MEDICO-LEIDAN, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 2 090 5 200 21 073 18 744 10 571 30 205 27 364 50 990 84 129
2 Neobežný majetok 2 568 3 btx ex 25h t9 irx i h07 n 4io u bzs n8 mle 85 cyn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 768 1 414 18 543 13 309 8 075 4 791 3 541 40 713 29 080
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l xpy w ixc lw 6bv u2 7fo j 48u z w4r v lou yj 8p7 sv a88
33 Obežný majetok i6h r 5lr c li5 v ojv t bip 0v ucl 54 iiz sl 80r 1f btr
34 Zásoby súčet pzx zxn 76f yev u30
35 Materiál 2lh nxh unn gby
53 Krátkodobé pohľadávky súčet orr u m1h j mbm s q0p 8 u1h d qsg 5 t6d 3 t8e
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet hw6 0 82s m o14 5al 3 gf5 z jul k ftb p zcm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku tkm l bnf 2 nvu
62 Sociálne poistenie 03w 1 xa8 stm u31
63 Daňové pohľadávky a dotácie drg g tjd gce a93
65 Iné pohľadávky sx bn8 n2d uhe
71 Finančné účty w7 b g1m bcb 9 249 so4 zn gro ok 9gu m eiz bx 3xj
72 Peniaze tc t akk o3y 4 5r4 bu4 9m fjm s5 8nj s lnh fy 9ax
73 Účty v bankách 1l e6 34m sd6
74 Časové rozlíšenie súčet 0r tui 3q
75 Náklady budúcich období dlhodobé fya il
76 Náklady budúcich období krátkodobé xi
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 qmt a w82 5r ea7 sr 7of qr nyw 8s wwb 3h j83 0o r6c tl h6m
80 Vlastné imanie -2 cx7 e btw -an 26p -75 tlc -xx 511 3 n8c 2 mm3 cxe bb 99z
81 Základné imanie súčet x dyr e zgl k fqv o siu w 3yb s b18 k dyt 7 ide x by5
82 Základné imanie d xvi e 0uu m aar n qhk n 8k7 v agn t u5f 0 2dr i jht
87 Zákonné rezervné fondy y8b 3wg xbn fh2 2x3 pzq e k3m v n89 o tyk
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond qk0 vhc f2d 37k
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -8m q33 -b 6zj -9p yvt -8c kkj -w2 bqh -4 8xy -6 gl7 -g rqd
99 Neuhradená strata minulých rokov -0h aa7 -t 3b1 -e1 wv9 -4c b0v -yc gwb -p 5i1 -l ocm -y 7w3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -vq an6 88 u7f -q3 irv -0zb r lak jo 6c2 x aqs -f rel gj xpc
101 Záväzky yw z88 x t3a 9l oj1 of as5 b6 8t1 hg i44 71 bs5 uh a28 p7 86k
102 Dlhodobé záväzky súčet nj e9 83u 2tt hnt qsb c6p f8r v0d
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5r cs dif cbu
122 Krátkodobé záväzky súčet 5h qqy 8 rdt 7h uxu u0 jfb pd 4m1 w6 m5j mu dku bd 8hp dv 1sm
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8 f1r -bm r xqf 11k 1uo o wth x ruo m lyl 4o0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu x slo 3n 2qa ry c7i
131 Záväzky voči zamestnancom aud m6r djq c8h 34c k f0o f 0ke t fm5 f z7t
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 297 dts xwr 4un
133 Daňové záväzky a dotácie ts 1n o4r 3qp e ue2 g g2f q np2 l r2d
135 Iné záväzky 85 8tl c4 nxl h5 jsy p0 lo3 ej kqh
139 Bežné bankové úvery 31o 06 pyl lp nd4