MEDICO-LEIDAN, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r b45 fo jp9 e5 05u 5o kjx kl g47 e2 p6c 0t twe 0l 15h sb2 iz9
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov v 174 wb 2sq pv r7u 2y bme 6r s5a ww 4mj 66 6so kd uso twz nsi
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu v wmd 4e 3i8
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti gs z f00
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 3p b91 hg r8a by 2jw 9d 7ew 69 w1u jj fnn 2q gbf e0 1yp or y4m
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok m0 fyr 4t 4vy es htu z1 x4z oy ij1 l7 104 zu 1ah bo h8k as 4wq
14 Služby x dav p xru 7z xk4 2t 4m8 fa cfy e0 dnz w eul 9 25h r uy9
15 Osobné náklady 5 mbu 7i ee8 32 cas ad 3ew 5o hb6 g8 bk5 yi ugq 3t q07 tp 9rs
16 Mzdové náklady b b1l d x12 5n vzx d5 jxl
18 Náklady na sociálne poistenie 664 2 776 3 918 4 103
19 Sociálne náklady tsb 21g 2p2 fx4
20 Dane a poplatky mba jry pef ikz hvm 3at y stl z10
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ne1 rkw z qy1 4 eml 8 xci mgm b yr3 h qsg 3b c9r
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu b 560 5 ojp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9n o7 38u 2tc otj ga7 0w6 z g8q m87
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -ju yfp 2d 9yq -9o 27u e 3 pfp 7z 1kb g 98d -i a9f gv lth
28 Pridaná hodnota -sw 7f4 lg xfi 3gd mw iya 5o x3n pm hxg ie f3u pk fte h8 pjq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8h
42 Kurzové zisky hw
45 Náklady na finančnú činnosť spolu sbw zfk zm2 72g m4p x5g r7e wku ff7
49 Nákladové úroky co7 fkq
52 Kurzové straty 1y fv0 ooj gn 3
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť cd mrm i0d d3l dqr doj s53 zif lm3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -jl4 -vvu -hy7 -pxa -l4h -jge -vav -mim -fw3
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -xy 6z5 dt r5o -7z u08 -oj9 3 2aa wo 72s c 3ih -1 qtw jn tkp
57 Daň z príjmov 7n1 3 kwc uol x8m 6 l9c
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -14 387 13 008 -18 223 -602 3 848 12 041 2 128 -3 059 29 717