PATOK a.s. - o.z. SK - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 410 446 364 360
33 Obežný majetok 3vl vdk p9y 6tq
34 Zásoby súčet 1nk 9 czv
35 Materiál yp2 0 dtp
41 Dlhodobé pohľadávky súčet e ftv 9 tdu
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet b otp 3 fn8
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w zwx s 0e8
52 Odložená daňová pohľadávka 14s egg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kiz zjv k6g axi
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 68 s8w 2m 99l
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku oh 5se qw uv2
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám rr1 0jp krm jnp
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2 fgq 1e qm9
65 Iné pohľadávky do c3
71 Finančné účty 2q y9l v5 24a
72 Peniaze 1 nid i d4e
73 Účty v bankách du dh8 09 n9p
74 Časové rozlíšenie súčet t4z owx
76 Náklady budúcich období krátkodobé 29f ely
PASÍVA 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY b1h u1p 33c m6f
80 Vlastné imanie ppn x8r oe0 w9d
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 0a9 80g 8jw f24
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6wj b96 mnr 836
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení tx 37d -en 1iy
101 Záväzky xl 8pn 95 5o2
102 Dlhodobé záväzky súčet dj0 iwa
114 Záväzky zo sociálneho fondu mxj 1e3
122 Krátkodobé záväzky súčet w2 4w9 3d tqu
123 Záväzky z obchodného styku súčet cs wkx lj a99
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v7 oct 5b u9f
131 Záväzky voči zamestnancom i aki z lhj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w 7k3 z nwm
133 Daňové záväzky a dotácie s 4qj ksk
136 Krátkodobé rezervy 8g nm3
137 Zákonné rezervy ab mjx