sb consulting spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 269 479 193 141 316 065 172 843 375 494
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6f9 hoc 2h 6oh bv pdk o6i ryp ar6 aj0 3vh h66 kvw fds qxm 0x1
3 Tržby z predaja tovaru y1i stc aj dd5 ay xsf cvx sc3 cxb juz 0kv 3s4 qkp wbx 0mf f6z
5 Tržby z predaja služieb 18 600 15 516 180 19 542 82 258
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f 5k1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu cvh 23m gq xx0 e9 7h4 vuk pfz xl0 og6 eri 1vy k8v 5t3 ep3 wsp
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 99 723 29 624 12 808 272 691 168 092 261 311 140 716 251 482
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok hk 01g 3 722 u amz 0 waj sp 4lq d fwj ha qu7
14 Služby pm btt q6 1yg 0z ut1 4 p6d kx foq 9h 6m2 48 4xw aj gyw
15 Osobné náklady 57 i g8z 5 9fw f 5x6 1 ax3 t jmt
16 Mzdové náklady iy q 7ij m xw6 p fkv q ot3 m e01
18 Náklady na sociálne poistenie 7 1 761 2 091 1 683 422 507
19 Sociálne náklady li nm 7y
20 Dane a poplatky o rr 42i 4ec y8s anh nqx
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku uf2 n 5e8 w seu 0 qsj i h21 c g9v
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 f38 0 9po g zas k bj9 h lst
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť x j04 3fm j s6h tm lv ew
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti d pid k8 k5i -5a q1q -nf gor -y0p 8 d0g x 23x zo s2v
28 Pridaná hodnota o dbk r7 prk -ob lnb -bl 1rd z 1w2 fr qhp x1 8gc cm 3mj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8 j n i h5n 5d o nb5 106 tkd
39 Výnosové úroky 6 t j i
41 Ostatné výnosové úroky 7
42 Kurzové zisky 6o 5 pmx 7y6 yf7
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 9 k4w 3p6 rtp
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ds0 asf wym tzn p 1um f st7 zjb r ewd
49 Nákladové úroky e
51 Ostatné nákladové úroky 2
52 Kurzové straty k wgv 1 2zd b 5zh
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť r8y tab 37x yfo mu3 p tvv s42 4 v66
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -d0d -fnx -xta c mzi -o e73 -o 20x -je8 -m ak6
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením n jiy 3d 6gt -j4 x0w -py u2w -1 qx4 l jij 3 c85 oa q9t
57 Daň z príjmov xbz r wa5 o3g 9sg x dae
58 Daň z príjmov splatná c9z w 1vu x0u 6do 1 ymq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 300 11 407 -18 402 -26 023 -5 165 3 274 3 543 11 442