LEONIDES s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet l6d c4c v0b bb2 oyn opl mkq rs5 hy3 vm7 op xu8 -y jvq 3a
5 Tržby z predaja služieb 472 777 755 915 991 474 829 480 498 117 45 065 -3 890
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 47 r2p j r2e 3m owl j10 ki
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8 u8n soo gir qpx e0i 4rg 2as 96f qzb 422 go5 5c ji3 a b4w c8t
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok mw 0c rp8 gx 4j5 d2 i9n mk 2jp i ced m4c
14 Služby n ke6 sgf ffo 9o5 8q4 s46 whf 1ty 3mo udm cjl 06 t6n l uz1
15 Osobné náklady o eah 9zn o u28 5 jkr
16 Mzdové náklady v ogz
18 Náklady na sociálne poistenie 321
19 Sociálne náklady u
20 Dane a poplatky l ujx xih fwi a 8k0 m z6p 0fg zfw
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 0kb 3 tig p vik x omv b nld 05h 9en h9y
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť tk6 l xg5 iuj 6 c98 1 gqc t sbg
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -k gf8 2z h3e vs 8ia 28 rma zc ksq aj 9aq -7w 2yl -z ub7 -xyn
28 Pridaná hodnota -x vxy c0 rqy dm a3r bc vhw bv msq 60 hhp -4x hr6 -n kbw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0hu p 0 o mal
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet g5
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek g4
35 Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet y3
39 Výnosové úroky on 1 a k 5x0
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti zw
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ks v gww m lkk h oej o8c w 7r7 5 bb5 zj3 ue
49 Nákladové úroky 6c5 ech 36b
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť s2 z 2vq b r6n e t7v gol 0 xt3 n lyi sut jr
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -z5 -j wrr -p pb5 -k xi3 -k7a -bq5 -d q0x -5x0 -b2
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -q pp7 2 a4u sm imb xe pft v7 b6r 5j ig6 -dt yre -n cjw -3n7
57 Daň z príjmov -gqk x xv1 s 7al y jkx q t5g kai 5qg
58 Daň z príjmov splatná -fja 7 bjh
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 670 5 477 13 635 17 270 6 025 11 212 -39 433 -9 401 -357