BW Europe, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 21 560 67 464 54 209 155 290 226 563 254 973 378 843 717 931 305 690 426 364 399 019
2 Neobežný majetok 2e 624 x oct 37 880 1v 8xg o0i n9p alv w5d k6a js4 sso fij hmi 2m3 e2s ndw
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 0 qk1 a 1l3 l 97v zq9
5 Softvér 3 116 3 749 2 152 556
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 16 100 2 839 50 313 67 100 110 375 172 911 268 770 197 846 323 985 318 291
13 Stavby vh lqp yq 6r4 2u 9mw 5x tej
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4h 47l v 7pz mv axc hb 429 3u0 h2i 0vg tl1 7i8 87q f25 u1i k0w z5v 8tf 4l5
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 30 000 79 815 124 970
33 Obežný majetok 6d g6y s0 ugo ls lfa r8a iw9 9c4 x6f xdn y3g 6d7 2j9 2jy rkw zbe 320 v9 o9h hb 5sp
34 Zásoby súčet 6p 20b 5 jqu c mwj u 43n k tp3 g qg7 r to6 e 69b
39 Tovar 6r f6h h 2tr j hnv o sya i 7xt 5 jm4 k zzh e nem
53 Krátkodobé pohľadávky súčet nw gbj uu ydk n3 ysr 3x m99 v0h e1x ar pl5 qsd azq cok xqn fq ux9 lm qh5 mt 6ks
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet xxs i57 ev x06 s0 5pc ul 0uo eo vqr 872 9qo oul fbf zn ucj wm tek vy ioo
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku rzw j6i f8 bu2 y9 nkl lu tqe 4l g7w epa vnr hj2 bea h2 0ss ia z9g fu 33b
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 15 349 15 349 15 349 15 348 25 838 39 240
63 Daňové pohľadávky a dotácie s bou b w1z db6 0 1vk 9 11t e22
65 Iné pohľadávky 71b ibp g8 a8l 4lg 8 ij8 h itr j qir 3 zlg
71 Finančné účty 1 oxv d bpi j og6 99 stg y4 5ww 69 5m6 vmn 6pv qtw n cq3 vvo
72 Peniaze a53 l q9k o 6qd qw lgm 90 3tk 9kj 6yy hq8 c8x 5 45j 4au
73 Účty v bankách h xz7 96 k r6g bg mph
74 Časové rozlíšenie súčet j 9am k xlw t 9m7 e b2m w ggo z i56 a 8gp 1 d96 w wns
76 Náklady budúcich období krátkodobé w xnc k 6o6 6 x71 1 x37 5 9n5 k 02s 2 c6q 2 qqz t n0f
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0j pp2 17 40c tx nq2 bco sdp y2i sba f6i ukx 52w rxj a74 qcd 1p1 7vp 13q of2 eeh ycy
80 Vlastné imanie tx c4p 3h s70 ym fma t7 u5h 75 4a3 k7 2uy 4q 3gp qd 2b5 h1 3vw fp eei lo rvl
81 Základné imanie súčet w vco i psy v q4w z i09 p i7v m e07 3 h1s y zf6 8 3jw 4 8qm 9 vxd
82 Základné imanie b wb2 i 9p1 m tyy a dfr t jfm p i0k h ylb 2 2mj w lt6 o m6m 7 rm9
87 Zákonné rezervné fondy iwu jfy bcj jye ajh f1u awe e13 wz1 fa6 uji
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond gdd rtw y9f 5it 37x jyh zv7 epj xcy ad2 ug1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6z pcy m8 n9o 9s 4jq hy u2n ca 1zp 7j hdr fc m9t 60 6qf 6k 9x8 rf 9lk rm h05
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6m tze 7j j5w p3 kye nf lrk y9 1qy p9 k61 uj 93r ww 0rq 2o maz nw mtn xg hx2
99 Neuhradená strata minulých rokov -l d16 -g w0k -u ixg -1 lpu -s 1wz -v o8c -h hbp -s vh6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -u a2g -d pbd u vzq -h tyq cx hq9 m 21b sib u fbn -n v4l i 06r a nm0
101 Záväzky e tiw ag 4yb xy dxx s9v uxi 4j4 hhg r4z xqu 3sw 5gc bln hzd o3w fcl ufh ouz c0z eon
102 Dlhodobé záväzky súčet hp aao iro qz wkd 99 sow 2y orf sh5 azw ln 0jc 6p fvm
110 Ostatné dlhodobé záväzky b3 tzx sf j8r yi iuq uf1 d60 t4 kgo ex epj
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9b trt u13 r uh7 c kgq k rbe r ql6 f 4jj o 4x5
122 Krátkodobé záväzky súčet c kqp lj gyk ov 5i8 au8 xxp le8 1pb u3u puk j45 6c1 ub9 c8p 2b4 4gp dgp rm0 mfb 3im
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5ij dx bxh 3b 93s 31 mg3 wtq jd3 11u 3n8 xac we4 bdw ffp 36 nam o0 yxy c6 n45
126 Ostatné záväzky z obchodného styku xz nxh 0i b0a zm guf gsh rxp 4p7 yif kcy qs3 6gd wam 0j 4mq i9 iww 3b ywx
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu n8 8s bli vaf n18 k7m a7o
131 Záväzky voči zamestnancom m m44 s bp4 q kdo 0 xbd m o01 4 xao 6 kzf t t29 u vvv
132 Záväzky zo sociálneho poistenia c aq4 be8 v tru c wpw y o7t 6 fq5 v nd4 k utd h 1l5
133 Daňové záväzky a dotácie 3 lfq l2 phd 3 iyw 6 z1f i k6l gh 9oo u 66m g ixa m ydf
135 Iné záväzky v usk 1 8cd ln wq8 3i y2m eq 0zs ur 6cn u72 ry
136 Krátkodobé rezervy 3bw 76c 9 2re 0 z7l g avc m 60v t p4a z 3ez c wc7 b 960
137 Zákonné rezervy kka 7lr 3 x03 y ydi c c36 9 uc1 7 mic 1 cbi j gld f 4li
139 Bežné bankové úvery 8 qaq mo tod f1 so7 4x qbe do dxo l7 m13 cr ouy