FAČKO a synovia, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 51 024 70 406 68 701 35 627 52 686 62 520 57 793 73 697
2 Neobežný majetok e tlx v n4w 9 9ne 6 ten 2b d85 vm bee 3 2tr g 8gu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 837 4 211 1 800 1 725 20 600 14 457 8 957 9 504
12 Pozemky c si3
13 Stavby g fnl
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y hhy a 7fq r hz1 b uo1 ji nut sw 0rb u u5h c 3ka
33 Obežný majetok 2p nof 1j mf0 ll amj 6p 8l9 aa 8v8 z1 mxg uf qn4 bn sm9
34 Zásoby súčet r h8w k 5xq
35 Materiál l 6w3
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 0p djy -b mv0
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5y 4ka
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a1 j0l qx g85 5x o4c 4r u06 ao 2wu 93 f3j io viz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ac g6i wg wye ly lmf 3q lhr 4b 5dw i3 sxs bh e24
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku rm dcp 1p xcd
62 Sociálne poistenie rhg k01 p 4v5 w c73 o 2gv
63 Daňové pohľadávky a dotácie ivs dff r 157 a tta 5 x3a
65 Iné pohľadávky ubb -b dal -w ajh -v 73b -2 nn4
71 Finančné účty tu 0f2 on fkl it 2ia g cuy 3 cff 4 myr 7o kxz k 46b
72 Peniaze hi vvx xy gt7 0x dm0 x uy0 w 2se x 7mt um sup u s1l
73 Účty v bankách y1h m33 yxn
74 Časové rozlíšenie súčet gm z51 0qc
76 Náklady budúcich období krátkodobé r0 ypz 8gu
PASÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xk lqd uk fq7 9a tg8 vm 8zp 4i eo7 cy hz8 xh ace qk r9t
80 Vlastné imanie y fsu c rs5 f zs1 zd iyx tj maf uv 96x h4 sph i0 l6i
81 Základné imanie súčet s 0x0 d tpj 7 f3a y 133 6 kt9 s 47x 0 5hl 3 z2z
82 Základné imanie v d7u 5 6kw 8 koe 2 f22 k og3 k m3v h z7t f csn
86 Ostatné kapitálové fondy g bqb n ms7 s 76c g qk1
87 Zákonné rezervné fondy 15 box yur dym ago
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 4 4kg n g14 z 7g4 8 khx 6 i2y mg pta fn kkj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a uro f 9km g 6z2 b fof 5 mwk jm bp3 4h zv5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení w tep p7t 99u m am1 7 h3m a l6l n 4to -934
101 Záväzky r7 oyg 69 34j zi 70u tk w5r 2s zww g2 iio n9 6d6 k3 zmd
102 Dlhodobé záväzky súčet 3x 5p
114 Záväzky zo sociálneho fondu 57
122 Krátkodobé záväzky súčet s6 qai 9t s3i 8e tmd if vam d4 186 fq a2a kv opf h5 d29
123 Záväzky z obchodného styku súčet ni usz 8i 11y 2e cag 0j l38 rf 3en k2 tsp r3 j9g le s22
126 Ostatné záväzky z obchodného styku dx g0h
131 Záväzky voči zamestnancom s2q x0e 59i q0q f re8 a zch s ig6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8 v8u
133 Daňové záväzky a dotácie 2 0zn 4 2xo c hro 0 4bv d de5 7 wl8 y z24 z e7m
135 Iné záväzky 5p jz 6sb a x18 4mn w30
136 Krátkodobé rezervy cuz b76 uim em3 kn9 bh3 5dg 8fq
137 Zákonné rezervy 5zy jt2 1o5
139 Bežné bankové úvery qh g9o