BODY Energy Club a. s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 25 000 2 125 000 5 409 395 4 549 785 3 700 989 2 884 275
2 Neobežný majetok o 52t jy8 d 73y 2xk b j49 1mq 1 qr4 uio y c5p j47
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet g 8n0 all g oxk 7om h i5y 742 f mwr l2k
5 Softvér 6 380 3 051
7 Goodwill h 9x3 vl2 w 9qp 69c u afz c8v k 6uw mqr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 459 372 1 290 331 1 188 366 1 105 979
13 Stavby mk 6vc pb jca 6x s9d f6 gcs
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1g1 qvw jat 3h8 mh4 lex uj kii
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 979 457 984 989 984 989 984 989
21 Dlhodobý finančný majetok súčet r e2k ijj
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 3 bxx ke9
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách y 11z lyx
33 Obežný majetok fh 6yp 40u apg 812 510 trc wch pkx i1l oh3 nbp
34 Zásoby súčet cnh o71 i hns p alx op 35h 73 0j2
39 Tovar l 4qq 8 jl6 ug dz2 fb dyu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet lm wyr kwx gw3 flw q8x aua 7rq uqb vgx w54 71l
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zbf 6cn iae xa7 wju b2k e62 ud8 8b 07d
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku r5s p18 o4u ufr qy5 72t g8z 65a 2i svs
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám k20
65 Iné pohľadávky f6 7dj obl 30s dgb d2a 31a n72 2qh r4l ykf ncm
71 Finančné účty qp adz jp 7to 9u ev2 nx 66h w 04c
72 Peniaze qr iqg d pn0 gt xby 1 s9f o 3ho
73 Účty v bankách 19 ayc -pc hb l2a q85
74 Časové rozlíšenie súčet 64 xt8 0i fcl
75 Náklady budúcich období dlhodobé y8 ojq ch 547
76 Náklady budúcich období krátkodobé tu 1dv
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1e 8tk m b7a bzd m nmn lm7 a ijq v4e p big hsu q cka f7x
80 Vlastné imanie 01 d2v 60 kbx 2bm tdp -k6f br7 -y h6f tl8 -g w4s 6by
81 Základné imanie súčet rn u2d px q2z b 846 fhw f 0xx bbq 6 98y x2r q vdt 5yl
82 Základné imanie 8t kt8 e2 n45 m qx7 q6m j fmt boo v d94 ekp r 77l lkz
87 Zákonné rezervné fondy t zsy 6 5fr c q7o b 3s1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond f f5s u izc n stp b doz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -w r8f -f pnm -07v 43s -l bfz 1sw -k rcr 13p
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qgl x07 q0b g8x
99 Neuhradená strata minulých rokov -o ise -2 u0v -1sd 37n -u 6ub k5r -5 u0t lym
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -y srq t1h -g7z ixj -1 63l h26 -j nb9 kwb -3d5 tcp
101 Záväzky e 8nl j 4p4 gyi h cnk s64 1 eow qxw o 5s9 w8u z 9ch 5sx
102 Dlhodobé záväzky súčet rh3 949 w m66 sfv g vws lqz o jms 2na 7 h2i u3x
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám y v3a sq5 i m5k fey 0 bao piy u yz4 twh
110 Ostatné dlhodobé záväzky ze7 zdu 0e sz7
114 Záväzky zo sociálneho fondu x ltu u li6 1 9j4 8 pgk
121 Dlhodobé bankové úvery 0 y0l 1sx a 4cb l2e p h2f txv x yif kye u g4s 5jy
122 Krátkodobé záväzky súčet sez pv4 fm2 7e3 gck uo3 7 e10 hvh rc3 f2o
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2oj 839 my4 rja 1y9 f fyn ugn gn0 7pi
126 Ostatné záväzky z obchodného styku u 4u8 uu7 w8m qvo
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 3o 2xj
131 Záväzky voči zamestnancom 7g x63 u kwc i 1j1 r3 11s
132 Záväzky zo sociálneho poistenia s g2z 9 a7f 5p 358 au 8fl
133 Daňové záväzky a dotácie 2j j oen e7 o0s n8 vz8 i qzy
135 Iné záväzky coo feg eok 8 ng0 u7 si2 0y kdj
136 Krátkodobé rezervy v qe4 y ah9 u 3s5 i kui j daa 5 0zk
137 Zákonné rezervy w 7zo t grp 1 j38 7 2hm t s6u u 7dw
139 Bežné bankové úvery 2m2 22w
141 Časové rozlíšenie súčet pri go7 bb7 0ay nht osp 6nb mh9
145 Výnosy budúcich období krátkodobé wvs 2e9 lep 5ht 2jo rny q0g v0z