RF - POOL s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Čistý obrat 174 552 172 579 187 669 203 636
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet s siv 32 mqj yla 37b eac 48j 6sc w89 c2j sys atf wbl 0qd ejt ph5
3 Tržby z predaja tovaru 3p f7d
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 5i ec5 qie xhp
5 Tržby z predaja služieb 9 277 164 179 174 552 172 579 187 669 203 636
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu m bcr e 94l l 6bx
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti pxl 1xr srn 5 jgn lk 8ry 3ss
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu t 3hz 5b 2sv hyg nrl ndv nso 0mn mq9 t30 6ea 7ii z4e mam gli m chs 6y
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 861 13 130
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e iw2 9c 2jq ou sgx zjo zf0 rqu w4q g41 f92 jql 2is kfg 62g
14 Služby x nn9 xj un2 4g 03e 6y yzh ih fth wt 7nc ss xxj h1 ci5 8
15 Osobné náklady 25a w5w bze 0fd i 2nw 0 b1z
16 Mzdové náklady aye 3z8 do2 haw d v5p 9 gug
18 Náklady na sociálne poistenie 8 132 122 90 906 1 100
19 Sociálne náklady 92 mz i9k qqn 6jk
20 Dane a poplatky ljw 57 zj0 8oj 1oa yb0 5qy mog o75
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r 623 a lba b us3 6 gvt 2 606 5 6jc
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku c bk0 z i7a x qkn d 1am k mii
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu m 9v5 u 6qq d9 y03
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ygp hhz n 2hk g 425 o s6u b cy0 -d o syo 16
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -qq1 b 4vv prs y vm0 w mfg 4 ge7 x 14g r 760 -k f82 -xp
28 Pridaná hodnota vbg -3 rzo 6 kdo k a5f fq 6kn sc 4yf yq 2e1 hs kyr -z
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7 p j 8 6 5
39 Výnosové úroky n 8 t a e 9
41 Ostatné výnosové úroky 5 c 6 3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7s inv gxp i yvd 4 eex y rfh t3l j gjl 7k j85 4ys
49 Nákladové úroky m5h ib7 9vz 4 1 00j dx 9
51 Ostatné nákladové úroky mjp fod r77 9 n mpz 3r q
52 Kurzové straty lc ce
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť n4 ge3 him 6ea 1nb 2 l6y wic f las 2e e2 sy1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -e7 -swc -yuc -9 g8a -e weq -9 h9d -0op -9 jqd -jh -zzk -otj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -524 xc7 0rf 1 3yt y 2ct s ih9 7 ssr -m fva -h 44s -1kd -vpy
57 Daň z príjmov wfc 65f 6o8 z fwx j 1ej 8 9sa 3 gtp
58 Daň z príjmov splatná w0m 0ic dqw 5 fea t zmk d rcx c 1ou
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -322 763 142 759 6 078 3 531 4 251 -3 616 -2 574 -155 -113