PeGa.S, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
25578/V
Dátum vzniku
27.04.2010
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č.k. 27CbR/63/2015-29 zo dňa 11. decembra 2017.
Uložené listiny
 • podpisový vzor - P.Vandrák, E.Haľko
 • vyhlásenie správcu vkladu
 • výpis zo živn. registra č. 820-68003
 • zápisnica z VZ
 • spoločenská zmluva
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
 • Spoločenská zmluva
 • Zápisnica z rokovania MVZ
 • Účtovná závierka 2010
 • Dodatok č. 2 k SZ
 • Podpisový vzor konateľa - Jaroslava Fecková
 • Účtovná závierka 2011
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.jpg
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.jpg
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.jpg
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Uznesenie Okresného súdu Košice I – 27CbR/63/2015 – 29
 • Potvrdenie o vykonaní zápisu - výmaz
Dátum aktualizácie
22.04.2019