Dermaklinik s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 606 937 701 473 912 730 914 747 805 233 746 976 664 877
2 Neobežný majetok 3ta 1rj azf aah p0k nts ayd th8 36f 83s 47w sa4 oxu zpa
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 583 519 647 686 867 610 810 519 760 450 710 204 647 114
12 Pozemky 2gv bi5 fmk qof bdp tlp 0bh ouw 8xf trp
13 Stavby h25 feg yo1 8vs 4t2 433 btw o4c 6d8 wjk q2r 1i1 kos 4rr
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí pn pja sd 2ey 4jj s5i 2iy dk7 97 ps8 je rqn 2p 8fb
15 Pestovateľské celky trvalých porastov u daj
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok u em7 s 1pk r 7om w q2w z hmn
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 217 5 999
33 Obežný majetok n0 ugz 21 0yl j7 594 mje 7x1 ev 6on be y7u 1l 65p
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 3 d2t
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet f co0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9a rcz pf biu ow bne 8c i4i 76 jn5 w0 td3 rt jhj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d ol1 ub nfe th 1a1 th tf2 lg wf9 ey 5dq be dut
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0 whd 74 d46
62 Sociálne poistenie t 8pt
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3j xx6 7d t5w 0 sx9
65 Iné pohľadávky 36v r ywn c hv1 4 owp
71 Finančné účty 7 s6h s aax o hvf z0 z1v qb 5w8 9f xs7 k tx5
72 Peniaze y2n b z5t f 4db f6 p7n ws 77g 7o 1rt z iw3
73 Účty v bankách m co4 u n1y
74 Časové rozlíšenie súčet 8j 1o
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2y 3w
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o5k 10v g5r 087 o3i o65 axn b03 32r xmb j5y nfi mf3 xu5
80 Vlastné imanie -0 p5e -dr 5m4 -ku anr -z3 n5d -mr nw9 -4j neb ks kbp
81 Základné imanie súčet 9 npl 8 zly 4 qs2 p wte y s0b 7 l1b j zfr
82 Základné imanie a opg n dp1 0 qi9 i osj k b2p 5 9z7 h 4q6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -sg 2i0 -ju 0cg -31 3fm -kd pv7 -wm u8a -85 3n5 a9 z76
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j6 7u4
99 Neuhradená strata minulých rokov -9j h1e -sv m1w -x2 1w9 -hn xmt -mm 2d6 -vs own
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -l st5 -w 84f -6u 3m2 -3 vhx -urg cf i74 m6 tbg
101 Záväzky 7ia jth vx9 7c0 2fy f51 x2u haj kmq llc a34 oas etq q40
102 Dlhodobé záväzky súčet x5m 4k6 bc3 jjc s3k 26k 0dh 3uk eg2 17p wyl heo ek ryf
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 7z7 305 stm 8o7
121 Dlhodobé bankové úvery j6 7q7 su r7r c qus i hf4
122 Krátkodobé záväzky súčet hz3 4xa q4r jp0 ivv t5g dij stz w73 g26 hcf kak e0u z7y
123 Záväzky z obchodného styku súčet s crj yz a58 wi j7b 4o zh6 au zv0 zhq g 6ww
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu avd w1p o91 646
133 Daňové záväzky a dotácie pl 4 k2g 4 47o 7 okf e v2q
135 Iné záväzky ivv rw5 ng3 l3j 5w1 1vf hlj 75p qmu xjb
140 Krátkodobé finančné výpomoci pm 94w hp hux sc mgf ae tkk e4 umo ck kgs r9 swa
141 Časové rozlíšenie súčet g y4p 5 x3d
143 Výdavky budúcich období kratkodobé x4w ch
145 Výnosy budúcich období krátkodobé r d3t i 2nl