BODY Energy Club a. s. - Podrobnosti

Vložka číslo
4910/B
Dátum vzniku
27.11.2009
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná a spoločnosť zaväzuje predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
Základné imanie
1 109 000,00 €
Predmety činnosti
 • reklamné a marketingové služby (od 19.4.2011)
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 19.4.2011)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 19.4.2011)
 • organizovanie voľného času detí v rozsahu voľnej živnosti (od 19.4.2011)
 • výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - tréner plávania (od 19.4.2011)
 • výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - tréner kulturistiky, fitness a silový trojboj (od 19.4.2011)
 • výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - tréner aerobik (od 19.4.2011)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 19.4.2011)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 27.11.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 27.11.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 27.11.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 27.11.2009)
 • vedenie účtovníctva (od 27.11.2009)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 27.11.2009)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 10 840,00 €
 • Počet: 100
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 19.04.2011
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 1 000,00 €
 • Počet: 25
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 27.11.2009
Akcionár
 • NEXT BASE a.s.
  Tuhovská 1
  83107 Bratislava - mestská časť Vajnory
  Slovensko
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Martin Adamkovič
  Gercenova 3640/2
  85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
  Slovensko
  Vznik funkcie: 18.12.2017
  Názov funkcie: predseda
Dozorná rada
 • Petr Šebik
  Purkyňova 1093/7
  40003 Ústí nad Labem - Střekov
  Česká republika
  Vznik funkcie: 18.12.2017
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
 • BODY a.s.
  Einsteinova 7
  85101 Bratislava
  Slovensko
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.11.2015.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.07.2015.
 • Notárska zápisnica N 396/2014, Nz 27598/2014, NCRls 28103/2014 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.07.2014.
 • Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 285/2011, Nz 19934/2011 zo dňa 01.06.2011. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 356/2011, Nz 24876/2011 zo dňa 06.07.2011 o zmene obchodného mena: INVA ENERGY a. s. na nové obchodné meno: BODY Energy Club a. s.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.04.2011 pod č. N 175/2011, Nz 12978/2011, NCRls 13346/2011 o zlúčení spoločnosti INVA ENERY a. s. ako nástupníckej spoločnosti so spoločnosťou BODY a. s., so sídlom Einsteinova 7, 851 01 Bratislava, IČO : 44 020 571 ako zanikajúcej spoločnosti. Nástupnícka spoločnosť preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení zo dňa 11.04.2011 pod č. N 177/2011, Nz 13019/2011, NCRls 13350/2011.
 • Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 470/2010, Nz 31838/2010, NCRls 32326/2010 zo dňa 08.09.2010.
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.10.2009 a jej dodatku zo dňa 11.11.2009 spísanou vo forme notárskej zápisnice N 3124/2009, Nz 36390/2009 a N 3282/2009, Nz 40730/2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.
Uložené listiny
 • Návrh zmluva o zlúčení medzi spoločnosťami BODY, a.s., so sídlom Einsternova 7, 851 01 Bratislava (zanikajúca spoločnosť) a iNVA ENERGY, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava (nástupnícka spoločnosť)
 • úplné znenie stanov z 23.7.2014
 • Notárska zápisnica N 396/2014, Nz 27598/2014, NCRls 28103/2014 z 23.7.2014
 • Vyhlásenie z 23.7.2014
 • Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina
 • Stanovy
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
 • písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
 • podpisovy vzor
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Notárska zápisnica + stanovy
 • Rozhodnutie jediného akcionára.zep
 • listina prítomných akcionárov.zep
Dátum aktualizácie
11.12.2019