Dermaklinik s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 606 937 701 473 912 730 914 747 805 233 746 976 664 877
2 Neobežný majetok zb5 cxc ipi qns r72 hg9 8c4 0xq bya 0jm lsc if9 7c6 1fs
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 583 519 647 686 867 610 810 519 760 450 710 204 647 114
12 Pozemky x8u tqb wd8 wjt f39 jgm arw t1j yjn k5q
13 Stavby nka ap4 c87 cg2 xuv 3ik ndr 4cj 0oo ok0 w4q zga cyf ky6
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí re u9b 2m qo2 hmo 4kv ko3 2qq bm lc3 j3 07q x6 teo
15 Pestovateľské celky trvalých porastov j owh
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 0 t0m b doj 8 rh1 g z8d z erh
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 217 5 999
33 Obežný majetok 92 y2h 9s lab 1y 28t 3b1 h0b 7p 2m1 81 pxr u5 6bq
41 Dlhodobé pohľadávky súčet p yd1
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet n yr2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet bh zde k9 umg qc yt5 lr w2e wd dy9 qz 98k 10 cn3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet j 9o1 tz 6c2 6m a6d 35 o6l g7 d4v bl la6 pf bay
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w uyo a3 10m
62 Sociálne poistenie 3 y7a
63 Daňové pohľadávky a dotácie i8 s0t di i2g t xif
65 Iné pohľadávky 7ld n mz6 7 cfo 9 kor
71 Finančné účty v bei m bm2 g 2j4 yj zk4 8c cm1 i5 8i9 8 1gx
72 Peniaze 6it r jg4 l pc1 80 d46 4x m9l b1 ll4 3 0v7
73 Účty v bankách b 5k1 5 3kc
74 Časové rozlíšenie súčet 4z 1x
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1h 2x
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ri6 t6o eno oct z6k 02n qxr srb y3a xud ddz 97c ha4 tj6
80 Vlastné imanie -7 d95 -xz bks -c5 cp7 -2w jrd -b1 wid -ku s33 yp pp6
81 Základné imanie súčet 4 xdc 5 pw5 a zoh s zek u of5 0 wbg g 2n6
82 Základné imanie m qvc u azt o cds h 7wg j 3gq o bqw c gt1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -0m ro3 -uv jli -1k kld -k5 8x9 -x4 5fl -z4 3ga ts g23
98 Nerozdelený zisk minulých rokov oo ntx
99 Neuhradená strata minulých rokov -6j tk3 -k4 a2y -sa 0fc -mp w4l -km hn1 -p1 x4s
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 77k -6 9q1 -2f 835 -m nu5 -9p7 d6 u7l yy avl
101 Záväzky r02 0uh z9g jny 10r 2eu 1sw 9t5 ml4 d4l nbw 50q gd2 8y7
102 Dlhodobé záväzky súčet wv0 1gs 0fs mpj wv5 q1j f74 qjk eff er0 kvk 4qx mq 1m4
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet jes emm kfo 4o0
121 Dlhodobé bankové úvery jk vgv w3 nrr l myj 5 mn8
122 Krátkodobé záväzky súčet 5y6 b7q 1xd bl8 saj fs9 kt4 emu xw1 gzy 8q1 ive 75m c1q
123 Záväzky z obchodného styku súčet k lql z0 ymb 70 vyu 0y h8c 74 ryi 2h2 n uek
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu p9m h2m 1no c41
133 Daňové záväzky a dotácie r1 9 y97 w xvj r tqy z kgu
135 Iné záväzky 9hk adj 14p 6ee x3c rop yrh gui saf cso
140 Krátkodobé finančné výpomoci yo k0g g5 8ah 1t ejk qg fkj cy 0nz nn 3sb 16 hq6
141 Časové rozlíšenie súčet k gsx 7 k44
143 Výdavky budúcich období kratkodobé xhb 83
145 Výnosy budúcich období krátkodobé t vnb d wkv