KLASIK MOTO s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 51 190 60 545 103 068 173 382 148 800 164 911 198 118 201 392 240 448
2 Neobežný majetok kh ikt z9 nbs dp 5iu p 6mu jo 1pw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 23 511 16 192 19 319 8 275 28 112
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí iu 06d z3 a88 st gr5 b 8cw h4 uy8
33 Obežný majetok 7z 0mk er q6q 0il lfl s2x n88 lyw c9v dgd r4p jge 2td 2lm uh6 7ri 75r
34 Zásoby súčet vy v1o ps pu1 n6 efy 4uj 5z7 1hm xk3 zzx opq bd9 b2k 3io 5tn ru1 u9t
39 Tovar 0h opm
41 Dlhodobé pohľadávky súčet i e0m u 1dk h oxs g v95
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet f ha3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ay c6 bv mk e o01 c 7t7 h urm y mnk t 726
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d 3ln 3 nyo m j3h s 9gf k zw3
62 Sociálne poistenie vs bk pj 4rf 6dk
63 Daňové pohľadávky a dotácie hz iu t0 x7 mvo 1sc
65 Iné pohľadávky d 3z
71 Finančné účty b yc3 2xh j 2wt 1 5sr i 7hr 9 0ny n 57w 2p iup e 7zx
72 Peniaze na o3n 4 4ex m b1w l sot n szv 8 p2k 3x zb7 n 5n9
73 Účty v bankách v iu0
74 Časové rozlíšenie súčet n
76 Náklady budúcich období krátkodobé w
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3f bg9 sq kd0 n92 mp5 edq khr tcs 1fa 7e4 rfq k94 hzu 6d8 h9h ic2 dru
80 Vlastné imanie -nv uxc -rb o75 -g0 ica -wp kxy -n6 t0z -7h igo jz 69m fb j4u kv r1z
81 Základné imanie súčet b 2kf l tve w n3f 0 ncj 9 hpr 7 pxk i 4ng i okq l uvp
82 Základné imanie q eh0 f jq1 i 6r7 f ofy k 24h l yxq z rux s 08d k uy5
86 Ostatné kapitálové fondy s4 zs3 c7 76a nq 8dr
87 Zákonné rezervné fondy 280 0js q3a h9t qst b3z jnz 7pn 1xd
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond srf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -z cab -va nfa -30 31r -6h ft4 -j8 7th -ut 5xd -4j r53 -dl j43 -67 da9
99 Neuhradená strata minulých rokov -d 0di -b0 p9t -x4 2mi -0g xe8 -5r bg5 -mj pef -0a 9ql -al tls -qo w73
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -r6 rzq -w d5q -q5 jsf f kbs -io ibl q s9d a 4f1 7 mjo 5j ldd
101 Záväzky lg g11 4y 6di 8ko e8j 48q ta9 579 kkk mnu gyd mzx 1u4 1ag 8n3 o00 gxe
102 Dlhodobé záväzky súčet ug 7b 3gy d4f 1qs jc 7 -x v
114 Záväzky zo sociálneho fondu ze
122 Krátkodobé záväzky súčet 1e ur1 az q3a wl1 8sn 22l 1hs 1kb kof odp j6f s2z o7l 9w4 ptx 7uo npt
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5 sa8 g mtf b hhl iv u7k p 4c2 i 5t7 1c lbh 8p nrn py 39h
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 95 tja
131 Záväzky voči zamestnancom b12 8vc lup mrg t9j dxb d3g q1l 06t
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7uj
133 Daňové záväzky a dotácie z wv3 d 3yc n lnl t 306 0 mhb 0 u2w x07 u sni f e8y
135 Iné záväzky x2 pr8 g9r ksg 6zi ohv cl7 vm0 3t6 jl9 g5l 0or ay5 vly 6yf y1k