EURO stroj Slovakia, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
37160/S
Dátum vzniku
22.05.2010
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
Základné imanie
5 000,00 €
Predmety činnosti
 • opravy pracovných strojov (od 30.7.2010)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 22.5.2010)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 22.5.2010)
 • reklamné a marketingové služby (od 22.5.2010)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 22.5.2010)
 • prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 22.5.2010)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 22.5.2010)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 22.5.2010)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 22.5.2010)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 22.5.2010)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 22.5.2010)
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 22.5.2010)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Peter Majoroš
  Novohradská 12
  98401 Lučenec
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.05.2010
Ďalsie právne skutočnosti
 • Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 31.08.2018, č. k. 36CbR/241/2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.10.2018 bola obchodná spoločnosť EURO stroj Slovakia, s.r.o. zrušená s likidáciou a bol vymenovaný likvidátor.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.02.2015. Zmena obchodného mena spoločnosti z BMH Slovakia, s.r.o. na EURO stroj Slovakia, s. r. o.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.11.2013.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.12.2010 - zmena obchodného mena na BMH Slovakia, s.r.o.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.04.2010 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
Uložené listiny
 • účtovná závierka 2010
 • účtovná závierka 2011
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Zapis z VZ
 • uplne znenie spol. zmluvy
 • účtovná závierka za rok 2010, čestné vyhlásenie konateľa z 17.6.2011
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
 • podpisový vzor
 • ZL
 • spolocenska zmluva
 • zápis VZ.zep
 • uplne znenie.zep
 • Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia z 14.11.2013
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 25.10.2010
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. 36CbR/241/2016-15
Dátum aktualizácie
05.06.2020