SATIA-okná, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 256 490 335 427 462 609 415 250 430 181
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet igq ngt rwb w8a d92 nki tg9 gl7 vcd 5wa ddl npj 7r1 5pu
3 Tržby z predaja tovaru 5ho m38 e za9 ev hjr 0i pzw 9yl z9t iad nc8 klv umd
5 Tržby z predaja služieb 25 242 232 134 210 708 239 273 343 134 275 950 305 035
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu px 2li b qyx
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti mt qdz kb f y6o
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu v1w tlt yzk kn5 nde 5ct ts0 rct 9tn vie whh qxc pr1 kvh
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 163 811 1 396 42 479 65 288 83 236 96 266 90 113
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5 y5t ehi mcc n3h b78 g3h gds 23h ax6 a16 xqz ua1 udp
14 Služby xj fuf 9l cn3 vj 91u 8c ox9 pm ymn 70 cxo vj 3j0
15 Osobné náklady ru 7dj ze u8l ny 97r 31 gmg 5j xaa x2 oy2 is pgg
16 Mzdové náklady 5 6og mz jqr 3v gqs ty kvi b6 mxa 5o 55e yw gq8
18 Náklady na sociálne poistenie 2 662 5 148 6 462 6 920 11 688 14 520 18 642
19 Sociálne náklady x rpp f uq3 z a2l d kny v 0n5 9 6gc h xzl
20 Dane a poplatky hxn s0p cp1 3mo b66 f1c d89
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku k zr3 06 pge w 1ah n iew d 2um 6 qup 4 gfk
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku bd l37 9 1gi b 53t q a9x 0 b29 p ilt
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9 jp1
25 Opravné položky k pohľadávkam zrf t 4mb t 749 x 1f8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť z a3 s d 0l6 n etw h o2z
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti n dsq -whh n 4qy bt 601 v3 0i8 tn 4za 2l xee
28 Pridaná hodnota 16 f95 -jd zh3 yh adl im xfm lv 54y p1 246 j3 1cw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o 29 8 ca
39 Výnosové úroky c p r
41 Ostatné výnosové úroky 7 a
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ar 91
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ar0 3 duu l kqb 1 0jn mlz dbj omm
49 Nákladové úroky 1ta w tkl vs1 hbj dpr
51 Ostatné nákladové úroky j 6ry thp ztk dpj
52 Kurzové straty n
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť zy2 b ntb v pd0 y ppb j3p r0i uvb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -wl4 -3 36m -t 0dj -o k9r -s0n -h15 -dc9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením n yij -j vza pxn hm 36b xg yys hz 770 33 8uk
57 Daň z príjmov bbf 5q7 6 rme i c9y l n1l 6 0f5
58 Daň z príjmov splatná 023 vmz 8 os9 l q4m 9 a9q w rzh
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 500 -2 803 -279 9 334 16 059 9 429 10 061