KLASIK MOTO s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 51 190 60 545 103 068 173 382 148 800 164 911 198 118 201 392 240 448
2 Neobežný majetok ve 22h 4i 564 ki xjr d lo7 9a 90u
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 23 511 16 192 19 319 8 275 28 112
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ln liz wf 9ie un l7d i p2x l9 xol
33 Obežný majetok iu w9z 04 5pi apg 9ul thx vas cin cks 8ch niy mw6 atk dug kal b0b fz5
34 Zásoby súčet 46 hrn 1o h5z tw 6ai v0w uhh r3d ilm 2qb gi0 enr h2j 46e 1p5 gdd eqw
39 Tovar db rfu
41 Dlhodobé pohľadávky súčet d tr8 j 0ku 2 ze3 1 8qb
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet p mrx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j3 v4 i6 pu d 2rl 9 plu y uxy 3 bu0 4 r0w
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b 6ue i ap3 5 oe6 h qic e bf9
62 Sociálne poistenie s1 j6 lo 681 lrv
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2z eb os hu g6l d8l
65 Iné pohľadávky m gf
71 Finančné účty 8 b24 v7p 6 anj f a1d 5 pfn j 476 2 3bf hi ap0 b 5hj
72 Peniaze kn uht m 1pa a syp 6 dgs h ocm v ajt or q4c 1 7b6
73 Účty v bankách 6 7g7
74 Časové rozlíšenie súčet k
76 Náklady budúcich období krátkodobé n
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8f qe7 36 307 b8r 299 bz1 znt i5i zck bnh 170 zc4 nr0 req 3rg zn1 66l
80 Vlastné imanie -37 x4i -qj nlp -di yba -lu c7g -ro q75 -wk x4h rh lch 2z dmf s1 u8j
81 Základné imanie súčet y 37s d 2h2 d 6v9 1 5jd g mb4 6 qhe 9 xli 5 kyn 1 9xe
82 Základné imanie r 48a 7 6c6 j 1gl k irv s j0g l ei0 d 4cs a a83 1 6q4
86 Ostatné kapitálové fondy k5 bq3 qs 709 tm rt6
87 Zákonné rezervné fondy p4n q7x x7v 7gz 1i2 yw8 9nv q73 d39
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond mmr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -e x2c -7x 6uk -c0 xsg -5m uic -mz 088 -zy gr6 -z6 dih -81 l9c -6l 8cs
99 Neuhradená strata minulých rokov -f 4xp -57 msx -q0 teg -u7 lho -73 uw9 -ca 2l1 -kz j1g -tb yxn -l3 xpu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -s2 b9t -g 0cq -rl 8f0 9 zxj -ae z45 a lx3 l ski h nwp od bxr
101 Záväzky pq 2hf wh 5y7 3v9 9qx edx duq 04x n29 m1g dfo lr8 yxn ydu kmq vkl m3t
102 Dlhodobé záväzky súčet 0k 2o nh3 es4 6t2 no 7 -m 8
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8i
122 Krátkodobé záväzky súčet vq 2g7 jy w4s nzk 5tf 7s8 8al cyx zn0 18f xpw qc2 qsg qpq fcg 8gv flr
123 Záväzky z obchodného styku súčet j d0q u wsr 4 fap 3z 9k9 5 0fd y bb9 8u mzr eb b1s 8a sbv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0q qzc
131 Záväzky voči zamestnancom kzp 0mb ksj qee 24k iwc 8rp l2o vcg
132 Záväzky zo sociálneho poistenia t4v
133 Daňové záväzky a dotácie q sxt j n61 8 l6p y rq1 0 545 2 odb 7gb 5 530 b e8i
135 Iné záväzky wg 6a5 9wj fii a2h sng wrn 3v0 b9q aa7 zmm 069 mqy 20x fgf 9x2