PATOK a.s. - o.z. SK - Podrobnosti

Vložka číslo
10183/T
Dátum vzniku
12.05.2010
Konanie menom spoločnosti
Vedúci organizačnej zložky je splnomocnený robiť všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky. Vedúci organizačnej zložky je oprávnený konať a podpisovať samostatne.
Predmety činnosti
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 12.5.2010)
 • čistenie kanalizačných systémov (od 12.5.2010)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 12.5.2010)
Vedúci organizačnej zložky
 • Josef Paclt
  168
  43965 Hřivice
  Česká republika
  Vznik funkcie: 12.05.2010
Zahraničné osoby
 • PATOK a.s.
  U Porcelánky 2903
  Louny 440 01
  Česká republika
  Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1925

  Právna forma: akciová společnost
  Vznik funkcie: 29.08.2014
 • Josef Paclt
  Hřivice 168
  Hřivice 439 65
  Česká republika
  Vznik funkcie: 29.08.2014
  Spôsob konania štatutárneho orgánu:
 • Za spoločnosť je oprávnený konať štatutárny riaditeľ samostatne.
Uložené listiny
 • Stanovy - úplné znenie
 • Zápis z MVZ 07.04.2010
 • Zápis z MVZ 15.04.2010
 • Živnostenské listy
 • Podpisový vzor vedúceho organizačnej zložky - Josef Paclt
 • Výpis OR
 • Zápis z MVZ 30.04.2010
 • Notárska zápisnica N 33/2008, Nz 31/2008
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Notárska zápisnica N 244/2014, NZ 220/2014
Dátum aktualizácie
26.09.2022