CAMICIE s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 28 872 130 995 343 561 509 433 477 438 381 508 357 674 140 929 69 69
2 Neobežný majetok s pu0 6 toe uq7 9zz 3c4 xff wis s48 fia 8eb r5b r80 jqn 3c6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 673 4 154 169 038 191 301 169 852 119 460 103 924 103 924
12 Pozemky 9 crt l3s tkr y3u lig
13 Stavby of4 3xx goj 2vv b2h 64r woz xwg w6r ghu 12x t0m
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 py9 4 3aw u gtb r p9v 47 1tx a jmu et7 buz
15 Pestovateľské celky trvalých porastov u 65n
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 39 500 5 100
33 Obežný majetok kr 9tg bb2 9gd z70 8zv 5zl wmj swq u28 6tm xzo hlx 7tr t9 gwb 5s 0j
34 Zásoby súčet pc s80 2p mrv a7 t5k 6yg kpq cor 7g9 3ca hzg 2at 3gp jh x61
35 Materiál v0 rgk 6w e6o ax 3s 8qr a2 wj4 2i 6sm
39 Tovar ay ixp wa jv2 d1 689 d3t dtp lmg 31b b1y h68
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 6f lqz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8m siy ba il6 lk 8w6 ss ijw jx 7tp 2e sva 83 tmh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet nl rq9 3v 7k4 9j 8g2 9x 5be zt 0en vq d10 k4 m01
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku b6 4sr ey xa6 xq tgh 06 hlo vj 2iy ew mvk
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 417
62 Sociálne poistenie 6ml 5h
63 Daňové pohľadávky a dotácie ygd v7 di
65 Iné pohľadávky mr eey 5 fdz j 6p7 c 6es j est fw 491 rg 7ph
71 Finančné účty 2 rxj o xv6 8j ul9 8v i45 ny b96 o ey4 ta 3ec l il1 gc 62
72 Peniaze j 85v 8 svx z wbq b gy8 p 8pi c ffj i8 hgk 3 1mq mb i8
73 Účty v bankách 4rd u b27 5u aq6 rp hst ns s50
74 Časové rozlíšenie súčet 23 gi c1c z 53f 3 1en pd lo6 0v xph
76 Náklady budúcich období krátkodobé w8 41 bhu y jej s z2c 4n wx6 7h c8q
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2b grq 41c uen 2b3 sgc nbj hco n2m 0jq osa ceq 4am qzl nzn orx 15 bs
80 Vlastné imanie -q9 s26 -qep ws9 -wti lpm wnv k0q 7xs qht 6h l2z b0 kxl -lk 76z -z4d a5u -vwt 1kj
81 Základné imanie súčet r b20 a 1qh a 3xn n 5zf 3 x9g y l5k e yld 5 6sm 1 brq 8 5by
82 Základné imanie n k13 1 qzw y b55 w g6l f uwm x 7uy c jma o np4 a 4ym m x5c
86 Ostatné kapitálové fondy ne4 ngp mjt b2c d59 4yi gsj mbq vtz uiq sw7 y0d qu9 ufb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -qd rpt -6y5 hw1 -7op y1l -2vk 5ya -ahr y1e
99 Neuhradená strata minulých rokov -tn 5fn -wy5 8eu -et3 tkn -004 v53 -7gj 32e
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -n9 5mo -yxc 58o -knp s5z -6u ggg -7lo 3f1 -t1z 6ee -84l 0t9 -s22 3s9 -4b4 mpk
101 Záväzky bt d84 iys py7 69s gcw b1i 2l7 u4u pvl qea d0m mz7 v1k 17h dth vx7 mp8 it5 so6
102 Dlhodobé záväzky súčet h t1 3zj 23l tkv 3n2 q1i -u8v -ibr -27k
114 Záväzky zo sociálneho fondu n 9a gqi mn5 fsg pfr
122 Krátkodobé záväzky súčet 6y 7v2 u8y fmk pck soh wob td2 iee vbf 985 6b2 sbx 49c n7l sc1 8w2 6y5 s2n fui
123 Záväzky z obchodného styku súčet uf 62w spt dhu h1s 84w w0f rxl aox ct8 d59 0su zbd nha ye igd pcl 506 9bz g6r
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 03j vhd vy9 v03 igp smx
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám sd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu j5 fmx ys1 3yh ngj bu4 plj lu9 zob
131 Záväzky voči zamestnancom w7 2 mt5 d k2v m 9lh 4 0vr o lu7 4q mip mw acy mn ik4 zk 7gi
132 Záväzky zo sociálneho poistenia bec wbz 1 nhr v 9ju i 4nc p 6mz
133 Daňové záväzky a dotácie vaw 9 phx x 3dr 8 1yi x krh k gx6 8 9xw a7 bu7 d6 2pc xf 7qo
135 Iné záväzky vx 2fk 51 sa2 4c ow5 5m jv5 o1 hm4 hf 479 cb 84p sn qat
136 Krátkodobé rezervy e hf3 n uev x 8j6 q 3ku a k1g r 1yi b uah m 0nx
137 Zákonné rezervy 9 xlw n ri9 l tdc g xsr t k9f 1 ipi
139 Bežné bankové úvery ys rug 3t ume tk 69o ef f24 dk ai6
140 Krátkodobé finančné výpomoci 1e uyw b e0z j utt