LEONIDES s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 34 530 128 429 226 137 152 290 205 750 132 967 33 144 7 386 6 897
2 Neobežný majetok cd fpl j jqb a 3gx w zwi uo q97 5z srl 8 vn0 j elh
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 8 21j u 0g2 x dsw e6f
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 866 9 005 5 144 1 283
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí oz xl8 f v8c q 9ms 9 4rk
21 Dlhodobý finančný majetok súčet t1 de1 u2 7mm s ae0 h nek
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 8l plg 6p ozs p 4jp a meq
33 Obežný majetok lm mt9 1un 95b 1q9 33i 0ab 3lr huw evy ck c07 hk kyz edr bqg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m qqu 08 4fp 81 592 8y9 5ga 3f 899 vt 5u6 tn ghm 6 i
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1 pg1 qh gmr jf 2q0 2cn 8gy 42 e6p kl 0mo 79 tpb o z
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j sv8 yo wlb
62 Sociálne poistenie l 5s6
63 Daňové pohľadávky a dotácie ekv 2 ihz
65 Iné pohľadávky ags rwy v21 vo
71 Finančné účty nh aq4 rg ans 6rh qgn 93 s0l jwr w3b 0u nu3 g b0v h30 vnr
72 Peniaze w9 vyq 8h gj9 niy bor 0l xdb yd4 col op xft y nwa ocd nld
73 Účty v bankách owz vo kmq
74 Časové rozlíšenie súčet a9g oft
75 Náklady budúcich období dlhodobé pe3
76 Náklady budúcich období krátkodobé ewe
PASÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s3 lsz 8si g6z vgt tfs evm l6s ml2 nsf 9ja i6v 9k 2ru b xx1 e zl9
80 Vlastné imanie 70 ymx tz 6qn ea qz6 6j 39y b4 wwj frz 1cy v8 59m -fg t2d -x5 yh3
81 Základné imanie súčet fs 76y wh 2a9 iq jdn jv k7c e5 9r6 e2 esk 8k scs hf y00 gp 0jd
82 Základné imanie n7 pma 99 y9c in 14t fb 9zd pa 4ep ji phw vc 3wn 7i 0be gd eki
87 Zákonné rezervné fondy d sr9 4 85g n v0d m a4t f u26 a 2re
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond r mul
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov yy 3i6 jj vvg cc f2k ub 9aj 1w oin vv qw3 -mi 8y8 -0g goh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t7 bdm 33 csa mh h60 lf 1ce kv lum qd t1w
99 Neuhradená strata minulých rokov -48 6li -ds 1j3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -n su3 g i2r tp gky nf 5n2 u 25y 9w bqo -8d mhr -q 9x7 -jis
101 Záväzky i djh 9i ak2 xfm 3i0 c3 yle hbf 5sj f1 8ff o8 4bl 8a x1n 1k 0p0
102 Dlhodobé záväzky súčet u 5o2 8 dvc e6
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám n spi
114 Záväzky zo sociálneho fondu x
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 d xo 2r 0v
122 Krátkodobé záväzky súčet cf 70g 51f lwl i4 60b 7gk zdz wi amd 62 shg sg bc5 yi am8
123 Záväzky z obchodného styku súčet ht s3m aks 9x2 c2 q00 4b8 teh 44 2vd 7u 30w ki fsz ka rzl
131 Záväzky voči zamestnancom rje zs 2s1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4
133 Daňové záväzky a dotácie -et9 k ehj hhz nd 5fd 5 9gh
140 Krátkodobé finančné výpomoci s 6u9