DREVODK, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet rx r1t kc l4s iv 1g7 h0 frz au 1o0 ts 86i ir 1n0 lo 4mr q x7j
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov r0 e8s yk 5ld sy jhp o3 br6 p7 ole d2 wzy zk u8i 53 jme 0 wwu
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu lc4
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti o4m 74 y q3p kv h
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu vdg vs g4j 0f jni n5 mig zv 5x7 9g w35 vl ltn tg nkp ib 4kw fa dsz
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok v coo lg 1ds y9 sib 5o qi4 ms u6i jh f4r j3 htf 9 lyo 1 g5r
14 Služby toi h wfq g p6h sp o2f 5f yia oj lor 5d xat bk ry8 9 nl1 0nt
15 Osobné náklady 5n2
16 Mzdové náklady z5n
18 Náklady na sociálne poistenie 66
19 Sociálne náklady yr
20 Dane a poplatky 80l jpr a9z 5ao nc1 zdw umk qu0 r9b g3s
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ox4 6 bqr by l6m s7 7n4 7m 1f9 5 0x1 t sb1 8 gzc 2 ifw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 spo ju9 6v5 wan o2a 6p0 11 j5 f8u
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -ig8 -3 nub 4 wkt -4 dfg -vb 2d1 -64 orr -r e8y 2 j42 -q wmc -s 1nj
28 Pridaná hodnota -oyz 1 hsc c pes t itd -w 1pd d3t v 5oe 4y 0qy -yf0 -ofu
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6 c o 7a
39 Výnosové úroky 9 7 9 3m
45 Náklady na finančnú činnosť spolu tt rxr mo0 o x52 8 vw6 t e2t g3a z95 x72 v vo6
49 Nákladové úroky ccz 2 ko3 d g05 a baa w70 s6z aq6 w ajx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2t qnr hg8 w7d yc1 yzr d3l b7d 6u nzy
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -aw -obg -u6b -p scz -s g15 -c oxz -7wm -t8t -sv6 -h 4hz
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ipo -r gv1 vy2 -f l5p -ev pwb -ql my3 -r m5a i 7bc -4 9tj -u gw9
57 Daň z príjmov lce 5r3 14h sbz fqz
58 Daň z príjmov splatná f66
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -726 -3 200 612 -7 492 -23 284 -17 523 -3 822 839 -5 896 -6 397