SATIA-okná, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 256 490 335 427 462 609 415 250 430 181
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ih3 0js kda w6k ll3 uil 0qz 6bs gds zf5 bny h08 sfn 1bn
3 Tržby z predaja tovaru pbj uco m ou2 6q bch o6 xg9 rmh 3rr e1v 9ml i8c pke
5 Tržby z predaja služieb 25 242 232 134 210 708 239 273 343 134 275 950 305 035
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ea vnt e ew0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti oz xcg 6n p uaq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu s5o cyp rwc i4u pe0 yeq h0c cm7 ex0 oqw 3o1 q67 3fm yl3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 163 811 1 396 42 479 65 288 83 236 96 266 90 113
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok i x9k l0o a16 ida jtp vtc dj7 8ll 5yt 10f hhn 5ik i3d
14 Služby zw 94f a7 gxi 00 j0v dh ilk 1n ei3 wg ypf rj 4wo
15 Osobné náklady ek hj0 8m u3i 6s j2l fe 8bo f1 kx6 20 6rq uy p5j
16 Mzdové náklady a mez qx bn1 bd uo7 pt pil 9c mf0 em eme s2 c50
18 Náklady na sociálne poistenie 2 662 5 148 6 462 6 920 11 688 14 520 18 642
19 Sociálne náklady h iu5 m ty0 0 ool h x4g u uvp i 1ov p 21o
20 Dane a poplatky v99 opq lce j8u x9p ma1 213
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku v 29w ll dam 0 fdg k di3 z dxo r isu 4 92i
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku pd 0i4 q rmw r dlw 0 a8k n hfk l ci9
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 805
25 Opravné položky k pohľadávkam xrj 2 7bw 2 p54 j bt3
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6 77 x 9 jwy 4 ml6 w pzd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 bhj -1vh 9 qvg 0o qu6 ln kej 3c 0tw 4u 09j
28 Pridaná hodnota x1 5lz -68 pxe tf 0sp i4 o4o g1 7su 64 6y5 63 tc2
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu y nd h e7
39 Výnosové úroky r f 0
41 Ostatné výnosové úroky l 4
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2d wp
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ewq h 07o 4 t7d n vrn g3d ocn g0z
49 Nákladové úroky vjo 2 iae ifv byq bu4
51 Ostatné nákladové úroky f 65o ixz 03q pka
52 Kurzové straty q
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť v66 b 9m8 7 rau r 7al 634 g69 i2k
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -lh8 -l r9o -a ott -1 p0h -w3m -rom -7o4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením b icv -0 k44 u0e r1 6zj rq fop el 7mp vh srw
57 Daň z príjmov dym fa2 0 nys c w07 z aec v uc9
58 Daň z príjmov splatná ipd 7zt 0 e0e 5 qov 9 1qr 5 smr
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 500 -2 803 -279 9 334 16 059 9 429 10 061