sb consulting spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 269 479 193 141 316 065 172 843 375 494
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2c0 xo9 6t kss 6p mxb 7rl sf6 jq7 9l4 tet 63h 894 777 yje 3n6
3 Tržby z predaja tovaru g1n hyn ea s4v bf 494 5lp l3h 4c1 paq eko a44 e8m rgg xz9 r06
5 Tržby z predaja služieb 18 600 15 516 180 19 542 82 258
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8 zip
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu p2u 45u sa 3qw qg hx7 ou0 qje my5 swv 1ej nh2 lpz fxf lau etc
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 99 723 29 624 12 808 272 691 168 092 261 311 140 716 251 482
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ve 10b 8 s2y 5 kat g m04 zv pjx h p5q al s20
14 Služby 5q pat o5 zcv rj k2s f jd7 h3 z48 xk nvj r1 edc kg xny
15 Osobné náklady pw h j9j 2 kpk o l84 5 kue 2 y3d
16 Mzdové náklady wu w f21 8 9l9 l izj i qlh 9 n5z
18 Náklady na sociálne poistenie 7 1 761 2 091 1 683 422 507
19 Sociálne náklady 7u yd 4z
20 Dane a poplatky x c8 pb1 aeh ido 6cs et6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku u2m 4 y6a y yyv 1 9yz i 950 u 7lr
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku i fvy d 5xl o rna j o93 r 80b
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť q zih ctg 0 r45 u5 3r pf
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti g 6q2 so bwc -gh 0qx -cm fap -xe8 g hv7 b ug9 b6 izs
28 Pridaná hodnota 6 akk za 2ng -6e faz -y6 iyo j quv mk edi pj hhl 3z usx
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu v e t 8 coc dx j hcj xyy g9r
39 Výnosové úroky 0 b o 2
41 Ostatné výnosové úroky d
42 Kurzové zisky vh m lgu m9x l32
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti x mte vvf 5rk
45 Náklady na finančnú činnosť spolu bux 4bl koq 1gw k 2vx 6 p0h yjy w hx1
49 Nákladové úroky i
51 Ostatné nákladové úroky 5
52 Kurzové straty 4 ke5 w cai s zqm
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3j1 5l0 nx3 us1 6r4 i bj7 mb1 o jyr
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -zgu -1lg -9pu m nra -s 2cy -5 e67 -741 -0 ekb
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením d o36 u4 2m1 -nm off -qn flf -6 1en o jqr 2 lew hs wbj
57 Daň z príjmov 595 q wo0 bnv sug d llh
58 Daň z príjmov splatná jd2 y rb9 kaa obg k oxi
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 300 11 407 -18 402 -26 023 -5 165 3 274 3 543 11 442