SATIA-okná, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 48 656 43 715 55 965 40 796 74 145 63 197 60 372
2 Neobežný majetok mo 6w8 c4 zvv ms dmu p zyd ot hd9 5c eeg t vvm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 20 960 17 476 10 880 4 533 16 945 11 229 6 416
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí md e63 27 91h ce dje 9 9a0 cr wqo cx agh r 9os
33 Obežný majetok jj soc uc pwm cf k86 rt gvr k6 2yn c0 w28 cv p9j
34 Zásoby súčet y 6z7 oo vw2 xfs b7b kh 9s3
35 Materiál k2 zd t80 ltn x6f ue icm
39 Tovar i7j
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7o rxy rl d85 wf y1v pp tva 6a fmo p8 46v y 92o
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5w 58x zn w1j 3o 9z8 jl 9no ep ldu 2d 257 h 7fv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m0 a14 36 w68 ek ixy ff 3ye 6v aqb wf pxk 3 ure
63 Daňové pohľadávky a dotácie ex z d7q 3 umf
65 Iné pohľadávky t wa vm
71 Finančné účty m 9ld 82 vcl 4r sis 9f 9tn xo i4d vi 70z vw oya
72 Peniaze 7rg h rdc k5 z6u 3 you y bwg e mta y 9mg
73 Účty v bankách f 15u w vwr t e8h kz qxc wv oq6 i7 0t0 jh tyq
74 Časové rozlíšenie súčet kyx zwx s xok p 4r5 5ci olh bog
76 Náklady budúcich období krátkodobé p2v bhi z 7z8 t bm3 y1j fuj vmu
PASÍVA 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w9 qnd r6 9qj wz wr3 so qzp ih w7q dx lnm 0y gan
80 Vlastné imanie r mmt xi aqa w5 g46 fo a9p k9 80b nr ibv wu zl9
81 Základné imanie súčet k cky u 352 7 mip 5 kpm 8 vj5 k yvf 6 xkh
82 Základné imanie d ggs o 688 2 kly 8 fsw o o2b 0 iu4 f h48
87 Zákonné rezervné fondy m6g z5m rci 8nm qgk c6n
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ola 199 9m2 rsw 2hh 9xt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 0g wrb j8 pxa 4t ixd fx llj tq k50 d8 6fe
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9f 1u7 za nzd nd qg5 pw pic 3b 3lg om go9
99 Neuhradená strata minulých rokov -m ubv -c bck
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení w 2t8 -i pvb -dmd w j7o f8 3xk s 07t 16 epw
101 Záväzky cd 1jx 3i mu0 uc on9 5y ocj ms 2ro ma xoc 0h 083
102 Dlhodobé záväzky súčet 02 g5 c1g cd nse w bi m92 0e7
110 Ostatné dlhodobé záväzky ky 7s1 om plf mw
114 Záväzky zo sociálneho fondu e6 te tv b 40 4af 9ag
122 Krátkodobé záväzky súčet v7 zyb 80 3nv 3v 9t8 sp kog yp arc ba ptd t8 fqt
123 Záväzky z obchodného styku súčet w lrh ta1 cl swj 5 wfm po q9m w 827 3 uws
126 Ostatné záväzky z obchodného styku kp4 gc zna y 3w9 38 pgu a fwi m j7b
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu s rnj 3an d3f hjg s zik 7 upb 2 u38
131 Záväzky voči zamestnancom qma pp6 wvp cyq i zkb 6 5bb d il8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia lmf nfw llc 806 n wfy d eek v j7t
133 Daňové záväzky a dotácie qd tc4 4 x1t w hul 6 f8r c kzk y yno n 1f8
135 Iné záväzky te egh q jaz l ve6 zwi mzz
136 Krátkodobé rezervy 3mb 1uk b9j 8bc 35g d 6yi
137 Zákonné rezervy 426 0e1 a nrg
138 Ostatné rezervy rwp fmq 1ej leg