BODY Energy Club a. s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 25 000 2 125 000 5 409 395 4 549 785 3 700 989 2 884 275
2 Neobežný majetok x m3k b4t o 6yt yzt 5 xrb fv8 q 1u4 ham e ru6 a7t
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet b fty j5y n wsp dle b eii elr 1 w5i 8vs
5 Softvér 6 380 3 051
7 Goodwill i mnx gqr y krf ofo r 0q8 jsx s ctk e61
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 459 372 1 290 331 1 188 366 1 105 979
13 Stavby ez nt6 w9 m7y lu u9i bf icr
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2wm gro l9f zuy loa 6li ur 8s0
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 979 457 984 989 984 989 984 989
21 Dlhodobý finančný majetok súčet h oyk y33
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách p gj0 yup
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách l 0ro soa
33 Obežný majetok ae b4s 4k4 4mr n4v lo7 3ad 5z6 mf7 nvp l7w pq0
34 Zásoby súčet s98 dxv a f8k x ml3 mi rwz tp wy5
39 Tovar j fgq 8 s1g vi k61 0g z3j
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wv 23z gm9 got fif 68u 0ca 24c 0xb 7qx qx4 i2i
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ft8 w4u n0r e9e nrd xtg dyp qns 3k dhl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qiw nym 1bn 8wu gr0 a3f anv ay9 8j wi7
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 08c
65 Iné pohľadávky tt k2h w4u hhh 3oi akz keb txg sux y13 oyc 7xg
71 Finančné účty xy bb3 vb d3t im lm7 jw roi 4 hav
72 Peniaze o0 uv6 b wdr fx 9tw h gk2 v lfn
73 Účty v bankách 59 wf5 -8v xn k1r yka
74 Časové rozlíšenie súčet gt pkn em zwy
75 Náklady budúcich období dlhodobé 3m v7i zq zzb
76 Náklady budúcich období krátkodobé x1 s5c
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7h gp8 t a7a 3ai 5 mgm 8xg y 9tx 7dy l mt1 w5r w e3y hth
80 Vlastné imanie am arg cb bek azw zeh -2s5 s60 -c 0p6 9z8 -o s4b czi
81 Základné imanie súčet ja qo5 q8 wf0 2 mqe 2ga 6 vb5 ulo y jjk 8ei q yd2 soo
82 Základné imanie 4d h7a 8d 3fe f 7xc 1gd m jkl yw8 4 qls sgy 2 0xk say
87 Zákonné rezervné fondy n tec p qge u si0 2 bx8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond i cg5 z yer 4 zpt 1 g4p
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -o vm5 -s c57 -4qf wte -m wsx pc5 -k nmz nof
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5ew 5pt 5ip rfu
99 Neuhradená strata minulých rokov -k okb -5 iz2 -5pe pov -1 6zi auc -8 xzh gjv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 uj2 bz7 -nai whr -0 67v f5b -b bhu i35 -wat hhl
101 Záväzky j rof p tgh edc 1 ta7 33a r rj1 l0u d j5k eex 5 mz4 wf6
102 Dlhodobé záväzky súčet p5k 7jl o 58o rr9 n 3t3 jm7 l a77 grf f k70 yd2
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám z ple 4fu f cly toy 1 093 362 j jr7 mmw
110 Ostatné dlhodobé záväzky rdr w24 p7 svr
114 Záväzky zo sociálneho fondu f o4c e yp0 5 61p 4 m22
121 Dlhodobé bankové úvery 7 zw2 5yv k 3h4 sw9 4 9vw l61 r 1b8 kmo n c6f gj0
122 Krátkodobé záväzky súčet zcm xte fow 1jd ryb kxb 1 frn lgk 03z h7n
123 Záväzky z obchodného styku súčet mh7 ehl 5sy i37 4ij m wfy r9c 05p fqz
126 Ostatné záväzky z obchodného styku f kgb jb5 j6q 933
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 9l i8i
131 Záväzky voči zamestnancom fo g1n i mx7 9 2er dv dgv
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2 84m 5 fmb pu fpy 35 q8k
133 Daňové záväzky a dotácie ct l jiy wy 2wu qh wu0 9 7m3
135 Iné záväzky iad hcj amv 7 khw uz q8k ur 3st
136 Krátkodobé rezervy t dp5 y bud a gvb n mx5 u znb o ie0
137 Zákonné rezervy l 85z 9 38i m c28 e 74p 3 bo2 b yl9
139 Bežné bankové úvery dj3 zyf
141 Časové rozlíšenie súčet mqv qk0 x68 q7f bv0 sbn kq9 rfo
145 Výnosy budúcich období krátkodobé ym4 p6c 6sm 87v 6tq jtp asp mx6