RF - POOL s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 8 281 29 041 33 039 47 247 61 013 83 913 90 373 48 185 40 522
2 Neobežný majetok ws vay t 5yc bc 8fw uc qgc 2i dha
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet a3g csj 7xf
6 Oceniteľné práva siv h5y 890
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 858 9 700 13 200 22 697 28 089
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 61 vcw h brv lg 44q k5 8sd rg vib
33 Obežný majetok w o8z oo cb7 kp 7v3 2v 014 lo 2pw 98 p4v rv sp8 p8 vom hr h0a
34 Zásoby súčet s4p bm erg d8 4pj tq fbl sy 94d p vgr 5 f2s
35 Materiál she l6 f33 zh wdx p2 118 sl xew 6 hja v 036
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 42 l2l ojk e pem j 9w8 le jjt y 3df 3f l0m 2 fmz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qv px9 ytr j 6bt v 4sn ss 859 1 jhq 7y csc n n2o
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e3 3rn rqb c q50 0 de3 yl fpt y 8cs qe x7f 8 1ji
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4u y
71 Finančné účty j ago h am0 s 56b fj ymq ww wiu hk vl3 5j 38g uv caw r3 8i4
72 Peniaze d 9ke h 2wq 7 40o uw 3eg d sxe ek g3s ws 1q1 cr 6w4 0q 646
73 Účty v bankách v kcv x jwx q ur4 j g34 o1 slv gu 7qa a qz8 pl
74 Časové rozlíšenie súčet jw pu s 7fo v adp i0x 27p eey z
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9h 7a 2 0hb n 144 yze rpm qf4 b
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p 71t lr 1na n1 jm6 wa vuq u2 ywk f1 yl4 wx f9u ie twn kb h8k
80 Vlastné imanie a dx8 1 wi0 v qk4 e x1p md 5y5 jv wq3 uu qgv vi s3s es 7q3
81 Základné imanie súčet 4 0e2 u exv 7 or2 y ymq 4 huj 2 jdx 7 1uz t v6p 4 fzp
82 Základné imanie a w64 e mdg q you c qpa 8 lc7 4 ayy q yhk u kfe j oyt
87 Zákonné rezervné fondy l8 h4 jg eia bq3 0d3 4zg
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond a9 y5 yh lfw d0p 7so 2p0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -t55 to3 rq2 t my3 9 fan 1x z5u ah f9n 5d 4gf
98 Nerozdelený zisk minulých rokov sgj 4fl q sfh 2 vub m7 axa b1 sf0 an kyc
99 Neuhradená strata minulých rokov -d1p -z 9rq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -yr4 f2x e10 vic 8 dvv a xhh z sma -d x0a -p g2f
101 Záväzky 1 hjr 4s ucr d6 k0y i8 601 yp syo e8 kxt bx u2s j7 cix 2b 6c1
102 Dlhodobé záväzky súčet oi exm e drt b ugv g jtc my ovj
110 Ostatné dlhodobé záväzky r jw3 r 04p 7 vd7 ef s0g
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0
122 Krátkodobé záväzky súčet 0 8pb z4 56o 1h c6g aj xq6 a5 d4v gl hmr yp w4q wg mjw 3y uku
123 Záväzky z obchodného styku súčet ic3 8e i11 9 0of n i0m gz erg ir fsa 6 sdr 5 q8j x oqy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku c oku 0d 1bg 45 d6c 7 zfw u 4dm g 46p
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu p 2w2 y 5ha y0 r7y 5p kik zn 26n fe rfe pu 1vi yq hiy
131 Záväzky voči zamestnancom u8 70 39 c7 8l8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia a 1k xp 1l g7p
133 Daňové záväzky a dotácie zpq n5t 7rn 2 llb z viv 5 8vj 8 yzh 4 uee
135 Iné záväzky d rhk sqv hi9 2p 71k y adf 9kn
136 Krátkodobé rezervy 79p t2a 2ua
137 Zákonné rezervy 4nl rjh 3f0
139 Bežné bankové úvery mg
141 Časové rozlíšenie súčet 0 awk
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 3 npp