EURO stroj Slovakia, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 294 201 357 217 313 334 711 663 643 225
2 Neobežný majetok 8sw w0t 998 ieg bq hsc jzm twa p88 obm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 107 242 131 719 84 495 132 183 126 105
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3wu 09x 02y fs0 0d 9hk m3u 90f 4a7 kj8
33 Obežný majetok fvl mmv fr5 dyr 3kl 9rf yfk 1cr z2q 1ol
34 Zásoby súčet rm vas 4z 97s xl hy5 waf ku1 2d4 5ow
35 Materiál qml mh3 i4x x7m paw
39 Tovar 70 t2o 66 y8a s8 v34 xsk yc1 qqy f6e
41 Dlhodobé pohľadávky súčet xay 7ty
51 Iné pohľadávky nm6 eom
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5d zis 15h 2iz zgm 91i y6v 6cr gi ktd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ag zjo rr m0o cn orm 5tk xk0 qk y50
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám d2 6wx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku hy 53n wp kgi 79r usa qt qua
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 200 200 200 -27
63 Daňové pohľadávky a dotácie o c6q 3 0jx bk h11 vh rh5
65 Iné pohľadávky tn 03c x wg6 tr zld -wl n53 xt0
71 Finančné účty 5n ysi it nj8 kf zoz cl kfk 6p vac
72 Peniaze lfd ntk 3ps t l0l w uoz
73 Účty v bankách uh 2h1 e3 nml vy wcc qy n4g vs k0o
74 Časové rozlíšenie súčet v 0q8 0 1wf s tha x 0od c 9u9
75 Náklady budúcich období dlhodobé qzh
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4 iqv q h3s i ygl z 6em g z27
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY io8 zf1 d1z r5s xsl yw6 a10 wgd uq3 biw
80 Vlastné imanie b6 o8u vq smt yq 70j u2 1hp -t5 d3z
81 Základné imanie súčet d dqp x qc7 j his e i58 p 983
82 Základné imanie z j7j j i6v t w7d h y6v 7 1kj
87 Zákonné rezervné fondy kns 3bd z13 l7u
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond p1g kk0 jqg d6w
90 Ostatné fondy zo zisku sqw
91 Štatutárne fondy g5w
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov tm ikh g1 zmu xz znx 1x 5jl xe xrv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov bj gsa g0 8e4 4s w8m h1 rsv 0i sdo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení spk 0 vj8 c 8bi 9 cgu -kl ia4
101 Záväzky yi2 fkb kpn ygm ydm 71b pwi f4u 52l kd8
102 Dlhodobé záväzky súčet b7g lxf j48 i7f nkd zkr qhh p30 39w 8hi
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet ox fyg on lqv 29 3au
106 Ostatné záväzky z obchodného styku 9a 7iz
110 Ostatné dlhodobé záväzky yn 3vc 51 wmx cqy 5xc
114 Záväzky zo sociálneho fondu ys4 2vs joc 0 gwh
115 Iné dlhodobé záväzky ya 0ip 4k gei
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 3 yyj d eqe g ay3
119 Zákonné rezervy u pn8 q 85u u phe
121 Dlhodobé bankové úvery 8i yue 2f 0jh
122 Krátkodobé záväzky súčet 8sx 1dr 90h j1n lrr 70o l7s bui 14f 3qw
123 Záväzky z obchodného styku súčet iby x2b r4o 5rz c77 x1s a6l c71 qdm wfj
126 Ostatné záväzky z obchodného styku gfv kma x94 gye hue d0p
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f jmb x 0b7 p3 edt yp bnv -5y lga
131 Záväzky voči zamestnancom 6 irc jq wy0 3 mf9 7 dxr e z35
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w 27j t 73q o fob f bf4 2 31o
133 Daňové záväzky a dotácie rm jtm 9 5cd 8 bi0 v ey3 o 4zo
136 Krátkodobé rezervy e sf9 g wsb
137 Zákonné rezervy b wez j 0f6
139 Bežné bankové úvery v 20w wg y0h h9 mx3