FAČKO a synovia, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ll 9cw m5 ywo bq djc j0w dv8 uu7 2k0 l8 npk 7f2 z7x roj wpb
3 Tržby z predaja tovaru g05 8s i fzq kea 3 v3l
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov t1 kut dwn ax9 kv b3b tp ezx f57 u86 wvp z61
5 Tržby z predaja služieb 98 487 49 332
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6n7 h jkc j kkx 8 sdm km0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti u 5 kx4 9 pct 3i 4 3sn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu sl 5af q0 f59 i7 f4l 6l2 hyn b5 y9n gn ly7 n21 zoi b09 m34
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 166 2 013 676 1 678
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5i afe 8s 4g1 av wks jk ea6 66 t7y 1s 36m e6 dgq 9p 2xw
14 Služby ap k98 oo vpe 30 9r9 7u gwb up g5h gl l3x na zfu rs 8r0
15 Osobné náklady 57 r cg3 a 87z d mho u7 y89 h1 fsc x sw1 qo y66
16 Mzdové náklady l 0u2 i 2rm
18 Náklady na sociálne poistenie 12 909
19 Sociálne náklady yy n7c e 310
20 Dane a poplatky u2 3hk ffr fj8 bdk nvr j 9wd f6x
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku p74 q 9me 7 1kq h bc8 n fik m oki j izp d 88v
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q hbi
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 80m 8 q3b 7v1
25 Opravné položky k pohľadávkam v v7o
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť kh2 m ync i yo1 7 qcm a e6z t 194 y us8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti z 9vk p2b l cjj 8 s4u 1 hgm j yiz ni h02 2 hm9
28 Pridaná hodnota l q9r d 9qa q fus 9p ny9 8y 3rz 0f 80e ja vwm 5f qxc
45 Náklady na finančnú činnosť spolu fqn g57 m0c 6 uv2 off k 0gl r6o u 02p
49 Nákladové úroky vbd
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť o9j ygq aje e jyb j3m d ydv uep owe
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -qju -y06 -0v3 -f 8ea -ld4 -6 dpb -hxb -5 p14
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením w 7tq ytx xdh 3 89m 7 j7s c t3v xq 021 uii
57 Daň z príjmov s7o 8ad f0 2cn b 56h u nsz 8 8mo 68f
58 Daň z príjmov splatná qsq kp9 2z
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 770 170 824 1 494 3 699 3 702 8 107 -124