ARKTIS s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 500 4 729 118 703 121 648 151 084 218 134 241 192 339 805 393 737 451 030 461 840 503 231
2 Neobežný majetok tk 5ml 7v 92o ti y5g uz m8f e7 rnp jk guh 6y gq6 8h s4a xb q7i zp w55
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 25 416 28 987 21 337 27 809 16 723 58 185 42 548 52 333 46 858 51 279
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2w 7xf 81 0ek hw uw2 66 hlo 8d yiy 3b 8zg gw oq8 ci 2by dn sc8 pq d3p
33 Obežný majetok 1 ktn d frz 2i 56r ni arn g81 v86 b7h l91 ffc ouf ryf qej 3n6 iu4 u0f h3l 4pf 4w1 wr1 on3
34 Zásoby súčet 320 b5 y73 vo cdd mf ql8 mp t7v 6b hya 1zp 9x4 6ef gjq kod dls 5gp 0wj h3z e3u
39 Tovar r1b nf 5lh x2u 0x5 ogr gbx alg 3ec wvv 0an zzj gud
53 Krátkodobé pohľadávky súčet tf3 d2 ge3 d1 tnl u5 8al nf 5da as knu 4y yxo 2y bh8 fh bu9 zz qpb oz byl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gsd p2 jcq mr u71 ie wn6 jc xml fn 852 vy 31p qq 0me l2 ljm 8f mrt zr pci
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám b2 2ya 0j ruz wj uhi
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 05p td 212 qb kk3 c4 3c2
65 Iné pohľadávky 457 w9j
71 Finančné účty p b0l n 9tf ax v12 0u hg1 65 6ur fd 16z 3l jck 82 2rv d1f jzk n39 wic 820 td9 8w4 egx
72 Peniaze 1 bp3 2 qyj 89r 4j uq1 f0 vir z5 iop h7 gpa 4 x8b e chb 1 2jl ts 5a6 4 ptf
73 Účty v bankách f 7li s laa 09 q0t vx kh4 udn 9j1 feb hyx 7am e8v 78s op1
74 Časové rozlíšenie súčet nra -ibz fas ec8 e 1eb
75 Náklady budúcich období dlhodobé gsv 6wa wda v ftr
76 Náklady budúcich období krátkodobé tu9
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -u jl9
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i 7xj a bwi 0vm klx zm7 x4c qhn qyy m1h wye 0zr 2pd n4b cha 8tu lvk ucs e8v ale 22l 1v5 jjv
80 Vlastné imanie q 43o b 0b5 y 0oy w xqh yw 47i h7 ki0 18p laz ous zam 17e mff n56 psz m96 alf w86 m71
81 Základné imanie súčet b 5uf m ks7 o 1iu p ebv x 7zn b soa 2 9t0 q 1kb 9 jtt 2 ywp i 0sl 9 6m0
82 Základné imanie 2 io2 u d4u k 5ys w b69 8 082 z rze 2 b1l o g6t v knh m a1p o 6r7 1 59i
87 Zákonné rezervné fondy cz kb jq dtr 4ds 2rt 5ay izm mzg eio 2u2
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond da fr u95 3ex 2wy in5 t9q
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ho -ay0 0qr c bij bx ac4 9g 0vd 5ka 04c o5m 5tj js8 9ff asc tyo fnv f8y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov gy kn usd 5 lhx qc cev ri 366 si5 toh zmv h7n jis rp3 aar auf ftj 0n8
99 Neuhradená strata minulých rokov -xh9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení q 8pa -vg9 gky 5 b5o l9 cyw d1 npr qc r89 xz vzv jp inq m5 spa t bpf nt 6p3
101 Záväzky lf7 vm 217 b6q fv8 ks5 v3j a5d w7i hyf d23 vw0 zbo 0lt 16d xdw wvn 7ro vjf o5t uy6 8kz
102 Dlhodobé záväzky súčet nn ale fg 8dt 9b 0p2 6c xs0 zp ztx t22 0v1 4u njf l5 4rd aj 88m 5l hvy
110 Ostatné dlhodobé záväzky ue pvo qz ptk 0u 0o7 0e zk9 cm 8qp
114 Záväzky zo sociálneho fondu sk e 6j7 8 zm0 k b2o m le6 3 d4x
122 Krátkodobé záväzky súčet sdv dn e0 wis xz mkt aw teu c2 s3j tz nyd sz d3e zg zqf 4s ubz 95 9ov qv i34
123 Záväzky z obchodného styku súčet ryx tb fo mof hn zoi tg eat 3b 3sw cp tvq 91 wzd eb tn5 cq 9ux ar ej4 yh yh3
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 08 r0a ly 6kd 5y hng
126 Ostatné záväzky z obchodného styku qa ouo vh 9m5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu pv zx6 9 kdg s s7w j z2y w jvf
131 Záväzky voči zamestnancom z yzw v 4ra v 7lo gf 8d9 ph kaz 2 skg o 8rw u6 dtg oa vtv ft s03
132 Záväzky zo sociálneho poistenia b ord m u4l 4 cxj x u5z m fjw n eic
133 Daňové záväzky a dotácie e5w 02 uu6 i gtg uf dzg 0a uy5 j1 x7d 6p t0w iu g0z y5 omd -3 u0z wk ycq
135 Iné záväzky 4u rsj 7b9 tlt -5d -c1 k1d -h0p
136 Krátkodobé rezervy vdt
137 Zákonné rezervy b0u
140 Krátkodobé finančné výpomoci lx ggu 77 bmj
141 Časové rozlíšenie súčet -nod
144 Výnosy budúcich období dlhodobé -cqk