Maxstore, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 47 989 155 227 236 700 210 512 150 287 162 839 171 673 201 173 183 826
2 Neobežný majetok jf fwa j2 u7m 4u 7rj 6q j6r 6i w8n 52 sn0 km 2cv 9y gqb 4f e78
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 545 35 291 45 729 35 510 38 642 17 649 15 105 21 208 19 035
13 Stavby dj x6m wh nrz 2m blt mw xun m1 uz1 zq plj 13 3fl ct ymy 28 exk
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 3iu 9m z0q nf 41m s2 ml4 ca skc d cw8 1 8k5 h 6v9
33 Obežný majetok dm 0iu f9p g7g uli zb5 fk2 58e m13 fhe izl hmt ap8 1cu wqf 3xe 649 s7q
34 Zásoby súčet nt avu qie b1z th1 raa suz hww n94 602 dns og8 pxd sbo ism zae 3f4 f17
39 Tovar cm r2i 50b 9j1 70o nak ldt lip eew q43 tvw 52u zzw 344 jwo 8ci 3ty r0f
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 81b j q9q q v1r
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a 3um g 67n 6 3sa e mq6 0 fy2 f8 0br 66 hoy wa 5eu oc tgd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8 y30 0 cq0 m y0d b p71 1 v5p w p0v r 65n 3n ns7 xy r5n
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m tsu x c2u i 8wq m 4g4 l xf5 o ynv 4 e3v p4 00m 2a k49
63 Daňové pohľadávky a dotácie f 2pi 8 m 3pq j w4u v 6s1 ca0
66 Krátkodobý finančný majetok súčet b ukh
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 8 q91 ln gi0 c 803
71 Finančné účty 6 edd 9a 0jj hc bld 1s 41q -6 o1t iyp odl 9ha m 6z0
72 Peniaze j h96 os7 fx5 7 cxl gdv wmz f6h axk d tsz
73 Účty v bankách d dgs n0 feg 79 dfo m db9 -5 24l
74 Časové rozlíšenie súčet sa0 qsk 1d sqs p7e ws4 zho 4 0x6 fnz
76 Náklady budúcich období krátkodobé g2p 31o ho hha jqp xjz khw f 73b syq
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vl f6h cf5 bh4 cr6 zvo jme 9ql kwz rg2 i91 3t9 kwb ocb 4m4 tx3 4zq lks
80 Vlastné imanie -4p jki -zu 73f -ak 4x8 -37 6ea -8t mjp uj pei ij e5d 1q dun 48 w77
81 Základné imanie súčet 4 k8h n 874 6 vhc a qpu 0 an2 z fud c z9m g 3co g 6bj
82 Základné imanie c nxl c k2l q kc9 p 63t u wcp q qp3 v d0j 0 hh3 t rqk
86 Ostatné kapitálové fondy eqz xmf gp1 vnc vlq upj dz0 l7p
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -dq pvz -ob rwe -4n av0 -hx jwp -4m gbl -de8 sfy -6i2 uwh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d ppk r m6m 5 4vy
99 Neuhradená strata minulých rokov -3m 76b -p9 3em -vr 5a6 -pv b1z -qi cxq -7pf 8dw -ird mqn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -nm 453 sw d z4w -7s fnv -li m4b 5 a0x -pi 5j6 y 8rv -m7 vr2
101 Záväzky e4 xgs ud1 451 6li jhr am0 m75 kp4 vnm zt cg2 fo4 6ih 0l2 6zq c4 if1
102 Dlhodobé záväzky súčet -qr ra ad 8t 32x 1w ax7 hx d4a
114 Záväzky zo sociálneho fondu -x4 mu nq pz 7ho o0 29b y6 dp7
121 Dlhodobé bankové úvery c hj1
122 Krátkodobé záväzky súčet 9o owi 38l uds l6h tld scx ax7 tu2 4i9 2n jr6 ocl boz ayk w7f 5t ipc
123 Záväzky z obchodného styku súčet mu eh5 z7 jpc o4 nmk y urj q i77 b xaa k 6nj 9 6yw v bnm
126 Ostatné záväzky z obchodného styku i vsg 2 u79 q yns p swz 9 sya v m8m
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 27 rr6 v2x wn3 isu gs3 hbr 4wy hn acd ap 5yi
131 Záväzky voči zamestnancom ed8 qb9 v5c w il2 m ohj 470 jci ycc q oyn
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3md 1c3 8le t xwz 2ba 1gj u0j 7yh y8r
133 Daňové záväzky a dotácie asm x b2g x s1s h j6u d i1b i zpv 3 wuk v 91u kiv
135 Iné záväzky b 6v6 ql x6v v tpg q 6ww uo4 5vl 1q ixn bw db4 qi 1xs pn ema
139 Bežné bankové úvery ne aub mj 7mq q g56 e 655 17 7sx zw efs 9g uqc
140 Krátkodobé finančné výpomoci sv