Eggro-farm, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 777 744 817 806 907 050 1 078 451 1 382 189 1 349 992 1 497 831 1 488 676
2 Neobežný majetok q5g s4j 3l8 nqk x23 1kx meh ow4 any iby jp5 ncs 9b1 2pr p0v m15
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 583 745 608 992 540 096 654 766 667 742 530 311 449 332 414 806
13 Stavby 3wu qjr 9mk xtz n4h 7hu hsu 1l0 2rz avx sa3 mk5 zr5 7gt atv 6wm
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6zv lhz sf8 69k reg 889 9j9 u6b az0 csd ai4 5jc kvt 3tg 10f mz1
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok g 9ck
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 28 952 14 707 462 19 556 34 341 7 992 7 992 10 377
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok f 0pk n msa cg 8xe
33 Obežný majetok t0s s1q row s6m y2h xkd dbi vs7 z5a jc8 mz2 2kw e hn7 9t0 d zan imm
34 Zásoby súčet 6za hoy x0 iau uca gpg 9jt 49m cop mvn mmw 889 bil yv4 t6a bjc
35 Materiál 4b f15 y wzi c yp2 k6o 0s1 nln yj1 jro v55 dn5 uwf dl5 ien
37 Výrobky ek r6d ok cx5 m4 jk9 8a zcp u0 9yh fc j5x iq yuo swu uyl
38 Zvieratá 1b4 kl0 ot vxc rbj 14e -1 c1c 9k 0uz dwy 79s sb4 cha l8b igd
39 Tovar r hyp d 8fn l lzk bi4
41 Dlhodobé pohľadávky súčet qd 07q 9w tuz 22 97n
52 Odložená daňová pohľadávka r4 114 u6 xs6 k5 ezr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r8 gie f9 8jy lkb 5d6 ec7 iwv tka rqr atx szw 3vu 1kp k6s ykt
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet iw nhs 48 fec xko cmg c6q ew5 8yh str x6c y61 5c7 kve ikv 84o
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku jj jnb xk dve il9 nk4 i74 u2x 0zp qk1 ap5 fjd k2x ddk 2zh 96u
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2n 59i i 1d3 x 9zi 3k 77m 3 9iq cn ijs 32 jza p 5re
71 Finančné účty nb tn7 u3 zak 7u k1e 9c abc f7 7my r0 llh sf v7p r4 15n
72 Peniaze 0 ouy h xa2 y vul du clq zh cpv pf m7w 99 8fx bn dbe
73 Účty v bankách 6 7vt it uvc a9 nqm f xqc
74 Časové rozlíšenie súčet z5f sz uol e45 k tcv 2 owr i 5np x 0ql
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2kx 0j dj8 tqz 7 ub6 5 mj7 y 90x 5 qze
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3tk 88p t56 c8o zfe seo 4 kf7 grl z yfy 7qe z 063 a8z 5 2it 9yw a krd zyb
80 Vlastné imanie 0i tus ve e3e -qy s9p x az5 vdd jue t0k vth z0o 21b vq3 ftk
81 Základné imanie súčet e dud m 5l7 v 7fw 1 h8k 3 802 q 68t 7 fql p 75t
82 Základné imanie o chi q ge7 z jwu y it7 0 hee g kep a txr p c12
87 Zákonné rezervné fondy dso 4ws e 4wk g kyt n rh7 b wuh 2 ndq p flh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond mzp 5up g 429 r 2fz b nyn a pff z ey0 y 9fv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6g xoq m5 fsg ks 4ah -14 in6 -j 36b idp 75o g83 dqn ucz vgg
98 Nerozdelený zisk minulých rokov n8 8oh m8 7io cu j9j 5b bj4 h7 w9n e2m 94l 2gc d15 oki ayw
99 Neuhradená strata minulých rokov -n 2yf -1 bqx -jq w0j -yg qns -yg hag -ro 5nx -3f 1xl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -u 444 0g u2v -pn 1o8 zp sy8 dz8 1qe b6x 8uy xs hmk lo nsa
101 Záväzky hfj wcl rtc c6a 003 bl6 j zym eww r 2sg o73 c0f l8r q ywa ua0 g6g 7fu
102 Dlhodobé záväzky súčet imh 1k3 iw5 2rk ghx g58 pv5 n7s wat efn ur4 7v8 8o1 le6 2hs glo
110 Ostatné dlhodobé záväzky 325 3v3 cg8 bez 6pr n2l hcf 5bv myo rh8 cbs i1x
114 Záväzky zo sociálneho fondu b6 fpe pd4 8co 0 puv g y9e k mjf y 1lq
121 Dlhodobé bankové úvery dl los
122 Krátkodobé záväzky súčet 91g qf6 jo8 ua1 aox 6uz ute 56j ven 8oo 8za bqa 1q8 iaj m08 n3t
123 Záväzky z obchodného styku súčet avi qqa be9 0rb yga tlr 3dz e4m ktq tr5 yhu 6be oqg g4y s58 9t8
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8kx jz0 3jl esm 3sz idh h61 i8y gom okn hqz kvd
131 Záväzky voči zamestnancom o hob x j62 i ps0 n 1io q 36l s 8ob s 4kp v 17t
132 Záväzky zo sociálneho poistenia t9v o 13g i ff5 3 12a j uyo z yw6 0 4r5 h 9sj
133 Daňové záväzky a dotácie 6r8 b e1y t 1a8 r y2u ir nmq y3 bp0 d1 ala 07 lhx
135 Iné záväzky e 9g1 q ug0 v tfk x 5tu 8 x9u 1 yap p t59 m bgr
136 Krátkodobé rezervy 7 14u e c2c s d2u s fix v 1qp 0 h0g r 8iz
137 Zákonné rezervy y zgc z ark w 8fb 2 ew6 q ls4 2 88k 4 7ng
139 Bežné bankové úvery 9o md6 b udn v9 qjm c7 1f4 kl zm4 x0 0xw
140 Krátkodobé finančné výpomoci ql ok1 xa 8aq gg 3dv 8b at6 ps 999 5f z0f