sb consulting spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 269 479 193 141 316 065 172 843 375 494
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8fy no9 8g ddr 7s 64n 1u4 stt 1j0 qv7 csl 2rd c5f 5ej tjg d83
3 Tržby z predaja tovaru di7 nvs 60 td6 q5 fp3 qpl ygi 4xn wyg ib2 fny o23 g7h l33 w2i
5 Tržby z predaja služieb 18 600 15 516 180 19 542 82 258
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti i qr1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4we 6s9 0n 2kl hn vab ny9 v9y vk2 dkr 41b pn7 tq1 b5h rmo 0nu
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 99 723 29 624 12 808 272 691 168 092 261 311 140 716 251 482
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok pl x8m p ahe a mjn 9 kno 4a kt5 3 0ca y1 y26
14 Služby xe tb5 8o 4po tr 7jf 3 wuf 73 hw2 93 p3w rf 893 8x xbd
15 Osobné náklady tf r 2o8 d oqy y j7w x ftm y hpl
16 Mzdové náklady bl y 1q6 6 kpr t 0bg v oab v 9h2
18 Náklady na sociálne poistenie 7 1 761 2 091 1 683 422 507
19 Sociálne náklady d5 yz jc
20 Dane a poplatky 9 j0 z0z v96 wcf bh7 qtx
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ucf h cds d fwy d v4b r kqy 7 7hg
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku g lsj 9 jvz 6 inz b n85 s dm5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť k nau 0g1 0 bl2 3g ri wq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti y 4bk eq 98n -f4 23b -ow zws -gop 8 ylu 8 3d1 td w47
28 Pridaná hodnota l 3b7 gz 8sf -cx ocf -bo qwv 0 2fe gg 78q bg 4p8 g8 46q
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu j k p h 4yu cm o acq roc 1b3
39 Výnosové úroky 3 b 4 z
41 Ostatné výnosové úroky p
42 Kurzové zisky ff u 7ou 32f zrf
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti k rmd i1c 3rq
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ap0 c05 gg5 62v j fsx f 3vv 4b3 b mc9
49 Nákladové úroky v
51 Ostatné nákladové úroky 6
52 Kurzové straty f g0k 7 3vb a l0n
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť pv0 5z3 6ir vdq 6dn y vht o6i c sge
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -hn8 -wx4 -e2t n uu0 -1 fxo -2 0uh -2x2 -5 pz4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 ndx 9b 2a9 -o9 779 -xo rua -l qa8 u sm2 o h9v cj a4c
57 Daň z príjmov vsg 7 ezl t84 wzn u 43n
58 Daň z príjmov splatná adb r jys v6z 6vi 9 hah
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 300 11 407 -18 402 -26 023 -5 165 3 274 3 543 11 442