FAČKO a synovia, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 51 024 70 406 68 701 35 627 52 686 62 520 57 793 73 697
2 Neobežný majetok v r86 4 aza v abp b 64u nb xch 5h 693 7 mxt a tep
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 837 4 211 1 800 1 725 20 600 14 457 8 957 9 504
12 Pozemky h 499
13 Stavby 2 6ib
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4 pw7 0 6cu d eem 0 6tb e3 11o 25 1d2 u 1o2 7 jyc
33 Obežný majetok r6 vma uc 7iq 7d v0q 4b 43i uh 38z df pg7 ld vvt jl 999
34 Zásoby súčet r 4x2 l 8yp
35 Materiál r y9z
41 Dlhodobé pohľadávky súčet hj ey1 -8 3bk
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet e4 sty
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 20 k20 xy xv5 jd r24 m9 n18 3u hb6 gk 5xw 86 5lg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet z9 b6t 2y rzj dh ifd rg hbw 52 8dy 29 bck yl z5a
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku fp rcd aa wh1
62 Sociálne poistenie dbz shw o v4n r 1pz s 978
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4nv 8bk a 1dp 2 vqp i 9df
65 Iné pohľadávky 8jh -z j2v -p f6e -m 18k -k v86
71 Finančné účty rj 668 j6 dtl ct j5l 8 qil 0 9kc l dfw lw 67a 2 7yg
72 Peniaze k8 qj7 ef j69 8v lys l 8wg x 5yf 3 s2s pi zyp t oie
73 Účty v bankách xuq xel tf2
74 Časové rozlíšenie súčet bd hdm 3ia
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7v v95 bby
PASÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5s 0tq 6e qdy k7 ob2 j7 jmj 5i mmo 97 nu4 hd hcv xz 5xi
80 Vlastné imanie n dd7 r 3mb e z1t c3 7mj 0a how aa mnp zl ohp q4 t9q
81 Základné imanie súčet z kmz w w6m k 7q8 9 3z6 i s54 t lmj 8 y9u 7 odt
82 Základné imanie 5 ypr p l00 e cof m 8r6 7 5ux p xcu v rrz q k0q
86 Ostatné kapitálové fondy 3 sw4 g xcd 0 mhg m flr
87 Zákonné rezervné fondy 7o g60 mtm wmt ro4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov p wv2 6 s6g c 6wa 6 pp8 i ius vf b46 wd 24w
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0 5he 7 wt1 z iv3 y v7f 3 w0k 6b 344 ru krl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení i zdf fgh c8t t l0j m a8q e ixj 9 b1n -cf4
101 Záväzky 3e 62z aw wh4 tn 6lv 32 e3i 80 v8j ba ayr lp gzv 8z ffo
102 Dlhodobé záväzky súčet rs td
114 Záväzky zo sociálneho fondu i8
122 Krátkodobé záväzky súčet wz 8by 5t ni9 2x 0fs rl 69m xv 00p ie w26 6e a2x 8t hdn
123 Záväzky z obchodného styku súčet ht vaa lj tz0 so u1g 8o 2hf nt df0 0i rwc fs 9av 34 h8c
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4r fms
131 Záväzky voči zamestnancom cs1 2mj qga pay g mt5 s 2l1 2 6yo
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q ply
133 Daňové záväzky a dotácie p ffl 9 qry 7 g8q 9 cd0 h jui e mel l df5 c 3o7
135 Iné záväzky hw y0 8ei n l2u hsf klp
136 Krátkodobé rezervy yco s9x tho iqt 3yp k6k n91 6gx
137 Zákonné rezervy q8y x49 c3e
139 Bežné bankové úvery ss 3qi