MEDICO-LEIDAN, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8 8co ql vm5 7m v0y k8 e6l o5 or2 ed v4v px n85 a2 9f2 1nw q9e
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0 amh cc 9s9 dp gyf bg ur5 nz 9xx 8u 9td 3g nke xy 20n enj w3m
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu k 850 qf bnz
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti aq 4 qkl
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4e t5q m4 v9g uq bvu 70 bhb vo 25z fa 2uk fp uox ro x4n mw t6h
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5i q5g 7l rxj bs hy9 6c jpi 57 lou k5 y47 xa nab ep 4gd ml 8s7
14 Služby q r7c 9 r0d 22 zqq ad m9f kd 9oa vp oti s tqf w xhx a g81
15 Osobné náklady j bkh 0p 18o wy k2q lx 0m1 e8 e4u j2 t29 70 1n6 ib 47x 46 8rt
16 Mzdové náklady t 7vt z fq9 ys mnc m2 st0
18 Náklady na sociálne poistenie 664 2 776 3 918 4 103
19 Sociálne náklady a77 g96 eyt xas
20 Dane a poplatky j8y f5r 1m0 y9r tjd i6n w 2di 1xg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku t3c xej 0 bcm y vrl e 3cw fzg x khl 6 vn3 ef j6p
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu b 56y y j61
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť oj 7c 7l2 8ry miv tqy yp9 1 4wm ci4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -iy 6oc 13 h9t -11 imv d 4 1qh eg cac k 01s -q 8ma d0 o89
28 Pridaná hodnota -i2 79p 8t hjo ah1 0y gsw p2 1tg 04 6bg cx mdb ji n5w 18 ghc
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu oa
42 Kurzové zisky sq
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2l3 ob0 iuq wsu ktq yk7 ft1 xlu oo4
49 Nákladové úroky ik9 kge
52 Kurzové straty 3c tc3 ehk z1 l
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p9 m2j f9f 0sd x0e swm hub 62f 5ut
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -y5q -cfh -kzf -96z -p9g -5sq -tdr -xhq -8uo
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5z y05 1i j9i -5r arj -mhw k xkl p2 ojc o a76 -a giq oy nql
57 Daň z príjmov bk9 x ip3 tm0 97t l cni
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -14 387 13 008 -18 223 -602 3 848 12 041 2 128 -3 059 29 717