Dermaklinik s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 606 937 701 473 912 730 914 747 805 233 746 976 664 877
2 Neobežný majetok j1m 62d ym4 5tj syf 8fg lg0 j9v 58f dit v3t lhr yvk u3p
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 583 519 647 686 867 610 810 519 760 450 710 204 647 114
12 Pozemky b1b 4dn viq 26d d76 k1j 95s dao lit rnp
13 Stavby hx7 dr7 0ss v4z 4w9 71u ltj s9r cv7 nnm b3k 0zc xk0 qw6
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y3 8k4 8a zcq 53c kf4 rau o4w ci 0mf 7n iuk sw vii
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 6 y92
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 7 sak 2 o3a d v2g m zpp q ml6
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 217 5 999
33 Obežný majetok of 2by 3k 4v0 a2 lbw ipb 9xo qm ifz 3s q4p qg 2ao
41 Dlhodobé pohľadávky súčet f mjc
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet o 6m3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c2 ahs 2x 0v2 14 wk4 5x j70 1y 4ur jw 0ov mo nqe
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 tld q4 83q 5i kic 00 dah gy ixi hz ooc qu egs
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p 7dm jm j0m
62 Sociálne poistenie x nu4
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4x 7st 0n l70 d dva
65 Iné pohľadávky 315 h xsc 0 qyn q u4l
71 Finančné účty c bfu 4 ecx i kx1 2n lq9 vk eko vv sw0 p 8s3
72 Peniaze emi u i3u 5 soq kr 0lw j4 c1s cf 6rt v zk7
73 Účty v bankách v ol2 8 dt2
74 Časové rozlíšenie súčet wq gt
76 Náklady budúcich období krátkodobé x7 bn
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY crv qby dpr de9 dt4 k0n 7i7 cbl rr8 pj7 r39 w7z xvc mw1
80 Vlastné imanie -5 xe7 -5v 3k3 -sa 1o8 -ql y9b -yk d42 -43 54r fk qs0
81 Základné imanie súčet 9 fx6 g bqh s jop s 6q3 3 cls 9 drn w rzx
82 Základné imanie s xgo o 9cj x zi0 s v3l v 79s f ojz d 0fc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -mf 2ux -aw xqh -af g4g -xu c0w -xm hey -co 6v1 s5 nu1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7b rz4
99 Neuhradená strata minulých rokov -ki 1bx -r8 wj1 -q1 six -7f 0t5 -0e awx -js 1kw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -n vmt -3 hbd -0i pnt -4 1xn -29o qg ktv fx 5aq
101 Záväzky xdq tow 0us 40b z69 qfa vp4 vq2 u13 3iz oua 6mw 4fd iqz
102 Dlhodobé záväzky súčet 9vi 7gh b6l 7ua r30 mol 0lr nqn fbw 6tm uov t2j dq 2af
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet tb7 fbl s72 uwc
121 Dlhodobé bankové úvery 3e opx wz vur t on4 y e8f
122 Krátkodobé záväzky súčet n8w 73f xnl 7q8 0a8 gmo ej4 3l6 0jf 09w oda dqn qdd 3fa
123 Záväzky z obchodného styku súčet y gp4 ib 3kt hs urp x4 u2i 0h sxe 7bk j vpg
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu vyq vee zzp qr1
133 Daňové záväzky a dotácie 16 1 57m 6 amk b nko p u8c
135 Iné záväzky v10 4a0 3xn bvg 5pr b0c mfa iau 5fr 3as
140 Krátkodobé finančné výpomoci m6 yux o2 ymm wp vvs rs 6po 44 mg5 aw b3m ea gxl
141 Časové rozlíšenie súčet h aot 7 pww
143 Výdavky budúcich období kratkodobé sgc mw
145 Výnosy budúcich období krátkodobé q o05 0 o0o