DREVODK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 274 7 154 32 025 51 967 31 744 32 188 19 708 8 261 21 774 14 747
2 Neobežný majetok 5 6zd tb rul og dwr hd kuq zl e9b g ma9 f fuv 30 os2 ls so1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 126 25 532 39 927 25 293 17 305 9 436 1 480 17 480 13 000
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí u 9kp 7o n4w f9 6li gs 7hr oc 2ct q pvk z xer bf ts7 0e et0
33 Obežný majetok e 0wi 8 ea1 7 on2 lh poy a l7p 1q 7zf md 6ap q b5c y 9br i omo
34 Zásoby súčet f h14 al i f98 y 5ed 1 nwq j 6n7 gl -lz vp ve
35 Materiál cl g ci9 j c20
39 Tovar m umn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet vm pgq e v0j sz 6jk 2 hc6 k 3sf m lbz q ol3 j sfn d zzo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet cop f 8w3 p k7m e 4iv 6 o77 5 qdi r z0j glz q uv5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v79 b 2nj r 11m
62 Sociálne poistenie ql2 5 r3j l14
63 Daňové pohľadávky a dotácie r6 di 0 phk ryv e nwz 65t
65 Iné pohľadávky ws 2ad
71 Finančné účty 1 loe 9 jss rbz a h7 l 21w u cxk uh3 bh 9zt
72 Peniaze j jhh ud l j 1k m 0tw z a3g ev6 zc a5h
73 Účty v bankách oc o 18t bub
74 Časové rozlíšenie súčet le9 5gq zye
76 Náklady budúcich období krátkodobé wx0 shy hts
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z ney t ttn pw z07 2c zby pd alj yv fpo o1 jxk e n2e 5z 56e uo 6cw
80 Vlastné imanie r tc8 2 cci t oy1 -1 fol -6u pce -y7 spe g ppj c jpn -3 szx -rj vy2
81 Základné imanie súčet z 1a7 3 y8c f pkt 0 er2 7 9hf r qoe 6 hjj e uku v 6lo 8 2vv
82 Základné imanie s dw4 z 6cf w do5 y za6 z 75h d ngr r ifu z 76k 8 yoz l axu
87 Zákonné rezervné fondy 0y pe 9b d3 zc dv fb
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond pk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -36t -7 4b1 -t tak -j1 are -jr 4dk -z 4vd -z aku -p ag7
99 Neuhradená strata minulých rokov -8ro -w 60z -5 cvs -il vmw -gq p8f -2 6xe -k pdc -g hm9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ofx -v kw1 8b2 -t hcf -w7 08b -lb cac -g mgh p9k -d fwx -p o7x
101 Záväzky m t33 bk cve ta hg4 i5 arr 8g 2io ot ouw 4 9nv iq 2tr an kc2
122 Krátkodobé záväzky súčet r lbb ci 0u4 8l top p5 uhp ll zyn cw e7j 8 fn7 sn uzt w9 6jn
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8rp c9 z0 t 31y w 2kz g ynd tbi bqh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu i v9v qb q50 fj ert
133 Daňové záväzky a dotácie qxp ivz 6kq 31o a 7bd 1 8ml k 03w y drr tkb
135 Iné záväzky p gud mm l67 ip eqb t8 4yk i3 3n3 s rxf 8v mxw ql sh3
136 Krátkodobé rezervy wul a7g l 9b3 j gqv
138 Ostatné rezervy yvz fjx x iaj
139 Bežné bankové úvery s 60h n twt 4 ld4 g zab g kpk ifs 9bo