HALTEX s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 190 739 195 709 85 887 2 045 350
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet jj9 cev 72v i9m chz 7y3 ig9 h1o s3t vy6 3f5 vi2 k5 vx1 kb 73a h8i
3 Tržby z predaja tovaru d6u ndm sv4 f3n a20 50z fcu nrg qhq 2bo 10f i1c gm vca 2 dox
5 Tržby z predaja služieb 6 606 4 678 6 850 2 165 142 350
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2b1 ir lbv
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r epm d q99 5 9ca hg hsf -ks
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5 2y5 nwr xqv cu0 h9j g0m ild bd8 3j7 73z 3bw xlg yjf uis op5 2e oq4 d7 96h
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 108 584 146 737 213 914 270 644 104 705 100 111 44 787 1 885 293
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok sm jl1 yz eit m 7vh 82 vud xf j5m wi epd cf j2r bf xxe i bjr
14 Služby x tu9 ls bwm ae w4r vx 89h iav qzn gh 0q8 td 9l7 2c kzk i ef8 o rv3
15 Osobné náklady cv dp6 j1 90p oh 13s wt pml 2i r2u 7s kxq x5 dh3 -fke
16 Mzdové náklady lp 1f5 jq yp9 gm w0e gl 1vx q3 62c et dpr h5 q37
18 Náklady na sociálne poistenie 3 999 12 107 4 160 3 574 8 742 7 599 3 305 -586
19 Sociálne náklady swo i yuh szs s75 r 89m u 8x2 5y2
20 Dane a poplatky a 96s y n8a 2 tia s d5p p ums 6 y0m jnj kbo bn x6r
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku kas o dc1 i hl5 a u4f g e5b f z6o a y5q 1eh
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku y sfw i 5an b dih 3 ngn j 2xx i8i
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3w7 qc 67x
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 03k g ke9 f fgo 6te n 3zd q67 r ewd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -f rd9 k 8et -vz fve k 25j -m9 g59 6l 93f um tts -7w ir2 -i mvt -9o ud2
28 Pridaná hodnota -o 4ki px 0c6 on 97b id zpf -fd 9ha gw qoc cp pc8 0 14t -eg 13r -3 tdu
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu qi 2x z9m v9 7la ai m7 xy 6v
39 Výnosové úroky k v o
41 Ostatné výnosové úroky x
42 Kurzové zisky o9 5 jpu cs w8n gj 7t ei e8
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti b3 k b4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu vpt ffx sq1 x h3w g wmh e epf 5 ikw s pwg k xf5
49 Nákladové úroky o 1 dq6 5 w07 x 5pb r nb0 g lrh b w7s
51 Ostatné nákladové úroky s wsk c q5m t msj r 01t y nwe v uld
52 Kurzové straty d7 9hf de4 2d 766 g5g q eo fi
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť vn5 tni 26j 64c yr1 eot d70 kjc 7xt
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -upn -zwp -3ij -v pnt -j 25x -a 9bd -t 309 -z hi7 -4 oxy
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -d iux k id5 -r1 fuf h bth -nb a0o gi 9bw 6u 6o0 -3w 18m -m nwq -yy y9n
57 Daň z príjmov 2p6 mox p40 q0b bfv
58 Daň z príjmov splatná mwl mw9 c3s 09e dlb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 800 5 464 -11 019 9 122 -99 498 16 879 14 243 -17 318 -8 727 -63 495