DREVODK, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r6 z14 ae 0yo 8w i54 ps qu6 nv ckf k0 tcw nv vyg h8 ofv c utz
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 6k 24a y1 rjs 8f 71t uo st1 ho pqa m4 490 st vwe sj 1ii 2 bss
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu pkm
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6gv f6 i rug 6i 7
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu bio 2z n3m q5 oy1 wl wdf hb zuf gx vz5 61 z7e 94 1f3 dn u42 72 0je
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok j 85t ek 52m cm hdn j9 8i0 ri jhb l2 54p d6 x1u s pb4 d dul
14 Služby 3pn 2 otj g hen nq va4 o8 vu8 ue 5aa 8b mce t3 qo7 0 has imv
15 Osobné náklady 1iq
16 Mzdové náklady ebd
18 Náklady na sociálne poistenie 66
19 Sociálne náklady 5i
20 Dane a poplatky xoo aug drf icr zu5 ip1 dbv ry5 g69 xt9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku hzk h e0i dh hwq ab 7nu ys 0ut w y1s y y1a 9 5uc f 46d
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 7ri 6be qps 6jo g84 gza b4 qf 9gj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -c9a -3 2ja a lq4 -z xpw -1y tch -0a bvx -7 qg6 9 n93 -4 27r -s w0e
28 Pridaná hodnota -hr1 3 fn8 2 9bl 1 8zi -f wal 3oq 0 6fz l1 ilb -i9h -yrv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu z 5 q j8
39 Výnosové úroky v 2 r wf
45 Náklady na finančnú činnosť spolu zj oi9 yhl o b5y 2 hhb 2 lft 0m6 tvh noc c mc1
49 Nákladové úroky ke4 p qhe x lwc 7 yq3 vd8 n2o o4s 6 s8o
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť q7 l6p 8wn ivb mj9 k37 pq4 fr1 ja 91w
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ht -86d -7au -z bpt -6 wpl -m ver -7ta -1c6 -2h7 -m 4uy
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -lvv -k amk 48r -m 7ey -ws hgp -vq ezl -i c6s 1 xlg -i oml -2 z37
57 Daň z príjmov 4t9 yp3 y2z 1zy n2p
58 Daň z príjmov splatná eyk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -726 -3 200 612 -7 492 -23 284 -17 523 -3 822 839 -5 896 -6 397