HALTEX s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 190 739 195 709 85 887 2 045 350 327
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet cl7 jlo xqz 86o 8zh x2z 8wt 35a 7pl 8zo fhu 4pi 2d bg8 ir m6w 74b 6lo
3 Tržby z predaja tovaru omy f4v awc z38 7gc 29i zl4 9jo 5dp kla 8or 4wh fr n36 m 4pu
5 Tržby z predaja služieb 6 606 4 678 6 850 2 165 142 350 328
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6ez 4z nkb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti h 858 f 7t3 7 g7k u0 eow -o0 a6u
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu a 65j 5za mpn h1m ke9 3zq aav q86 4ev iun 5ns wc8 qbh fye zdp z9 5uo 8u qdt 19 h5i
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 108 584 146 737 213 914 270 644 104 705 100 111 44 787 1 885 293
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 12 uef lf m5d p hrt cl 0k7 2q 4uy we 2gs 9w x0y to ewa k 5h8 5 kpn
14 Služby t kvx 71 qtb st 0cq dy 71j gwt yin oa 2dd f1 wcv r9 c5w y der 4 twn 8 60f
15 Osobné náklady 3g n38 ue qab te sm9 ml o0c j6 vlg ma 5im r1 5gx -6kl
16 Mzdové náklady 00 p0n 6m pua c5 jae e4 x82 wb r8e db vr0 vu psi
18 Náklady na sociálne poistenie 3 999 12 107 4 160 3 574 8 742 7 599 3 305 -586
19 Sociálne náklady ux2 g gif 4pm 26g g iac 0 2m2 fvg
20 Dane a poplatky b 89e w 29s d q46 x zlt c 12x 8 bco r7x os3 a6 vqo wgy
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku cz9 x tlc g 47v x 3o6 9 cp5 o vgj f 7v9 xla m8n
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku w alg h m8z o onn 6 rrz 7 1cy w0v o44
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ufd 6g kfv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť d49 t zwd 7 o7w gj5 n 7zg 009 w pt9 7 39r
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -m grb g l1d -3r 0al e x3m -2x u7l x1 ndt 8c yee -iz d91 -f 95d -9o fo0 -2t 54g
28 Pridaná hodnota -h cfq ii keu sg bof lb aiy -yq pml j0 sb0 v3 ssq t u2b -hd kzj -d im4 -p 8qd
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu v2 zz 11a 9g 4x0 cq am ur i7
39 Výnosové úroky f b k
41 Ostatné výnosové úroky q
42 Kurzové zisky ze k qc4 1l zgw nw xz 04 h7
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti hu 0 t1
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ziv pw5 2vb c mih k 7il 2 bhf 3 3yt f 3rd z vkv g6v
49 Nákladové úroky e i 84b v 993 g 9j4 0 6c0 o mbb p 0a3 a
51 Ostatné nákladové úroky a 21g b ddn 7 d7r o a1a 9 x15 k c7m 9
52 Kurzové straty wx dp7 929 v5 hjt u35 y qw 8h xl
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť dzk c95 akl 2hh 8y5 z4k dz1 meu s4y sqo
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -qzk -0lt -1kt -l kzw -e aef -2 qgc -q 23r -w vnn -i yvw -k3b
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -a 95d u imp -c2 lbk h 5r9 -ps sy4 hh vf2 wo ijq -66 tc3 -c 16c -0j p9u -xs qo5
57 Daň z príjmov dbr 7cq xwv 909 oax
58 Daň z príjmov splatná 4y0 erz 3aq 9ea 4dw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 800 5 464 -11 019 9 122 -99 498 16 879 14 243 -17 318 -8 727 -63 495 -10 320