DREVODK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 4 274 7 154 32 025 51 967 31 744 32 188 19 708 8 261 21 774 14 747 9 060 3 561
2 Neobežný majetok m 2wo ey tmr iz g6b 8w q6u hw w7m g ho8 g uzz vb 4sc p3 uxn r sq5 s 4y8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 126 25 532 39 927 25 293 17 305 9 436 1 480 17 480 13 000 8 125 3 250
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8 9pl rz tgk yh hqo lz e8u gv 9xv q rgc 6 adq hp fjw 9s ur6 j t3k 5 i1f
33 Obežný majetok 4 yh5 6 9uh 3 5aa gu fgh 3 ic8 45 uyp va sva 7 azh f 0uk 8 lqd bvs 19c
34 Zásoby súčet 3 12f tc k 7lc k f91 z xqp u 3zf va -p1 7b bt sk 4
35 Materiál mx 4 o6s h 012
39 Tovar k w9w
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 73 kd1 l ucy 08 jqk 2 pvq r 7ld 1 0e2 z k76 h dij 5 eo4 pj6 01v
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x49 b 640 6 1ht w oo0 x mrj 1 ppv 6 jsu u9x 0 b6n 87e
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku u3c 2 fp5 1 izh
62 Sociálne poistenie zdq 7 8nf wlv 66b
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5d zt 6 0u4 v05 s 406 tn7 yzi
65 Iné pohľadávky kd wku wbu
71 Finančné účty e nr9 y bjm 87b 3 dp 6 zvr h pb8 4u3 pg vh3 0g qn
72 Peniaze g kxb pr e l j6 l 973 a ymq e3q zx iob fj xu
73 Účty v bankách mr w s6e 1ot
74 Časové rozlíšenie súčet zl5 32e zzb
76 Náklady budúcich období krátkodobé xve 9pk wtz
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n xjm g m7c vk qha hu iok 6x e46 uu tcs wm p4b 7 dxk 8z 6ck ed eke s hxi e w2a
80 Vlastné imanie q k7d z 5yb g a0k -p mw0 -1c u2r -e6 3h8 4 ojr b duk -p wx9 -sk kqi -tf hqx -w s48
81 Základné imanie súčet z 1ju k vik 7 6pb m 2ok z e2q f 78w w r7v j 6lr 6 pi2 r 61f l ats r ofb
82 Základné imanie i fzx u axd y t92 2 fyg 5 wro d q5r 6 ch8 v 7q5 3 z1h 8 2cu q qy0 o gjf
87 Zákonné rezervné fondy 33 k0 yn di e1 tf oc al jn
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond y2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -qpg -n ltf -b 6ta -5p ay0 -rv hxl -5 qes -1 d4s -z 5zg -3t ol5
99 Neuhradená strata minulých rokov -qj2 -o ok0 -g eqm -jk xqs -h8 ozm -8 avr -8 ckk -h 8ep -uq anw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9cz -4 vwa l35 -l wbj -iz 639 -xn fhp -o bo1 w3i -m 4se -c 5l7 -a 7p8 -9 096
101 Záväzky 2 oeu 55 toz lq 73j dp ftn 4x qi1 nj 62h v ju6 gl 784 1x wir o2 7ut b ox4
122 Krátkodobé záväzky súčet k nxb p2 lbb 44 6co qh dec vx dfa jc mz6 s djl 5a vzj yd w02 l4 qqu j rtn
123 Záväzky z obchodného styku súčet 94w em 4l t byu r qnh s 7ya q9z 151 bq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu a 9pl g5 g2b m4 ber
133 Daňové záväzky a dotácie 949 ocl 36p jcv 4 1cn o 1d3 u fox y gv0 9v7 6m0 gss
135 Iné záväzky e lcb zy 5uv rz z1w 7h fqm ip 2et f qrw sz c1c fn msy 9s qjm d c7m
136 Krátkodobé rezervy 7f8 vpw q pow e fwd
138 Ostatné rezervy 0qa 396 0 1ga
139 Bežné bankové úvery z 547 t qmg g a4v 4 87f q b32 mxt edn 9h0 ymv