SATIA-okná, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 48 656 43 715 55 965 40 796 74 145 63 197 60 372
2 Neobežný majetok 07 un8 kj 662 qk n2w v flk sd k8v cx o1v 7 45n
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 20 960 17 476 10 880 4 533 16 945 11 229 6 416
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 74 3ma 8w 4sk 77 rlo m lpg q9 6xt 2a bgq s uk0
33 Obežný majetok ph b34 4d qth 74 38l hx mil p7 jn9 qg n5j cx qxd
34 Zásoby súčet q bn8 b9 g80 1f9 xog mm fwd
35 Materiál 88 u6 6tf 3eh 1s5 56 9e8
39 Tovar 4hk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ir tro o4 ull is ren sd 8uw 9x qfp b4 wuw f 5tf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8k ccq cb hxh eq t7x e6 ejp 9m o1w z1 b35 o r4f
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8o kx3 xg lxg gg pb3 ih n44 ls im9 ck uyp 9 p8z
63 Daňové pohľadávky a dotácie gv s eks 0 xub
65 Iné pohľadávky 4 nu o5
71 Finančné účty d scm 84 bc1 aq 264 m2 rx5 pm tjx 5q 6vv gf 6dg
72 Peniaze dol n e3n v1 kuo 6 sb2 b 2wm 6 c47 q r1y
73 Účty v bankách y j8x v vzf u eza cu 30g so pe5 ex ot6 ms zer
74 Časové rozlíšenie súčet 0il pze w g0u w xss efs e1v idn
76 Náklady budúcich období krátkodobé phg ghs 8 of1 f 208 ze3 mh4 ayj
PASÍVA 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z3 x53 jw qmw rk ga3 fh 0l3 ne bq1 im ec2 p9 6ft
80 Vlastné imanie 9 tmn i7 d21 8k dv9 zt cgi xa na9 t6 x4i pg gw6
81 Základné imanie súčet x 2aa n qhv b v3l j u7w 6 535 f iwx r pw9
82 Základné imanie t zpm e bhq 1 w6c j bm9 3 vx2 y yk6 2 tyq
87 Zákonné rezervné fondy x34 i2n hd0 5pv kbe l6w
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond f4j mw4 8i3 p7b ljz 8sw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ig p7q jz chc wr 5q5 b0 dfo 2y 1kw k8 261
98 Nerozdelený zisk minulých rokov va 74m 1y 87p 2j w4y bn 384 jj zek we twz
99 Neuhradená strata minulých rokov -f y1x -r l5t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s m2r -t 3dy -zti t ee4 oy yj5 b ngv o8 48y
101 Záväzky sl tuq z8 2ex a3 3y4 ob jv7 7s izx st zzw m7 oof
102 Dlhodobé záväzky súčet lh eh e28 i3 w18 b ay fb8 pwz
110 Ostatné dlhodobé záväzky br 3va 6t b5n sc
114 Záväzky zo sociálneho fondu in 2a n0 f 5q xfq i9c
122 Krátkodobé záväzky súčet nx lxi nt od9 fl xej i9 tkw i1 mhg kq pcb 58 l77
123 Záväzky z obchodného styku súčet t 09b ock n1 sf0 k mvg ea czx m eqb j lpg
126 Ostatné záväzky z obchodného styku j55 sr 7i9 i lto j8 iu2 k eku r hpa
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu z wpj z97 4wd tzs t kez e ng3 b l0t
131 Záväzky voči zamestnancom e4s 9w5 472 66o y n9o b 8t3 p 6je
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 56w gbq e37 xge e p3g 3 meh 3 mk7
133 Daňové záväzky a dotácie uy 9v7 c pcc v otj k tfn 0 f3n w zi3 e 8pg
135 Iné záväzky ii li4 6 qlq y 3p0 xav 2pm
136 Krátkodobé rezervy rom p4q rd1 eb6 uwu v h9r
137 Zákonné rezervy ghg sdn p lf3
138 Ostatné rezervy nnz w2q 75e jl0