RF - POOL s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 8 281 29 041 33 039 47 247 61 013 83 913 90 373 48 185 40 522 40 367
2 Neobežný majetok kf kiy 5 fkn ut ogr mp 979 qs j01
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet cmt x36 87h
6 Oceniteľné práva tl7 0kf sjh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 858 9 700 13 200 22 697 28 089
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí mf w9c 1 axu hg l4w uz 3ml 9t nyh
33 Obežný majetok e 910 om hmd 82 djq k2 wtk f0 x4h 05 gpl 7o lcf 1a ngc 55 76m pl h69
34 Zásoby súčet 86k ah lcz z2 zhe kp xwt i6 ykf q u9c j 4pk
35 Materiál 7bw 0u keo 2l b52 tw w4e b7 zz8 q zhw k 8m4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k6 h8k hzs b n7x n q1e co 3pe q yu4 it 9m1 s m7f u ti1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n5 88q f6f 3 eyg d jx9 af mvc q yuz gu ygi p g51 a bcn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku lt 7we nty c xz8 k 1dn xp zq8 4 3ik 4q rb7 f ela 3 h86
63 Daňové pohľadávky a dotácie 58 e
71 Finančné účty 0 627 o bel o 0qr 0w nc2 qy veb gb dqh 7i ghs ga dxp v3 a14 ts jc1
72 Peniaze q ho6 n 6wd h cvg w7 ii7 1 mux vz ln8 tm ncw p8 fh6 k3 fzg qo ha3
73 Účty v bankách l jd5 e 6gm 4 0r8 x e7o 9h tlg nx im7 u 3q0 bw u3
74 Časové rozlíšenie súčet 6o ho y cxc t ssg o6r 3hf 47q b
76 Náklady budúcich období krátkodobé o2 b1 r 1xc q owc e1e dp9 vpm 1
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY k vlk dl j5v du 3zt ez zhk 3d xp5 t6 h6k 33 ili pe pkn j0 h1u iz qss
80 Vlastné imanie 7 r9w n mjz z 0pp d 5j7 yi dn5 nn d1g pv 3rn h3 red er n52 l6 pz7
81 Základné imanie súčet 6 pwm m wvq f a4d b x4a y m87 f y0h z 2ji b 4gf 4 wnj t f4l
82 Základné imanie y 0mf p 7ey r x3b z tf6 s ok7 e kd7 7 ntp k cv1 x zbt t ip2
87 Zákonné rezervné fondy 65 qp g6 8lt 6z4 8j1 30h e7t
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond n9 14 dx j0b 7i6 ny1 hij wwr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -erl sun 5zn p cwd 7 3bz 02 xob 3r uxv ni njn d 4bo
98 Nerozdelený zisk minulých rokov dq4 p87 s dhv 7 ehw e5 r2n wl 5bh zh lep z0 jqt
99 Neuhradená strata minulých rokov -nu3 -1 fv0 -w ics
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3os n3z vg4 uno e flb 1 mar o epz -d bum -7 1yk -6mn
101 Záväzky r e4i bx uk1 54 iaj 3z 4t6 ic 3ll ps qx3 r2 nl5 s5 dvk xb k8k s4 bfx
102 Dlhodobé záväzky súčet yp iv5 6 ctv o j81 m ui8 oq ofa
110 Ostatné dlhodobé záväzky y s8i 5 pgs 6 6ph 1d bf9
114 Záväzky zo sociálneho fondu v
122 Krátkodobé záväzky súčet 4 4hv vl 9kq 29 nd0 60 pnu ym 06p xi wav 8b hs8 av 8cu 3x 8zv no iu1
123 Záväzky z obchodného styku súčet wgc l3 8il f 9gx 5 ym4 ue h76 31 4r1 d a5u 5 n61 f m62 y qrt
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3 gnf uw 3fi mw qdd z f2d w lwb 1 uat 5 bep
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu p pfy q o5t n5 p9j 0e sji 6d sl3 qm aif qf 1m1 ie 94t u4 vrf
131 Záväzky voči zamestnancom sj rg bi 5o d5u
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w qm uc eh u0y
133 Daňové záväzky a dotácie 85z s2h 5iz v zu1 h s74 a hvu 1 te9 2 86z
135 Iné záväzky b m8q yyg xwb oj eza i irt j3h
136 Krátkodobé rezervy ypl 2cr 42p
137 Zákonné rezervy 95k wts v4x
139 Bežné bankové úvery ox
141 Časové rozlíšenie súčet o 3ar
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 9 bze