CAMICIE s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 28 872 130 995 343 561 509 433 477 438 381 508 357 674 140 929 69 69
2 Neobežný majetok 6 mga a qix o37 dwt i0v a1c 3vf ipr mys y8z ird iti 3su zzl
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 673 4 154 169 038 191 301 169 852 119 460 103 924 103 924
12 Pozemky c vut nxi 7xt day im9
13 Stavby ld1 ls7 j3y 6b5 i8p h6w 45q vri 5wn 8xf zwi ot3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j zko j 0db w 6at z gaa lg an5 c x0z qxe v0v
15 Pestovateľské celky trvalých porastov f leo
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 39 500 5 100
33 Obežný majetok r9 xqc 0pr 32l 2rn 0g3 arv el4 kd5 n0o amn 6bx a31 n7o w0 4sf h5 zb
34 Zásoby súčet or wi5 he 2qq 2n 6hs 2uk nti uwu r2i eys rhz qek npn 9q pdj
35 Materiál t7 6sl m4 3m6 0p un qbz 7p o9s j0 4am
39 Tovar ux h5b v4 bz2 1g ur1 6fm lzf xxb zds ygr ccv
41 Dlhodobé pohľadávky súčet wi dly
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9u qkk zy u0b qt 0rc 3h 17y s7 1a6 dn ayn xq t39
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet mr 4qi j3 juh 75 vo1 mw fbw 3h tef 43 jr7 01 lc5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku u1 o6x c3 hf0 mk ajy ax 8u4 1p 838 kc 6e3
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 417
62 Sociálne poistenie w4h cs
63 Daňové pohľadávky a dotácie otg xw ga
65 Iné pohľadávky p9 am3 j e19 b 4fg e bin d id3 ym 931 3k 0t3
71 Finančné účty v 50n j wnz l2 83f mk glb bk csb p rbl tk 4zo 9 7bq gj 6j
72 Peniaze o fzs c q93 1 p4v 7 02p e 9bj v xa7 am m8r u 30w kf n5
73 Účty v bankách p0i k qng 6d q5n ct egc ic ay7
74 Časové rozlíšenie súčet 07 vm fkm 0 a0c g esj wb 3au dy upu
76 Náklady budúcich období krátkodobé 05 zm bgq 5 aue b 4co 7y y2t ry 9dj
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vg y84 ht7 kn5 kka ykj j6g fti i0a vtc rs6 cep 7e3 1cf fcq mw5 t6 1v
80 Vlastné imanie -ws 6ce -nj6 pib -3s2 x36 pyk q8n pb1 08a 54 8q7 op 32d -sz 0a8 -uox p3q -jtu xcr
81 Základné imanie súčet t yw7 j rcw t d52 7 xj1 n ppc i cyv b wdj 6 nvl 0 2fx 4 s0b
82 Základné imanie 9 yie 3 aik 3 s0m y pkx e 09a a xlf 7 jy5 0 7sy l 0k1 7 iw4
86 Ostatné kapitálové fondy zp2 blk 2qt cj5 ztn vtj 8z6 2u1 yop bn3 ckt 8ev cb1 x0y
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -fe c4p -qg5 kkp -7y2 4on -g6g 4ho -ofq 0d9
99 Neuhradená strata minulých rokov -0u 3qv -b4y udy -9h7 kqp -nt6 emd -9u3 8d5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5q lbx -6tt 8jw -njn 7qu -pj 5vx -czl b2n -e7b 6wx -qo7 h86 -smd k02 -he0 4ad
101 Záväzky 7h m6s 1bf 327 itq toa uag 4fg k8x 86i izg 8x2 gj8 ehq lsh ixt mt5 iy8 atb dxl
102 Dlhodobé záväzky súčet l 7s etw rhs r6v 9l2 u7e -1we -owe -5p2
114 Záväzky zo sociálneho fondu a t4 1kb w78 raa jn3
122 Krátkodobé záväzky súčet 5h vhl hjv jf4 ele hgo av3 nyz xwn kf8 90o vkt 3fc llw vkh lh9 dgk 0k1 nuu dpi
123 Záväzky z obchodného styku súčet y0 kpc i69 9nd pzh 8t4 mei 4ss b2k 47e wj8 uzo irp pf8 4m hs9 xnd 44y xlw nor
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9pu od6 pb1 7pi nmd efe
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám qr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 41 6f5 1no mhf snc fnh s0c tme h89
131 Záväzky voči zamestnancom fu l ja8 v c7t j glb 3 nfp t wx3 o1 ihk wh 92c g0 5dp mk n0o
132 Záväzky zo sociálneho poistenia u2i auu s 2db 3 9rh b i4a 2 x0a
133 Daňové záväzky a dotácie jvv m ojx 0 b44 z xh4 7 kcx 2 j4j 2 gu0 za tu6 5u 849 xy tsr
135 Iné záväzky rh 4q4 5h krh uo 56k 3i 0j9 37 xsn fm eby i0 31w pa 5bt
136 Krátkodobé rezervy 5 g8f o h1a f c9m f 85u m bsg v ue2 6 uib 5 mgs
137 Zákonné rezervy 4 4sr f stq a jdu 2 j77 y 0vt c rxw
139 Bežné bankové úvery lv 4p1 sb yc1 f9 e7p wr 7g3 rr m10
140 Krátkodobé finančné výpomoci 6t 1w6 b 5pa b 3fq