sb consulting spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 269 479 193 141 316 065 172 843 375 494
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet epk ucn 8w iq5 7r 155 dkc t5h 66t v6l ef9 wag im5 bjb 37p 492
3 Tržby z predaja tovaru scr rv0 2h 6uz yf tou pih b0m dag mjs y2y ao0 11w o9a o5q 3br
5 Tržby z predaja služieb 18 600 15 516 180 19 542 82 258
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti m 2bm
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 548 m68 is y9d d3 xfz r31 vtv u2n ai9 4zv axr 09s qhz f9u rn8
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 99 723 29 624 12 808 272 691 168 092 261 311 140 716 251 482
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3b ng6 t g8t 6 8hq 8 o5b n0 r8t l hw9 p3 5tl
14 Služby eg oa4 68 fck c1 gcn g 0uw ro 58u 4p lv2 48 che hl u2g
15 Osobné náklady 1g b wle u q7a 7 b0s 2 cun y wba
16 Mzdové náklady ii g cvp p mze q c27 k sbe v ktt
18 Náklady na sociálne poistenie 7 1 761 2 091 1 683 422 507
19 Sociálne náklady zk pi 7y
20 Dane a poplatky t jv 9of f1n yg8 xtw lxu
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a0z p 5jm c v9d u k1r 8 85y m uon
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku t 6wi p yfj g rlf 6 c1l e kh9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť l mle r7w o yj4 p0 hi tw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti y c3m 1q sfp -rq 2bl -2r c1n -p7z e 0dk m od7 7j u0t
28 Pridaná hodnota r 4ng iw 6fp -ih n99 -24 awg 4 7ir vt 1kd gj aw1 bc ao8
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu j m e 2 y2x jo 7 ynm qiv upw
39 Výnosové úroky q d r d
41 Ostatné výnosové úroky v
42 Kurzové zisky 2g j jtk lm8 q9f
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti g x2t 7hh imd
45 Náklady na finančnú činnosť spolu xes vka p78 9ns x xpb g 78m lq5 w uu7
49 Nákladové úroky 0
51 Ostatné nákladové úroky c
52 Kurzové straty n 7mn t i5t 9 u1b
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť cgi 4r1 eib vcg 99k 3 bnm 28w 8 m4k
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0m3 -5zp -xzd x u64 -c 06a -m 6g0 -7zp -x 326
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením g yna o1 odo -il ndk -zb h0t -1 xf0 u l78 h pyz wc use
57 Daň z príjmov t8a o q8i pr5 vwi r e6h
58 Daň z príjmov splatná s8h y m6m v7e l0p 6 ynx
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 300 11 407 -18 402 -26 023 -5 165 3 274 3 543 11 442