MEDICO-LEIDAN, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 2 090 5 200 21 073 18 744 10 571 30 205 27 364 50 990 84 129 101 612
2 Neobežný majetok w bs9 6 u1m 9u tgt w4 4fc n bhc t 5h1 6 59i eq kxt 8y 2du z4 mto
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 768 1 414 18 543 13 309 8 075 4 791 3 541 40 713 29 080 17 447
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x w2x 8 ver i1 gwz ya v8k g gn3 j 4lf 9 7z9 4x abd ug 7w2 mu 5v4
33 Obežný majetok swe 9 u92 p e70 j exj m s52 ra il1 96 dbq 8p 7ak t9 3cc 3x aqy
34 Zásoby súčet vu1 7s9 5ix 8og f9b
35 Materiál yds bn2 89j mvk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet byh c 53r 3 dm5 y g8n r 6t5 t wr5 b zti w 8tn xt 818
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bw8 9 htf l kq9 wa8 5 357 3 pw8 k 7jv z gz9 22 ezh
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p8a 5 407 o pw2
62 Sociálne poistenie keo k gdz bnu j1d h 0xb
63 Daňové pohľadávky a dotácie ljc c tby wmt x8q i 6v0
65 Iné pohľadávky tx 3ix tvi dc5
71 Finančné účty o0 s kpc dio g wns djg 39 duk 9w 7wr q j6u 9f dy2 l9 ms0
72 Peniaze rs g pbl 420 n 6wv lp6 iw hvu 67 t98 u 0vj sh lm6 ek fj2
73 Účty v bankách 2p vb by6 xej
74 Časové rozlíšenie súčet ad 4y0 bc
75 Náklady budúcich období dlhodobé jy5 ty
76 Náklady budúcich období krátkodobé t1
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 1y6 z h02 6b rzf o6 r9g u4 8ug tm 2r7 h0 618 un vj2 rc nov 9tz 3ep
80 Vlastné imanie -d e8a q 1bi -ar mht -c5 21k -y0 js3 c lsd 5 qpo 31g yo z8c vr 5b7
81 Základné imanie súčet 8 vjl 6 xym u u2h m epc q z2m a 6p4 7 48r 1 gyn c 3lh i cjz
82 Základné imanie e 9ho y 6fv 7 ucy s z7a 6 obm t ftw j xc7 y bv8 w skl c f0u
87 Zákonné rezervné fondy nwp u2x 5rg vjk kc8 usb 4 nmm 0 goa 4 mzo b fa0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ltt cx3 lrr 0gd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5c 1z9 -s udx -yo utu -zh 6e4 -5r mt4 -1 df7 -j jmb -a r0w o8 kae
98 Nerozdelený zisk minulých rokov yz rvu
99 Neuhradená strata minulých rokov -vl dil -r 1fj -8d z9t -06 vxm -ea 0dg -5 p4o -1 a1r -a pbd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -97 nwc hs gnl -i1 dbr -6py f bhv z7 mb0 p 1tc -v u96 yt 1t1 rx hic
101 Záväzky a7 0xd h c1t 4t a8u qk gcw pg r9l ei loe 5c 5mq 4v ug6 8w ak8 c3 au9
102 Dlhodobé záväzky súčet in h6 680 p7q 1y8 417 r5g jo7 z2j
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5l zc m2x hqt
122 Krátkodobé záväzky súčet 52 ejg b iwn g3 8k3 ak m2k q8 xt4 jf x6e 9t 365 l3 k1b wb ept d7 3um
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4 sri -up u 16s 9k4 zl3 8 l2g y jbu 3 497 xmj f 785
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu l bjh t2 mh1 ft 9dm
131 Záväzky voči zamestnancom r8d izv lyc 9ms 4zw a 1ka 3 un9 n v7m w 4yp j yh9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5d7 0xq 3uy 41b
133 Daňové záväzky a dotácie x9 3k s5e m88 g 33r p 2b0 v fys f qaf lti
135 Iné záväzky bp lux 2i b9s s8 tpc od 9ys 82 w2u 8k u9j
139 Bežné bankové úvery pd5 ym jzh q9 8rw 8b imz