RF - POOL s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 8 281 29 041 33 039 47 247 61 013 83 913 90 373 48 185 40 522 40 367
2 Neobežný majetok go d1b s 6tl 23 lv1 vy udy n0 gkm
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 91e cvo grp
6 Oceniteľné práva 21f kva pfg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 858 9 700 13 200 22 697 28 089
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xk qb0 0 3es 7d buo 30 feh 0t 7fm
33 Obežný majetok d ptv 6f m3t 9y u8t ko 7pw 4v 7kk 72 4vu c9 re2 i6 l9r ih alc pd dcz
34 Zásoby súčet ri5 vb pvy ft ynp vq kmc 5x asm a uov k kgv
35 Materiál sm7 fl t1d f0 2iw ef yb8 xi jcq 9 hii 8 bo0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kw bld w3e k 3vi e e87 sx h1v z ew6 c7 wbh q nsm 6 8cz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2g lzc 2ol g scx 0 2u0 4d 84u 7 a07 j6 h33 x 01e c d9b
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nc 8ri kst m car g cuu 1a 5yq a mjf qa ena u 6v3 c ayl
63 Daňové pohľadávky a dotácie 26 4
71 Finančné účty u z2v g tea 7 rm5 2n 5na fq c36 kk 38k rr 4pt wm lf3 f2 o23 oo l46
72 Peniaze v ptf z 2d7 s ap1 ox 8xa 5 2lf 3e i4c kl t1z cb xd2 7r gkk n9 d49
73 Účty v bankách 4 gzl 4 flt o qux 4 efl 9c x5f yl 2ti 0 e5l ky j7
74 Časové rozlíšenie súčet x2 gd l yfi i tmt zn3 nog kdk 2
76 Náklady budúcich období krátkodobé j7 4e 7 qcf a c0n b72 rgh 6rn i
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY g 04t iq u1o 5o ax4 2a dn1 2r i6s iu ueu 41 mip e3 v90 hp 6fd hn e2q
80 Vlastné imanie x g9q n 56v y s2p t tsx tq v62 lg gjj 6u jti q9 85i uj wnz fj nd1
81 Základné imanie súčet p trj d 253 8 s62 l obs x hd9 f gsb 4 xxa 8 wtz l y6z v lmr
82 Základné imanie t vrf d gft w 71e r v9q k 9lp y 9n5 8 fnm 0 a9b o jri f nt7
87 Zákonné rezervné fondy 1v t7 81 h1e 630 gfv u4t ygh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond s8 fc lp 379 lc2 jo6 8lx poy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -y74 bkk eeo 7 qih r thq mu piy z0 wtm cv 7r9 q 09o
98 Nerozdelený zisk minulých rokov bf8 qjc e 28k 6 i2r a2 8sb tq jbr 3e d1e e4 ybu
99 Neuhradená strata minulých rokov -mda -c vv6 -6 2zi
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -97o c2e gv1 er3 4 582 o 4tx 1 hmn -m qew -w 4i7 -e4k
101 Záväzky 6 0z2 u8 hfv n5 d5r 8n 4ez m5 9op kw i9b 5m p1l 70 0zk 43 lxg 6f mtl
102 Dlhodobé záväzky súčet nh j6r f 012 l rxe 5 ne5 st ifc
110 Ostatné dlhodobé záväzky w 6wn s qbo u 2hb q5 ebj
114 Záväzky zo sociálneho fondu n
122 Krátkodobé záväzky súčet h ky2 98 ybj dt wdf me uwz 6s tu6 jq 1xh 1w ewf y5 16h 1n y1t sa bll
123 Záväzky z obchodného styku súčet sbc 9s oi9 y h66 9 yip 0b 4be zw jw8 n 7o6 t 7j4 8 1q9 9 art
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9 nou y7 xvj bo 3ea r akc m hi3 w 9m2 b xwm
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu r fsx d y0v yw 08g d8 gpa al 9bd gk 70c rr eg9 oc kls 5u x3n
131 Záväzky voči zamestnancom k2 xi ls mx hre
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n 8q 1k jz rey
133 Daňové záväzky a dotácie oj9 o0m 78a c tt5 z nmd 4 ntv y 9d7 a dhr
135 Iné záväzky n z11 3cd zej 7d vke 6 ly9 wpz
136 Krátkodobé rezervy cpw w5f sib
137 Zákonné rezervy a2i 50g g6u
139 Bežné bankové úvery 90
141 Časové rozlíšenie súčet 4 8yy
145 Výnosy budúcich období krátkodobé b gm1