KLASIK MOTO s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet l3 uns 89 2iv 97 809 kz5 ced 1xa fzz cn5 e3x d5s y0m w42 k5f yxa meo
3 Tržby z predaja tovaru 1j rwp ch ij4 j0 upy vu9 k6g j0d 7aj ahj 9q8 4ix a0y 22v psw 7vf 47b
5 Tržby z predaja služieb 1 823 1 290 21 3 924 125
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu in odq t o99 e3 2t2
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti x p4 632 pyk gn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 90 gpg sp zef hr 3gv 517 3ea dcu 82x 5jv ae4 y5r 0t7 onx bqc sr2 d4k
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 24 987 56 832 60 077 133 048 253 560 283 102 271 190 226 352 310 980
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2 74b 5 chr e39 l fvr z v1z wbc q pis j lul 2 l3a
14 Služby dc my3 y 2cb 2 z7f eg j4u 95 mon jx imk ws qmf xd lw4 mm 9u5
15 Osobné náklady d pqd s o5t s 641 0 d58 6 mu6 p 2fv y 7rw 7 zix tj rn4
16 Mzdové náklady 8 itk
18 Náklady na sociálne poistenie 1 162
19 Sociálne náklady cd
20 Dane a poplatky 5bi 7eu bze 5 l16 t dyz n s69 a bh6 h 7jq xhi
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku l 9jr u 7es l qha 5 1ug u 476
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6p 0k0 6 av0 uq v2r
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť d me s 942 k 1au 6ue pjm fko 9ff
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -pu n2f -1 3hi -t x2s e ddv -sc 182 8 8yx l 2sj 4 4ph z5 fhs
28 Pridaná hodnota -q u5b 9 1fw -3 agt vi 5ef pj1 wh qtd 9g k1d 3x rh5 l4 ety
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu z4 f2 -4 yw 3 cq
39 Výnosové úroky 4
42 Kurzové zisky pc zo -1 gq k ga
45 Náklady na finančnú činnosť spolu vxv 1wg h3l f3r lhs 3i6 jj8 6d6 sja
52 Kurzové straty b8 v4 j6 2j bs qv c rb5 ze
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7f6 ujk hp0 iaq jjx sox l80 nyc 7xt
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -lh7 -lta -p3n -qf3 -6r3 -trs -u84 -v6x -9u2
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -gd u92 -e vp6 -w qmk j 65n -8z inx 8 nvo 8 pl3 y n8p kr aa6
57 Daň z príjmov env 9 bnr ouk ksa wgs 749 r yfy
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 447 -3 557 -10 844 2 545 -18 116 8 129 7 625 7 677 14 517