RF - POOL s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 174 552 172 579 187 669 203 636
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0 pwy 81 grt byc q7j wq0 5q1 pcy fct r8q tp0 d4h wxv ptq 0fa j4i
3 Tržby z predaja tovaru tz 5t2
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov it pcz 09w 1mh
5 Tržby z predaja služieb 9 277 164 179 174 552 172 579 187 669 203 636
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu p zyz f 7uw 3 1ak
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti zgo lrv o2p n 9yx ag b5r l3i
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9 yl9 if jcc mx2 juy mwp d4y g1b 3ar 6xs 4ob dgi nrz 0qq thy f 8jd rc
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 861 13 130
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t rpt cb 68n sv v69 on6 yrp o6u hfn oq7 1a9 x45 h3j 1az hgw
14 Služby w 3i8 90 92n 32 off o8 eky 7t bde y9 oau zr g42 xa 5gd 6
15 Osobné náklady xb2 y6s k5t u8q q 0uy a hyu
16 Mzdové náklady 04t 1ee xeb d5f 3 vlo o 0vk
18 Náklady na sociálne poistenie 8 132 122 90 906 1 100
19 Sociálne náklady ih 63 wk4 7xp inl
20 Dane a poplatky wdy sp eno ymm luw t0u yo6 d7a xwu
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku s pw7 a 6px z 5xr c y54 n 487 6 4yx
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku d mb0 h re6 0 69g 1 vts p fjv
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu d 1ih h 190 rb 1np
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť yhd 6r2 s gmu 8 qxo 8 irm f yvo -w e jex uk
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -sun a 8up 1d7 y 6hr c kpj g 266 3 m29 k 2wy -9 3xz -e9
28 Pridaná hodnota 85e -j c74 9 vrv r xep ii cxn 1k x8p 0a 8nu q6 8d0 -9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o g t v a k
39 Výnosové úroky x 8 f k 9 c
41 Ostatné výnosové úroky u w o 3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu tx y9b exp g 8jc 2 qy5 k fx0 sn9 n 1ur s6 sd3
49 Nákladové úroky vzv ojt bbg 8 n rpx v0
51 Ostatné nákladové úroky 84q k2a 7w5 r 5 fy6 aw
52 Kurzové straty qn 0g
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8q nbz gp1 lv9 34s 3 65s m5r d wet bj 9w
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -to -5ey -cvb -z rnf -q p76 -7 bzh -iaf -p 2y2 -f5 -qsx
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -i9h 8ea ut8 f zin d 4sd j q4z c q06 -6 guw -t dqy -4wd
57 Daň z príjmov 8qn c4v 4xt r 2ek 0 of1 4 4pw m d7t
58 Daň z príjmov splatná dm1 ls2 241 6 5h2 p aoi 2 n38 8 e58
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -322 763 142 759 6 078 3 531 4 251 -3 616 -2 574 -155