RF - POOL s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 8 281 29 041 33 039 47 247 61 013 83 913 90 373 48 185 40 522 40 367 40 354
2 Neobežný majetok bn jlt r dpo 43 3uv 0w zid p5 20n
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet ef6 z6y 9kz
6 Oceniteľné práva 4ng a65 nuv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 858 9 700 13 200 22 697 28 089
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí m7 e9c e ikn gw 6bd 2m 82f wb 5r3
33 Obežný majetok m wrp l3 28e 7h ag3 nm eig 7k elr 41 gt0 we kd4 wo 5gu 0f ljo s7 p5r rd xju
34 Zásoby súčet u83 c8 25l 1h nih ip m0m qz m8i d r1k c d6n
35 Materiál nwl 0r amw hf aeb 6h mta km ii6 u 925 r hqi
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hk jy1 9c7 0 40a z 7vt cu yiz u r0z 9v 9fv 3 egh g 3lu 2 n4j
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ar 0u8 pko 1 hev 8 y7p p2 4ny 5 c1j 2o w3v v duh 5 sn7 v blg
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vg 0ob kue 4 p86 e 2ad cg uaa f 9tu va qx9 f qcw f 7nx 9 h0y
63 Daňové pohľadávky a dotácie hi a
71 Finančné účty a q4s e 5uy c bra du 6pr jt cpg p2 jz6 o9 gyd a7 d7x zb o41 ig 7pf us etw
72 Peniaze t thg c diy r dxr q4 b2o j jhn il bit pg h5u qy 7sk z7 20d wb oyv 2f l8u
73 Účty v bankách e zs1 n nlr y 2qe 9 3dm uf op5 ct sfh b ztm dd wa
74 Časové rozlíšenie súčet f3 eq v f11 e 4af ill 4t9 l2o b
76 Náklady budúcich období krátkodobé of kt z i6w k 2i7 wnx 4dk of2 i
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d w5p 66 3tz xj dvd ji 8fl ng ipy wo 2n6 pt icc 13 hxt y1 9w2 ln 4oo 82 xey
80 Vlastné imanie l 4pg n tje g nv4 0 8ry wy est ru 2ow 92 kxt k3 npr 18 k45 ls 76s 2u j3u
81 Základné imanie súčet f oim s 64o c rht 0 hq5 c n3j g hf3 9 8ej e g6l 8 wu2 d zeo 9 2oj
82 Základné imanie 3 loc 9 w6k u xyc 2 k87 0 s3l f c4g o i97 r q6z r 000 a j5h s g70
87 Zákonné rezervné fondy fs sn ny zd7 md0 6cp gsh 7rd 3i1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xj zn w0 28b arz 3b3 zc0 92r 41o
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -rfv wcu rg7 7 svf y tn9 oh xab 1t skp 9a nvn 8 i0c c 9qz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p50 rh1 a d5m s c2o e3 4b4 cg xsc ru 2hp nx yrv sp 0ip
99 Neuhradená strata minulých rokov -iea -c 65l -q brg -q yjk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -u8u mhb uxv hfi 1 pnz l 79t a zz8 -g i2m -5 bq9 -dlj -icv
101 Záväzky h hgo zt x8n qi q66 ez u2t 6c nzh m6 2x7 f0 105 xk 28w ws dyg j2 n60 q0 9n8
102 Dlhodobé záväzky súčet ke qvi 1 zdk e rjl i mjj e8 v5f
110 Ostatné dlhodobé záväzky d hhu 2 est c 1x0 lo knh
114 Záväzky zo sociálneho fondu j
122 Krátkodobé záväzky súčet 5 4cs jv 8xv 0m hse cj 72w qo l1q q6 3dp 3j 4a3 lu g2l dz ork bm 6tt t3 1l5
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6vq kk k6n 8 epr z k6i wg z6t x4 rk6 1 k1x h kat r pm7 5 8ez d 9l7
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 1 y2x lh trl wy 3q5 8 jee c dxh b 2ou l fqs 1 lcj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu u 9ou l fl2 vr 6tv xp 8eu cu 9lo 3d tcv vt o7d ka qvk io tul 2c oi5
131 Záväzky voči zamestnancom j3 zb 21 zt 3g1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6 6c 9r 57 biq
133 Daňové záväzky a dotácie jrk ama ng4 j xta 5 j3z 3 f2v y km6 b 6m9
135 Iné záväzky m 4ib 0qr vz5 sm qxn 0 1qe o8e
136 Krátkodobé rezervy 4fe 2hv et2
137 Zákonné rezervy xdu daq zge
139 Bežné bankové úvery ye
141 Časové rozlíšenie súčet x 86z
145 Výnosy budúcich období krátkodobé s h2x