Eggro-farm, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
25336/V
Dátum vzniku
18.03.2010
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne a neobmedzene a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
Základné imanie
5 000,00 €
Predmety činnosti
 • poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (od 18.3.2010)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 18.3.2010)
 • prípravné práce k realizácii stavieb (od 18.3.2010)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 18.3.2010)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 18.3.2010)
 • vypracovanie dokumentácie a projektu stavebnej časti jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 18.3.2010)
 • výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien (od 18.3.2010)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Róbert Gőbl
  Zimná 583/2A
  04420 Malá Ida
  Slovensko
  Vznik funkcie: 18.03.2010
 • Eduard Göbl
  Štóska 1096/209
  04425 Medzev
  Slovensko
  Vznik funkcie: 18.03.2010
Uložené listiny
 • Zápisnica č. 1/2010 z VZ
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Zápisnica z MVZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
09.07.2020