DREVODK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 274 7 154 32 025 51 967 31 744 32 188 19 708 8 261 21 774 14 747
2 Neobežný majetok u ush v3 fan 3a 88i fl 8nz af zyq v c6h t 3sc s2 ym0 98 8vt
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 126 25 532 39 927 25 293 17 305 9 436 1 480 17 480 13 000
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí o xbn x9 hrr iv pl3 qi mc3 16 qyt q 1tc t pnd q4 rja p3 v1o
33 Obežný majetok p p6c l mdl z nr3 0j fw6 k jrs fa fck oh fp8 t dtx 2 l6v r no2
34 Zásoby súčet g xbu i4 y kjv 3 40b q fku g b0p rr -38 gw hb
35 Materiál be 6 bbn k j0u
39 Tovar 5 bj3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0g 79f r ypc 92 b9d b 3tp d bj5 9 7pd d p2k r x1t r m83
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7zt o 99m q udq y apb p rfc 1 780 5 qoa gmb x idx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 81s w 80q e awq
62 Sociálne poistenie fix k os6 bse
63 Daňové pohľadávky a dotácie kg su h x6z o5s a 822 6i9
65 Iné pohľadávky d2 48i
71 Finančné účty m 8zc 0 41s ihc s if 0 p6s e rxd sts sl 89i
72 Peniaze l p2r id 7 z h9 h 4rj o it4 veb uv mnm
73 Účty v bankách r2 k efi wkm
74 Časové rozlíšenie súčet 93m 86h r7k
76 Náklady budúcich období krátkodobé lyy 303 ioz
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u x9e w ieo th n2o ba rm2 or ptx 6o 3vw rr lvi g jyt dx vcc 8q vnt
80 Vlastné imanie 7 b8m f u9o j bzi -b nv7 -3u n8t -4l ehv c grc b 4o5 -f 6f2 -ei kg5
81 Základné imanie súčet v qg7 j yiu 1 k9d 4 n1r w ot0 v x06 d 9as p 4ln f 1dq x wkb
82 Základné imanie l 48x z zbh q 7cr 7 7x4 9 dmq e qjv e f0d 1 5vx a 5f0 2 fvm
87 Zákonné rezervné fondy nu 0v l4 m3 3r tl 9p
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5c
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ljz -w fyp -8 2wq -39 vz0 -l9 okm -v nm2 -7 hxs -7 8hj
99 Neuhradená strata minulých rokov -92r -7 6lm -q gfc -qk zi7 -1a efx -j 58l -t 6as -1 i3x
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -p7c -l b1k xxb -8 w0p -k0 myb -s7 b9v -u ucu 879 -v 1cm -9 k1f
101 Záväzky c m9y ao qki k4 28p bh tyr gn ele p0 662 v u45 r7 fr4 gh 0wn
122 Krátkodobé záväzky súčet h 8o5 3c ihj tj 172 dz hl4 0o gde hj dsy v ucy ev u2w z0 4kr
123 Záväzky z obchodného styku súčet a4t d4 70 u go8 s w0p a 7u6 7k9 1ys
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu w 7sb sx sef eq lqc
133 Daňové záväzky a dotácie awf 42n 5zu zul c elx x ssr 2 lo5 2 xtg guc
135 Iné záväzky 9 ehf 3w 9yf wq xg7 e7 2nm g2 olq r mby eg xta wk q1j
136 Krátkodobé rezervy 1pv d7a q oyp j 7nf
138 Ostatné rezervy okv ktf k 079
139 Bežné bankové úvery g 0lm h icp q atg t pkd q hk3 6di i3f