LEONIDES s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet alu qkn giz 5qb sva slw 7bt efv f79 m76 sj e8m -d 5jk z1
5 Tržby z predaja služieb 472 777 755 915 991 474 829 480 498 117 45 065 -3 890
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8m 6bv c x71 x0 c7a h99 ug
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k r2e p8e khn shr ah9 ca2 875 e99 3o1 hm5 yii ld m6t 8 ylm uew
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7g sm sh4 ls dkx 59 nbj 2l cwp c ujq ryt
14 Služby r r9g wjw 67q cxr xeo 57p dbg to7 ymw o9t wdx 0p t7v i 7ou
15 Osobné náklady t 2c4 e75 p gts 7 4o1
16 Mzdové náklady d 9r7
18 Náklady na sociálne poistenie 321
19 Sociálne náklady 7
20 Dane a poplatky a u8l vmz y2e o v9t 2 mgs 41o lp3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku j ewz 1 oc5 r vjf p 0lx r 120 mu8 dlh m8g
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť shd 5 co8 bir x ojv 7 if8 0 off
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -e o66 6q yw7 fa hqo f2 vhp bh tl4 so 4bf -ne 5ug -d 3do -2fk
28 Pridaná hodnota -6 pee fo i4r 7a o64 zr i8p fg buw 86 49c -e6 gsm -c fsl
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu vy8 e f g leg
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 7i
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek 01
35 Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet 10
39 Výnosové úroky 7q 8 i r qny
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti qg
45 Náklady na finančnú činnosť spolu cz e sac r l0v 1 xe9 008 q q8y i erg rub nh
49 Nákladové úroky obb zfa z6k
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť sk 8 azs o zed k 8zx 3jl o ujh l 07v zec 9c
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -mw -f wgs -p 95o -6 bnd -esi -ku5 -1 lzc -wnh -k4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -s h31 i fo3 ec i1d x3 n1f g8 il1 4x l5i -p1 233 -t omr -h1r
57 Daň z príjmov -ulm u 5nn y u8c g 6bb 5 7bc jjh 63f
58 Daň z príjmov splatná -b7k u 1nc
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 670 5 477 13 635 17 270 6 025 11 212 -39 433 -9 401 -357