja d cp7 n bu9 l fd9 a ibi bk clk k4 z60
59 Daň z príjmov odložená -gyr -kkd o 0an
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 445 -745 2 090 -30 957 20 899 3 140 -14 758 3 078 22 451 72 047