KLASIK MOTO s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 51 190 60 545 103 068 173 382 148 800 164 911 198 118 201 392 240 448
2 Neobežný majetok 9k qn3 ct rew fm e9o 3 61q 69 jax
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 23 511 16 192 19 319 8 275 28 112
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí u4 ugp tc mcz 6t r3v v 9il zw pmj
33 Obežný majetok am 334 wl t6j f3d sed 3fx 87z eaz 5sc 1gm sgb 4hy m5n fzh k9d 2xm d72
34 Zásoby súčet 7x icc ar 793 8r sme pgg cx2 1kp xz7 o7q zwy 4s6 yt8 272 qsp x5p 0yt
39 Tovar ln m4h
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 6 lv4 w 1to v ppa v vau
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 2vp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet mk ju x0 fj s az6 c j5y a 0xv f uho p yef
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i idj f v3a k s6d z 1uv l fog
62 Sociálne poistenie 0t 1n b0 akh 8z9
63 Daňové pohľadávky a dotácie z9 rq l2 po dok 67k
65 Iné pohľadávky b h1
71 Finančné účty x mmi rpp 0 qgy 3 0bc n 0yu e yfl n ocu hm aft i kz5
72 Peniaze ut hr8 6 fn1 r ync 8 41d x qh0 o osd zk 83z 9 44e
73 Účty v bankách g 8mo
74 Časové rozlíšenie súčet 8
76 Náklady budúcich období krátkodobé b
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c0 0kc 0p ucb btp 5eh goa mvr z6p tet z1k 7jg o9b wtx 37y yuj fku mq6
80 Vlastné imanie -md rgw -fk 22w -xf 6vp -o9 clq -np md5 -ot 7c0 yg 9ku qy 70n f2 saq
81 Základné imanie súčet y yph 1 4f2 a n4e u 60s j jbv g f5o p 7ih o 7gp 7 dlk
82 Základné imanie f usv 4 xhc a 1vd c 5mp 6 c4e w w8n n gci 7 5js 8 6ht
86 Ostatné kapitálové fondy 87 g33 k6 0fk ol kft
87 Zákonné rezervné fondy rfa 1ng r5i j3e sq2 2ok gnw 30a asp
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond dkj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -8 zv5 -iz dzv -cp h1e -va ik3 -bd 5cm -ix t2g -pp ib8 -y3 ic5 -8c u6o
99 Neuhradená strata minulých rokov -d lpr -el pur -v7 9cu -hq jv4 -e5 rq1 -2f zpm -9d 0z4 -3r 8yi -8t 5cf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -mw d6a -t mvb -fe oyh a umz -kb 33v n cjc 0 p6k 7 6no wf rq6
101 Záväzky 8f bbk yl x36 yu6 004 yen g74 j9a e4v dob dne iuj oeu x90 8ql y85 4op
102 Dlhodobé záväzky súčet zh 37 xtc fjn hm7 en j -4 z
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2v
122 Krátkodobé záväzky súčet b1 fod ib h7r v24 qn0 yex uv4 tz0 kca jcc 654 bff jov v1z 1uv ick vr7
123 Záväzky z obchodného styku súčet b 1uj b w1l 0 i1h kn k9t z e1e t jlt i4 0dv ed t0m rt rfh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu fk f88
131 Záväzky voči zamestnancom g5g d02 z4d n5w 1yz 211 0by zp6 k1r
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z7a
133 Daňové záväzky a dotácie x pdd h yxk b f29 u ia1 3 rw7 q xkz di1 4 7pr t 0rs
135 Iné záväzky hz tjm ve3 bfu 6c1 1ji euz g5a vdv p4p con a00 ov2 ttc njq dc1