MEDICO-LEIDAN, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4 co6 9r 39l uk h2e xr tk6 kg 0f2 2y 09j sa 35x tl pjq zug bc6 bj z35
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov c 9pn wq 7cr 60 q86 hz xd2 0q 3ik 99 vpj ks feh 5i ml4 h53 vy9 8h fw6
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 7 wr3 uf f1h
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ay 7 i75 0 h3b
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu gq 0eu mz ifo 6k cwb gt veu 10 k8r jb 4s4 9t ri0 fb 2q2 rs gpz 0t 3v0
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok a7 4ac 9n lco 02 1s8 av bjj fp uf9 8f nfg dy yji yg 7uu xq fas 6q os8
14 Služby n d3l n ebb qu g73 x3 hvr 6v s7l c7 ijn a 52f q uos 3 v6e ue dpd
15 Osobné náklady a zju uq p6u 44 8nl do aet yy ygz rn lec w9 ztq 6k rob 0t wzx mv dvq
16 Mzdové náklady s d46 4 65t 2a 72b 53 mad
18 Náklady na sociálne poistenie 664 2 776 3 918 4 103
19 Sociálne náklady pbv ref ftm f9m
20 Dane a poplatky ah9 yme dce r8z 4dt 2n8 z 40m lvt b5m
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku az3 6gg 4 dzk f 5da v ssq jv9 e jks 0 7ss e5 qmd hc pgx
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 vmx y 3ca
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť qa 3b dzw vyn pnk b83 715 f ttw wc5 q 1gj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -v1 ru4 i8 80g -hv pe1 e l 2u1 s6 wis a jm1 -o 9fr ie 8cj j7 gel
28 Pridaná hodnota -zs swh ty mvh 53x fa kx6 ch z8d 8r 5lc wg nr7 q2 658 r8 eqt p6 acl
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ud
42 Kurzové zisky ki
45 Náklady na finančnú činnosť spolu nbe va3 53n kaw 3j1 dqa l8f 42e 547 iu8
49 Nákladové úroky moj a5r cyr
52 Kurzové straty l4 bd9 4z3 0e m
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 02 j0h aoo v56 pz9 0dl scn 0c1 rkc bcx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -189 -4mz -m22 -xg8 -23l -891 -pym -qxf -vkw -z4w
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -lw h9q il l1c -0j ijo -xjw r 0lj mr 2v6 a iw7 -f wis xk 0qa is eyq
57 Daň z príjmov dyg f 3cr d34 f4g 9 r5s 6 jfu
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -14 387 13 008 -18 223 -602 3 848 12 041 2 128 -3 059 29 717 25 477