Dermaklinik s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 606 937 701 473 912 730 914 747 805 233 746 976 664 877
2 Neobežný majetok fzp 13k 9xv m5o hsu lrc x12 dby dn8 uah gk1 q69 8hp 772
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 583 519 647 686 867 610 810 519 760 450 710 204 647 114
12 Pozemky 2bc tr5 gzf v3l tim 3dy jj2 ukn bfu dz4
13 Stavby 6np ws5 28o 5hb b1l aq3 1ld ls5 5a6 77e wtc f9y 7va ogt
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 93 lni hn rjz ygu 86b v4z bvh 60 gly zz 5xi jl zf2
15 Pestovateľské celky trvalých porastov l a2h
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok p n28 f y7m h gk7 u ts8 p d7s
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 217 5 999
33 Obežný majetok a8 yk2 jt mzb t9 yki bj3 g1d pq 90b 5w s5g 6f 182
41 Dlhodobé pohľadávky súčet p q4o
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet d tyf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r0 zkt lx 91c a2 lfr lg u6j ma p0l qz kb3 i2 p8p
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o 5xw 51 3eo uc 7o0 30 shj qy usf 90 9yp 56 wk8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 uqz 1y pfq
62 Sociálne poistenie e wbc
63 Daňové pohľadávky a dotácie jj td6 ag vhr r d7n
65 Iné pohľadávky gls q vcx p wc0 5 bz3
71 Finančné účty o 7wk r 2s1 8 qtt 0z di1 kw uwi hu jlx 9 jip
72 Peniaze r10 q oyc v vgb mc cab ht nks 7o 0i4 v 03a
73 Účty v bankách z 2hz b x8j
74 Časové rozlíšenie súčet ep ww
76 Náklady budúcich období krátkodobé vu vc
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1q5 9cg y00 yfn gku ct2 m0k v84 uon otq 884 sjm uu2 b0x
80 Vlastné imanie -g r3s -b6 zju -ao 90z -mq 27f -03 wtj -h6 7pv kd tss
81 Základné imanie súčet q fmd w cnv m s41 c n3h n 3f4 x rry 1 xsk
82 Základné imanie y lqq i kqd 0 ebx n h1e n y71 m fcx y sdm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -mt bk3 -7k c3x -jh x97 -5n 0j2 -sm bec -pp nnp x1 9l9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov lw npw
99 Neuhradená strata minulých rokov -ie 06l -m7 8f9 -ts nsj -m0 213 -52 p9u -o4 iwh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -i i90 -f y1p -l9 chm -8 si6 -344 78 0hd lk hy9
101 Záväzky v2u s29 3su m3c rqh 9pr gfm zej dki fa6 eer uzm 9zg mvb
102 Dlhodobé záväzky súčet 8u0 ja8 514 ab8 c32 pav ung hes 2v1 det urr 1sh yq fcr
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet ybi 5dd 49w kdm
121 Dlhodobé bankové úvery su g3x br s7b e 151 n ce5
122 Krátkodobé záväzky súčet o3z 7hh hw3 hp2 aaq ff2 6g4 9qc o90 9d3 bkl wue ozr 18c
123 Záväzky z obchodného styku súčet n quv 5b zno nw oy4 5r oz3 pj 6q8 lyh l vw8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu z2u ypv j52 tm4
133 Daňové záväzky a dotácie yy 1 b0b s 5pf j nei a 2a1
135 Iné záväzky aho nn0 9r4 022 5ju mww y8y xcb 1qc yrn
140 Krátkodobé finančné výpomoci oi lir xe g2t 93 ks5 ta u9y qv gnz j3 sio 0n 64n
141 Časové rozlíšenie súčet j iu2 a jgx
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 2bd ll
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 5 gbd y g2d