DUKRA s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 6 285 23 156 23 663 35 902 58 034 93 466 138 541 207 256 44 431 33 621 49 172
2 Neobežný majetok 0r ac4 25 0zx n7 2z3 7 uzo xh r7q a bd5 f 7no 8 38i
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 16 911 29 391 19 404 9 417 14 018 7 262 3 776 7 805
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rj rkk jd w9l r0 xzx f fcl p4 l2f 3 lxu 9 uc9 q do8
33 Obežný majetok f 56i 61 f25 s7 irp rb xl6 la syy 1c r08 gxd dhe 54f ymk xq rex vw bj4 6x 7fq
34 Zásoby súčet 8z xto ac 0mz rt 1tl n2 2yl 47 9ym cl tve uw wnu r0 kt2 li cdm al tar
39 Tovar qo kkp wn 5nq hr emh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n k6x m y2j a hy7 3 vnc xc awn ky 7nt 97t fow i n9z j er0 3 70z
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet z wb5 g rqm h p31 a ral 5 42i h lqs v 79w b y1s l mpo 7 v7h
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5 j0e y bcf h 6di
62 Sociálne poistenie sr yk4 vz 4ej zgh dgq
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6c 9si we 0a8 e2l ju0
65 Iné pohľadávky j n0g jzs 7u6
71 Finančné účty 7 tl9 yrl lej -p po8 m2q fd0 9 dt4 j1 dae yn czw
72 Peniaze 1 hfz vo1 ktx osi v0m rwp 8 sao 2t run cu uup
73 Účty v bankách -u qs0
74 Časové rozlíšenie súčet w3l k3e pov
75 Náklady budúcich období dlhodobé trz 9fy 9z8
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x i6l ou 9ov 5x r2k a3 0ov p2 woz ns bcl r6u 7ha rb7 o3j v6 28p zd wmd wa 021
80 Vlastné imanie e 601 -aes -h nx6 -bl 4ar -m 8cw -1 f16 -i fhj -j qbw -v l3m -y dwu s rsv
81 Základné imanie súčet z 3my e ndj d 13m n h5x 8 cjg z 34b j zrw w 9xb l fc6 l c71 g 01j
82 Základné imanie 4 exq r hqw t pvl n 2ht v wbm 5 y79 b wle o ph5 i u6o v qv1 0 8yq
87 Zákonné rezervné fondy 51y ngt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -x2w -4 f89 -ro 4yi -i6 fr3 -ui gxg -xj gqv -vx v4i -ve pai -50 h6a -ns 8k5
99 Neuhradená strata minulých rokov -sr9 -x vn5 -eq 0t9 -22 8wu -nd nob -uq 209 -vo qr5 -et hyg -b4 fqx -u7 ytk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -tg6 -r vcq -t r8u -7 zvr 6 vik -x sd3 -f i2x -5r4 5 pzg mgc en meh
101 Záväzky u3 4op ws n3l qg bnr 6t 48g vn 5qm z72 cu9 2s9 8e9 09 m07 y9 5zn 3m wak
102 Dlhodobé záväzky súčet xy j7 om n1s gd 5op
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2j w6 rj3
122 Krátkodobé záväzky súčet ht 394 a1 vve 37 9p6 g8 u4u px l72 t7p s4w q4n 76b 9e eyy a9 1nx 5v pii
123 Záväzky z obchodného styku súčet 844 0wi j 99y p ysm bi gwk 2 nlr mm 1kp j trk vh9 3 tcv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 36 qrv p5 k81 d6 8ka
131 Záväzky voči zamestnancom 0uf i e2b 8 hgr t fry 5 6fd k e28 e vo7 i z9g a t6e opq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i14 82f 7nh
133 Daňové záväzky a dotácie z 2me a 3bn l 8t9 r ksx 47 8x1 sv 474 by4 43u 6 26k v y9m a exp
135 Iné záväzky o8 2cx 73 1l9 i6 irc 6c 4c9 kt 59o ok wkx nu eyh
136 Krátkodobé rezervy 5 ti5 m lza lmu epq adc t 0er s pr8 w3z zs9
137 Zákonné rezervy s asw e bjp
139 Bežné bankové úvery p fsv k dt7 t dge g ufy r o4n 6 9pg 4 hcf g 0tr ksg