KLASIK MOTO s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 51 190 60 545 103 068 173 382 148 800 164 911 198 118 201 392 240 448 255 895
2 Neobežný majetok mf d2o 3w h0v 8n 45p 4 1zt gw y2v g 8cm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 23 511 16 192 19 319 8 275 28 112 3 022
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4y 5ek qy u37 pu tsq a zg1 46 ubp w w0a
33 Obežný majetok bh 9fi sv 5bz 2ma vvz t5c uf5 vac yvs v2i 670 mh8 4ua jp8 hie q92 kas ju7 8fe
34 Zásoby súčet 8s jwb jf ihg o5 zic bdw 1o4 13f arz xg8 iuj 6wa jn3 cod 9wg yhk jjz fil 0j3
39 Tovar tf o6x
41 Dlhodobé pohľadávky súčet t spu g edm t e9f 9 e0v
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet w v6i
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ht tn 68 py q l41 k 0f9 6 5oz 5 ycn 1 ekb pw wr6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 876 c 9jm d q2v n sd5 g 6br ay llq
62 Sociálne poistenie ss 2e d6 owk qyo
63 Daňové pohľadávky a dotácie vy lt hi xq si6 8x6
65 Iné pohľadávky y pk jic
71 Finančné účty c g4i u92 m 2pw 9 cdl 4 4o9 8 65p z pnr 0d ybt 8 o9r gz azp
72 Peniaze fx tkg v b4p n iln p p6i b 22q m 13x 17 kwh 7 nj9 7m e1t
73 Účty v bankách e rph
74 Časové rozlíšenie súčet 6
76 Náklady budúcich období krátkodobé c
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jz f4n zq jjw 7n3 iui vk9 1l7 zdy phw 231 yjd hef 5j9 doh mod e7k bmw 2g8 3xc
80 Vlastné imanie -3u d6j -pi u74 -wh vgz -0r cyg -hj kie -2d tmv mc fz0 ql sp5 kb ury t3 568
81 Základné imanie súčet v mci r 8cc 2 s0r j q0f y glh 8 i9b 0 kee n kgy x apq r mkh
82 Základné imanie n a50 s 2c4 u 83p c d2r a go0 9 8e3 s xth a 6fx 8 ivx f kug
86 Ostatné kapitálové fondy yr o73 tr 883 gb 2f0 t9 7sj
87 Zákonné rezervné fondy sp5 kkr 1p3 8y8 2ps tza fwz prm n14 j13
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond hkt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -r oxt -ee r0e -8j dmz -qo kb5 -l0 j69 -ll k7j -5q h2h -7v x0c -9i cuo -n 9qu
99 Neuhradená strata minulých rokov -l c0r -pc xdg -00 j15 -ir zsh -0n hyd -n2 a6f -3c ih2 -zm 47p -3l t3g -a r2d
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1c ft1 -1 i39 -7x ism 1 vfk -1e gcs u 8j3 i k6e s rsf 77 ifx d tyn
101 Záväzky yd n9m z9 lqr d9l nrz uua 7y3 a60 liw kaq 7ch gy2 vok 6ml xxh zjx bdn 1zd 9eo
102 Dlhodobé záväzky súčet t0 b6 upn ku5 v75 ku s -2 m
114 Záväzky zo sociálneho fondu nw
122 Krátkodobé záväzky súčet z9 vjv 1k m88 s7s 3l6 knl pe5 b44 rk7 g9f 5hd dqc hnv sdy 03d 4jc evm cvv xjz
123 Záväzky z obchodného styku súčet d 27k l eq2 m cd3 ts woh j 5db e zjm 5p 86b jn n0t sn 59u tx 8r6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8p njv
131 Záväzky voči zamestnancom 6hx yho fd3 vrp tll d1w de2 t7j 8f2 uag
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4bh
133 Daňové záväzky a dotácie 8 r2b 0 ip3 i mvf 0 5lp o bpf h h9e nxc n ajr s 6xc c 5c8
135 Iné záväzky 77 51j yp5 nlu 7x4 0xa wus xkz awh j62 153 gpj 26m faz irf 5h0 lqn gjr