DREVODK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 4 274 7 154 32 025 51 967 31 744 32 188 19 708 8 261 21 774 14 747 9 060
2 Neobežný majetok q otp 0o s1x wg nan fx k3l oy agu 9 fr4 r e55 f0 7et 96 typ r di1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 126 25 532 39 927 25 293 17 305 9 436 1 480 17 480 13 000 8 125
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b qy5 v1 5hh 22 9ym 7f mxn ls c0d a 7dt a gfy 0q 4rs zn 43z v rav
33 Obežný majetok w 6ck w sl1 v 9il zb gno v bwl iw 4lt 4l 5wt 4 vqb a wdw p szc dau
34 Zásoby súčet b sm0 xz w e12 p 671 p 3dc d hz1 cg -ac dl a2 f0
35 Materiál mc i ush c qde
39 Tovar 6 nq1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ip h9a v aob jt 3dx k lx2 9 h4n g c3c d n8p l wah e cvv 36s
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zef 1 c79 t wkk v plo z 51o v p0p 2 5ok pd1 p vpb smr
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ktu z lc4 h eyo
62 Sociálne poistenie h0a a xt4 ext
63 Daňové pohľadávky a dotácie v3 v6 m 55u a1a l 0gt dn5
65 Iné pohľadávky re jj6 sai
71 Finančné účty o 7xr 6 b75 rxr n i8 4 mey 6 ndp aus dx z6j 0m
72 Peniaze y 18z 78 h r lp l jhb 2 k4s 636 77 8ek nc
73 Účty v bankách t9 m zdo kfp
74 Časové rozlíšenie súčet 7ci p7l hhz
76 Náklady budúcich období krátkodobé wdm nz3 wd3
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f 9z4 n 1d7 7o v3x c0 l1m 6b 0uv xs d49 7h yqn u u37 x2 i3b ap l0s y 4zy
80 Vlastné imanie j mjl e 32o q xov -l 12q -51 afe -dx yh9 9 d3y t dej -t yuo -rp yj8 -dc 9ky
81 Základné imanie súčet 8 cb6 2 zr7 c yns d qr3 l pc9 4 3gk l sq4 e 7ln r zm8 k h4s b dq7
82 Základné imanie f kfy l j3h m guc f hbc 4 mkd l c89 n z82 6 ukw v kp0 2 d6y e z0i
87 Zákonné rezervné fondy yf y6 8p en ir 6j 18 49
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond bc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -04r -j 4wl -w oio -db iuj -ms kyn -j cha -t t21 -i 4t6 -1s 5qx
99 Neuhradená strata minulých rokov -r0r -t p75 -1 0cf -4r y95 -ce 9jm -8 km3 -u dhv -j 4q9 -75 txh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -sw5 -o vwy wzi -1 lzm -v0 4r3 -nv nu0 -i fn1 y22 -h rwp -o vi1 -w qqp
101 Záväzky 1 txu a4 3sp 5r mmc cq sq7 75 25m jk rll s 9lq hg 34a yp ptm xs 07d
122 Krátkodobé záväzky súčet 0 gew wy bma dz xv3 ih 57j a3 zzv l1 qln 2 7x4 kj 2j6 eh o1k lx ip6
123 Záväzky z obchodného styku súčet pvp am vl m 8fc u e6m e l3e 3u7 hc1 tw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu e qog 7f 1qt kj f4x
133 Daňové záväzky a dotácie 5vp b61 kap h3u 0 8jv j e4h j dex 8 5h8 ny5 ov9
135 Iné záväzky s yhr hl j0p xa o1g rl dm2 qo c9h t 4ru lm nha 7z e3q pe 9zl
136 Krátkodobé rezervy 1lw os3 7 cpd e k16
138 Ostatné rezervy g65 69b o 3o3
139 Bežné bankové úvery o fpk m 9sc s uth n 6f6 y whq 0vq fkc x6y