BODY Energy Club a. s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 25 000 2 125 000 5 409 395 4 549 785 3 700 989 2 884 275
2 Neobežný majetok t mo3 169 r nhc dh0 3 sns 0zm z 3ri j31 q i12 isc
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet d t3w fhc 6 0l9 fby 2 uq4 k2x e 6pr j71
5 Softvér 6 380 3 051
7 Goodwill c gzg 8s3 1 9z0 6rj o dzp urc o ozk 3et
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 459 372 1 290 331 1 188 366 1 105 979
13 Stavby mh wbh gd 054 k5 mxc sp d4u
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 64t rqy iff ort ugx m34 vp 3de
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 979 457 984 989 984 989 984 989
21 Dlhodobý finančný majetok súčet m 3nx s4j
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách h enw n53
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách 8 5op wn6
33 Obežný majetok vf 0f7 rsg 8iz r8s xgs 7n3 diz e3r a7l 5i2 6lj
34 Zásoby súčet roi 0ie t ala w 8mi ep jlq rm 1y3
39 Tovar 1 s25 j drx c5 71r 1j yko
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2d chl tho td1 uw7 h6f am2 0o6 yof sgm a0n c29
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gfh nee 629 kum 46p 83y 1f3 dqg ni to8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku sm0 fud 3k1 r1i 76j w23 6ns 136 rj mai
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 2z3
65 Iné pohľadávky la qio da0 sg6 6jo 6ak n0i 3db 71b pye 1c0 wv4
71 Finančné účty 4u oh7 1s r3q on pz6 nm r1t 5 bo8
72 Peniaze fk zzr 8 kum v6 dsi q zju 9 5pu
73 Účty v bankách ur j4g -jp 7b brd 0v4
74 Časové rozlíšenie súčet d4 psy 1p 8io
75 Náklady budúcich období dlhodobé s9 cye 4p xey
76 Náklady budúcich období krátkodobé oa 7q6
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 06 t9f d xvf nwj 4 d3a ljk n 74w 1uh 3 xux aa7 b y3k 9f2
80 Vlastné imanie h4 yvw cc 0le eo7 jdt -jtx kvz -m 872 z5c -w mob e5o
81 Základné imanie súčet 27 lxi i5 qkw 6 fc6 11j w c44 nxs u l3e fqg g xzl 9rw
82 Základné imanie cf a2w 27 mc6 c 8jv 9o1 b fk2 smz 8 lqa i2b 9 39c my1
87 Zákonné rezervné fondy g pp6 k 02h u i1l u eta
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond m whk n buc u 6l9 h 4d8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -6 sr6 -m ldk -q2m fgv -8 viz qvz -x hh6 pk0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov mp6 vv3 q1k gfq
99 Neuhradená strata minulých rokov -a 566 -g 1nj -a88 is8 -x 8dc gj7 -o ctm hc1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -z o8p 2d5 -664 3tn -v cga gg0 -d 09q psb -ksz e1a
101 Záväzky x 3fq 1 7ia lpz 7 l10 x6z 6 4vf 1d6 a z6m do1 a sdc 4ee
102 Dlhodobé záväzky súčet grm u1b u e0k y1m 0 49j 4ep s o5q 8so m 0il zdj
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám e 0yc hyu u z7x r8h h omq gli h mgd tip
110 Ostatné dlhodobé záväzky b7p xau a5 f2g
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2 yb5 v 13j k 30q w 505
121 Dlhodobé bankové úvery j 1t4 190 1 p9l rlw z 79w a5q 0 26g ufq 5 3r4 m0z
122 Krátkodobé záväzky súčet ynx 9b6 j4x 5wc bl8 9dw 3 ygt w3b 5m8 hj1
123 Záväzky z obchodného styku súčet m3n ggg c18 jho 0u7 p 67c 98p hn4 mj7
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 1 4c2 iei mu9 845
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám cq jn6
131 Záväzky voči zamestnancom ul mr9 k 3g6 3 6ms 1n 2hm
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7 xl2 s 3wk i2 dyo et sr2
133 Daňové záväzky a dotácie u9 h 3hh ts hjs 6h xib x ka5
135 Iné záväzky ziz 22z 2gl a nbd lm 65v ya o4u
136 Krátkodobé rezervy b 3y5 c 6ez w 3vs 6 vw1 6 ybw c tlx
137 Zákonné rezervy h 38z i aun z ly5 y hj0 j shj g kkc
139 Bežné bankové úvery kot rst
141 Časové rozlíšenie súčet t9u 09s ae9 7hb 0yd xi3 57w med
145 Výnosy budúcich období krátkodobé rfw rt5 vz9 fz8 y18 oy0 4bw nd6