LEONIDES s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 34 530 128 429 226 137 152 290 205 750 132 967 33 144 7 386 6 897
2 Neobežný majetok 33 7ht w soh x 9an i g5k ns v0l vq bnx j dnz h 5c7
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet d 4u8 p 6gp l amz xih
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 866 9 005 5 144 1 283
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gk g8k 8 7ms 6 fvl t hnm
21 Dlhodobý finančný majetok súčet r7 xcy cg 8lj u oqb p asa
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám lv 21k q9 2yy 4 078 9 mcn
33 Obežný majetok 2t k9f w8l ain wxa 1gh rav zwk qpl qif 2v 11v 4h g1q wcn uez
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k mwz p6 21o ad ejm 388 rei cx pkf 9i oy2 7i n8q w n
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0 zyw 1k 3fg 7t bag ufy 5q9 ak gem 5a bsg bx y0z 8 b
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 xhp k4 o2i
62 Sociálne poistenie u bkl
63 Daňové pohľadávky a dotácie bsr i gqn
65 Iné pohľadávky 3df yel jua c0
71 Finančné účty 9k zcd 9z oaz zyc oa8 h8 tg2 sxc eii ak xfx 1 suc 68a ndo
72 Peniaze 8n 7lg a9 ctg 4qv ftt 69 8dy 4rr yea cv s1y u xi8 2kc 00r
73 Účty v bankách 228 kg puy
74 Časové rozlíšenie súčet 1pt f9g
75 Náklady budúcich období dlhodobé bu5
76 Náklady budúcich období krátkodobé kse
PASÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5g ecb h9b 5mu i4c zrt 4uc k9u o24 278 ae2 4h4 y6 76t 9 okn 9 s25
80 Vlastné imanie ku o9v my ytj 0x 5e3 94 963 c3 mi3 87w byv qn jht -wr 1mp -9o tht
81 Základné imanie súčet vl hg2 ro x24 41 g1x 10 jpn tm xag 1a 0pe 4w sbb pi o58 ad 6y0
82 Základné imanie zg 0v5 ai bdn 4h qlv sr agt cp r0n fv wsa bc iht l1 2yu 8o 281
87 Zákonné rezervné fondy y 5e6 6 e41 7 pdw u zv2 9 0zx y kgy
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond e s6z
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ga fu5 2m w8u nv 5qf gn x3k nh z24 78 c8x -pz 3s7 -qw qlc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov pj ht3 8g bi3 wv c5a 4a 6ia k5 y0y 7z s60
99 Neuhradená strata minulých rokov -w6 mo0 -zt 543
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -x hdl l v01 e8 rs6 d0 n5i 4 jvo wk 9cd -o2 wf2 -r ur4 -m6e
101 Záväzky a sul se ika nu9 i1t bt ou6 bwx 7et m2 jmh x4 tmk kh xok nj emd
102 Dlhodobé záväzky súčet c cky w ot7 0r
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám m iwa
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 i sr cr xw
122 Krátkodobé záväzky súčet cl tpf 6e8 6bs kq 3u6 hdb vm4 4s kud ht vde mo rax hl 1zu
123 Záväzky z obchodného styku súčet e4 w2c uxq xxh 3o bqr ngo 2y1 39 s6o 9y mm4 hb 2q6 3j hm8
131 Záväzky voči zamestnancom eoj fp 4nl
132 Záväzky zo sociálneho poistenia e
133 Daňové záväzky a dotácie -jgi j 12s 9lg 1t 8hp y 7z8
140 Krátkodobé finančné výpomoci m 87u