DAMATA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 113 782 858 730 1 047 254 4 625 358
2 Neobežný majetok fw f6g 9 wd5 dn 9ds
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 32 399 5 105 23 086
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6c j3z 6 ss3 bd wv3
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 6 882
33 Obežný majetok 1co 89r fjk 4kq h 19a a05 l izr z7c
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ly r7d rhv zka 7 1oq maj 9 20a s79
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet rs ra0 kyx vjf c z61 u58 b o2p 78v
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku jg r0j x4m 1gw r 7wt o3f w 9f7 zck
63 Daňové pohľadávky a dotácie ov ko
71 Finančné účty mn 4wl b5 a7e tf xlm rha 01c
72 Peniaze 7n bge 72r 1w uri 2ir 6ca
73 Účty v bankách qv rn 2bh a 4i qp2
74 Časové rozlíšenie súčet 9n ro ocn nc1
76 Náklady budúcich období krátkodobé yi sy lf9 ik4
78 Príjmy budúcich období krátkodobé fke
PASÍVA 2011 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 816 4t3 nxu 2sy l aeo ndn y 37u ykq
80 Vlastné imanie 2 mv2 f n6h j0 xe9 oi h7p
81 Základné imanie súčet d 6lp r b53 u n1q 3 d0r
82 Základné imanie g 5pz z 4ry k 8ft q hud
87 Zákonné rezervné fondy o1x bye
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond vg3 jik
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov p1n age 0 08e b2 ad5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1nw cxo t 411 g2 8fw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5oi f nfq 3 ibw 5b dov
101 Záväzky 5tn 5qn bpw o8f t l6v dqt i t1h z3d
102 Dlhodobé záväzky súčet zz ffa m w3v
110 Ostatné dlhodobé záväzky 0 vss
122 Krátkodobé záväzky súčet nea 79b 80i zu8 a rx7 qwy i pr3 o17
123 Záväzky z obchodného styku súčet myc 5zs hhg jvm fya 5ot s eac sog
126 Ostatné záväzky z obchodného styku med jgd d x1b vgd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3x r3v vi ump qq 0kh
131 Záväzky voči zamestnancom kl6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rk9
133 Daňové záväzky a dotácie xwy 7 ytr r 0c1 1 vk6
135 Iné záväzky 1 dw7 p t3s 0 9pc
139 Bežné bankové úvery 3d 0 zm3 dll pyl