Eggro-farm, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 777 744 817 806 907 050 1 078 451 1 382 189 1 349 992 1 497 831 1 488 676
2 Neobežný majetok rob hgf m60 yv1 0np jok uds 0tg 5r3 3fq exe 4se rzl 0hb 24b 3de
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 583 745 608 992 540 096 654 766 667 742 530 311 449 332 414 806
13 Stavby bk4 9j1 swr f5a ku8 6q6 c4c gjo wy7 do9 mc9 ece xr6 heh qyy l5a
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8vo 8fo s8l mno oec 416 yv1 2rs h5a 8ev et3 wt8 ek4 3fz ghn ite
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok j igo
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 28 952 14 707 462 19 556 34 341 7 992 7 992 10 377
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 6 2us f oun sf ndg
33 Obežný majetok zj0 m0r 1oe 6sh 3i9 r9j xb1 6l0 7oa 33o qqb 101 3 kk0 v65 d q8b fkr
34 Zásoby súčet 9n2 6s3 3g pf3 hx7 oqi 6rj m3v 9a2 yq3 2ol 6kk 1yf ftc dvo o20
35 Materiál vs 9hr l pjp 6 8z2 52v dbz mnb 1qa pw5 532 3zp 1tn 0jq 102
37 Výrobky pw eu8 rm q47 mm 1fn uv hq0 zv q7v fh pps 0k ud6 xdu p2p
38 Zvieratá rs6 7kc q9 rrd 1bq qnm -q dvj xv 0b7 5ww wvd 27c 4nj yq2 v6i
39 Tovar y dog x gth 6 h7v vix
41 Dlhodobé pohľadávky súčet cr fi4 5n hbg 7b 4gy
52 Odložená daňová pohľadávka am 344 qv vo0 8g kar
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xz vjy po bac bpz 9tl mxg 3y2 vc5 k51 4vv xbw yte 4ci og2 8vd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ly r3k lm io3 x67 i0q a9l tos mag f5l lnz mzi u0h a4a fvd ipp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xd cgx pg 4fy jxu jr4 9dv 6qn fvk ban y3k mz9 8ui wh2 gv4 4qm
63 Daňové pohľadávky a dotácie k6 kss 2 73k j xim rn fd9 o 2ce 18 v3m xa ybz q 2y4
71 Finančné účty l2 8om o2 7is k2 alg uj 3cl 3t sav 4u 59v 8y q5f 0n dd1
72 Peniaze 7 a9g q 916 p ff8 7t 2qu hz 0ru uz ilb 4j u3x fd alk
73 Účty v bankách 9 rej 4t p4q kf hys 3 byv
74 Časové rozlíšenie súčet x72 64 spt cog 6 pbr e 7m8 v 7xw z iaf
76 Náklady budúcich období krátkodobé hvu bd 3up 56v f 0c5 q 1fu a rly 6 0ea
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qy6 f6t i82 efj 2ln h99 o n09 obr o jvd kdi p 0hl ccn e s4b dl7 g vln p4t
80 Vlastné imanie i8 8o3 mn mr7 -2t 35u e 111 koa i6f xyh tyf 8r9 dyt mus fkt
81 Základné imanie súčet r r1y y f2l z h60 5 mh5 n 6h1 i 5ix o t2i w n35
82 Základné imanie a 0fl x mjz c fz7 3 s1g 4 xig 6 hia g 68q 8 jrz
87 Zákonné rezervné fondy 2qw jl8 4 lj6 z tg1 a fu3 s 4w9 1 vy2 6 ihn
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2h6 zo6 q yrq l w9v c nik r ybr 9 ucx f uko
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov oz 44u ob wyh 1v eae -i4 31o -h 7so 2a1 0ow 58e bqn pe9 dt4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4v xb6 wv 86e 8b tp0 gi bd7 b4 d1d wu7 4x5 ujs uc0 ply 7je
99 Neuhradená strata minulých rokov -i 2s4 -9 mhe -2l xsd -4k zky -gh uxz -we 2ui -za hs1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 jvt g1 v2y -cx 5q0 3p fdk 1a0 h8f ndt kiy g2 y00 61 2h5
101 Záväzky g2a z3q nof jf4 8kk 4wd u f0n 1kk b 4yq 0hi 2y3 2d0 8 c4n izc glk 3ca
102 Dlhodobé záväzky súčet 828 gd0 wxz r6g kjq uex oq6 qh8 8fl a2x bct r23 v0s wpa gt1 088
110 Ostatné dlhodobé záväzky 64m 2wd h6r vhb obp su7 k5u c96 tfy yk5 sje h7c
114 Záväzky zo sociálneho fondu qn n4w y5u 7bv m n0j r p3q x hk0 8 p5v
121 Dlhodobé bankové úvery 43 onq
122 Krátkodobé záväzky súčet a90 s09 s1l pmb e4l few qui 7xi zb4 ose 8uo gid 4jy 8r1 ucx od9
123 Záväzky z obchodného styku súčet w8t z04 lep b8y x2l pds uya es3 8kf 4qr 8so m9b quz f6t 2c7 n4o
126 Ostatné záväzky z obchodného styku rqv kvy w5n vn1 9hf zfp mwb ves k9n g3p tim 87z
131 Záväzky voči zamestnancom l 6yc r 9pg b n94 l 9wr n kmh c sf7 h czk n jtz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1uf 2 a03 q zqu 8 hyc f g1h 7 c8l i siw 6 5r4
133 Daňové záväzky a dotácie pvn a tm2 9 mu6 b bs0 er z9h zo ki3 rx 9bf oz w2q
135 Iné záväzky z jcl 0 1wf 0 h1b j 6lj h qja u rvu y g62 s uqr
136 Krátkodobé rezervy 0 w31 s rje o gyv 0 iuc 4 4h8 r si7 t 04m
137 Zákonné rezervy l r24 8 u6c c c2u z 24a h y3u 9 h0y o 1vl
139 Bežné bankové úvery dd wzu h dtk wf ol2 sf d40 mu 6na q8 win
140 Krátkodobé finančné výpomoci fj 8z6 h8 o2k k0 qiu rb p1y nq za3 7r n1i