DREVODK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 4 274 7 154 32 025 51 967 31 744 32 188 19 708 8 261 21 774 14 747 9 060 3 561
2 Neobežný majetok j bkp hn 7ml 0r ynl na 0js fc i88 n qjx n 6xx dj f1x 85 lpa s pyh 2 rgt
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 126 25 532 39 927 25 293 17 305 9 436 1 480 17 480 13 000 8 125 3 250
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2 f7m o9 txj x4 dpd z3 sym en dw3 h ogb q zo2 ab qwu t3 nsl k 88t t fu4
33 Obežný majetok k 2d8 8 7re x y28 pi oeg g o6l 98 bk6 0v wa1 v dug 3 9dp j qzl 5tv 8rx
34 Zásoby súčet h 5zl 7x 1 1j5 4 olz 2 16d h tt4 ma -e2 6k wo jx d
35 Materiál hq t byj d n2g
39 Tovar d rqw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 75 7jh k cjb 84 po4 f 59k k xuu 9 qm6 c 0ff 8 gc0 8 0s7 ohs kto
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4mo v ujz b 5fc z llj 9 plw p hwm 9 gxt rut y pmy 9sl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku q2x m jkf m hu4
62 Sociálne poistenie ox9 q vq8 rbb qvj
63 Daňové pohľadávky a dotácie ml sh z 6li vg5 9 jor 05l w3y
65 Iné pohľadávky rb gl4 fvb
71 Finančné účty x wrd t 244 7o2 e ob l 14w k sng y3t se vgh 83 qa
72 Peniaze 3 454 2j g t of o eqg g xp5 bva pe ibs 3y 4q
73 Účty v bankách ug p d30 tep
74 Časové rozlíšenie súčet 6v0 dbx ca5
76 Náklady budúcich období krátkodobé q78 0cj k9a
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v 4hj g 261 0y pit gz eae 4p eez 4v p60 as gc7 9 ohr 0z 5f1 tr fl2 t g5t g ds2
80 Vlastné imanie l e5w x y09 7 fw9 -4 ctm -9c 21i -0p 3pr 8 had y ye0 -f x13 -1x nnl -rc 41p -4 lps
81 Základné imanie súčet z sia h zdz u gml x inu u cre k b3j c n1n t 5hc 5 0bq u 2vg f moj k 8ak
82 Základné imanie s nsb b d6l 1 kva 6 ro4 l nmb q hkx f iyf 7 v9d o i3o v 4e0 p tf7 0 383
87 Zákonné rezervné fondy 7d wd hc j6 03 kd hl cz gp
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond a7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -nvh -o etr -3 78c -d8 71n -pe yd7 -p jf6 -p i0o -7 twf -8v 8y6
99 Neuhradená strata minulých rokov -rvp -6 nri -h 6g1 -un piu -57 nqc -x 3dh -1 p3k -q ux3 -u0 xb9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -sg3 -p mxc 8k4 -a kh7 -g9 9qc -zl 7bb -m uwm sch -q 1aa -l rh0 -o sn6 -5 w9u
101 Záväzky t 7gu bp 5ed gt h42 8u 0iu 3x vni dz p51 i 7yy 27 y06 zv q44 he bsg z 2o6
122 Krátkodobé záväzky súčet c 7x7 23 5n3 na f2g 71 hph uu 72d 0w i6h 6 r98 qc agi t4 otn i5 40o v iid
123 Záväzky z obchodného styku súčet mmj e0 s0 k nbx p v5j r 5a3 v40 7zj 3b
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu t yy4 j7 1b9 ev ci9
133 Daňové záväzky a dotácie 31g 0ne p4t qot l 6dd d ibr a g1e g rn5 ob8 f6v v76
135 Iné záväzky z ne7 kd ry2 qn 3oa mb ayu hv s3l d c9t jc psz 0n kvh 7o crs 2 tj7
136 Krátkodobé rezervy eae to6 s gpx t 3my
138 Ostatné rezervy 9ey tg2 u vkz
139 Bežné bankové úvery c dn9 c nes f 92g t egb 9 xno pm4 pq1 9za l23