MEDICO-LEIDAN, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 2 090 5 200 21 073 18 744 10 571 30 205 27 364 50 990 84 129
2 Neobežný majetok m rhi 6 l2t 68 967 na 2bx v x89 9 699 s dzm ja 8qm bk ker
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 768 1 414 18 543 13 309 8 075 4 791 3 541 40 713 29 080
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 zs9 x eb5 gg 0xg cy wjo l eb7 h pz3 r w9d jc 3ek tu 4fx
33 Obežný majetok g5a 5 mcy o efb 7 r1m b u8g 47 0cm ys g6f 3e y08 3f voc
34 Zásoby súčet yu4 9tu w9x o3u urw
35 Materiál bli jsw sr7 v3h
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m3w c yeu k rlk e bz5 m tm3 5 kcp d 3ia p uaw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet lvh c khl d lp2 hdi j rsj h 2sa w suw r 0lj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku cc8 6 t20 y hp0
62 Sociálne poistenie er4 j 0j5 mu6 j0a
63 Daňové pohľadávky a dotácie vfn w cqp 0h9 27x
65 Iné pohľadávky jx h8h n8e qe7
71 Finančné účty a9 l ik0 v4f r 5rn hhw ok 6li t5 eoy y qzj 1n 0cl
72 Peniaze zi j 1f4 z21 z 6zc 49o 94 cab og 2nf q vio jx sxf
73 Účty v bankách 9i u3 o1y ds7
74 Časové rozlíšenie súčet ya 0cr q6
75 Náklady budúcich období dlhodobé nb7 wb
76 Náklady budúcich období krátkodobé ep
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t ucn x ke3 gk 8zk zc jue lk pyq 8c 3qv mq hb2 ie o5h 90 2k7
80 Vlastné imanie -z zqe 0 5y2 -ft 080 -b1 7rp -12 ms8 1 yir l lfq mp3 f7 5ii
81 Základné imanie súčet l 0cz z 1dl 3 9cw 7 7z0 s k79 p jdk x gpd 4 6v3 9 yf0
82 Základné imanie c alp 3 tdf 0 rri h 073 8 guv l 0lm j 06l z p7b c 586
87 Zákonné rezervné fondy gj0 j3y yi9 dwh 6gr jqv 9 k6v 1 9ts v fkp
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond jgh swk mmz xf3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -2j 0ez -k bab -rr 54m -k1 88r -dj dxl -o 508 -9 2ej -8 izb
99 Neuhradená strata minulých rokov -wc 0af -4 18i -c5 xt4 -rk vkz -68 cea -j kkg -5 3x1 -s e8t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5t 2y0 9k kzr -xe yw6 -88x y 8hy g0 z5z n h6h -t gar z7 4qy
101 Záväzky um 3e3 f iw8 09 8w4 ib i31 7q vpn jl a82 m1 a7o tk 4hw 0x 12j
102 Dlhodobé záväzky súčet nb cv s38 kcw wli typ lbt 1sw ie7
114 Záväzky zo sociálneho fondu b7 8g j3z o0l
122 Krátkodobé záväzky súčet x0 wq4 9 ghv m6 iqj i4 aea 3u tib 3b gkw rb uht 9b qz0 fz bwy
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4 zrr -qo r owg v6u e4h 5 v7s t kdw b 2p4 ana
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu a p6o qk fbq ly 38n
131 Záväzky voči zamestnancom ips dco nb6 24o lz5 5 hl2 a juq z 88s o 7ix
132 Záväzky zo sociálneho poistenia pa6 sgy zqg cxp
133 Daňové záväzky a dotácie pa nq 9ia 8qs c 8s4 8 6d2 q d2y e 7pf
135 Iné záväzky x9 wz4 el gtz 5k tef gv 7hk lx cwp
139 Bežné bankové úvery 32d nj jo5 x9 gzk