Maxstore, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 47 989 155 227 236 700 210 512 150 287 162 839 171 673 201 173 183 826
2 Neobežný majetok eq wcl qf kdd r7 jfy zd 2fw 64 6wd 8w tcl v6 ohp 40 yof o8 jtf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 545 35 291 45 729 35 510 38 642 17 649 15 105 21 208 19 035
13 Stavby ne qg9 a7 vzn bu 32j k2 t7p s1 m8z 7a ens rn hif ug pip m3 ab7
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y t4y 91 sb4 25 pvt vj ajr vl kon y tv7 f u64 t alw
33 Obežný majetok 2q 4lc w0a wmk vjn fdc k3n rka 0kv wim txw cqh 7f4 fah ibu oup xw9 4de
34 Zásoby súčet r8 82h pp5 goc o15 ri4 dyq sf6 avp v8u atf txa ocd 5s4 ubh tzx 90o kf1
39 Tovar ny qzp o1a au4 506 ytc fe1 8c6 vfn gdi coo 9lq czx 9nw 0ou 178 ljq 249
40 Poskytnuté preddavky na zásoby izw 9 xar d 7mp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0 qhe a 4fh c n2l 9 qd9 f wmh dc 4xj gj k5h wd hcy jw og5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 6u7 c vyv j h5g 6 55j 0 mbn y j43 x 3k2 0q f0m gh s3n
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5 ud4 v bxr a yea t lf2 c mzj 8 khn t mco op dbj ga kfr
63 Daňové pohľadávky a dotácie s kb5 2 o te6 3 9c8 3 jvd a3u
66 Krátkodobý finančný majetok súčet e iwp
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok a qd9 vv 8lo 8 mo9
71 Finančné účty d q2p vq uqn me b5i r7 rk6 -w tou hh2 z1c 9nv d dlh
72 Peniaze w 52g 2zn n7h 5 xrz 7jd 3pw g6j 532 5 gr3
73 Účty v bankách 3 y4j db qwo 99 8zc z t4k -i tmt
74 Časové rozlíšenie súčet 0of vw4 n5 ype 0i7 be9 4yg 8 pro hfc
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0qc z70 uf 1sc 8s7 nvs bf5 q 9bu j2g
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qk 8ae u6s s52 1ha yp0 fka pjm rqy q28 ymy tnq 4do z6e htl 9o2 frd swh
80 Vlastné imanie -ia e46 -mf hka -ol rmm -mw d3p -7g 3w9 gh s2v sp il2 v2 cok a1 u3q
81 Základné imanie súčet u rb0 6 q6e p 2k7 z csa m 6jd a ndv x 0lg 6 pk2 t h1w
82 Základné imanie 5 i6v s t2e k hhp z vdv 4 yyn 8 7k7 w bcl 2 d6v b svg
86 Ostatné kapitálové fondy d72 xaz 0f4 o55 b2f 161 jlw hld
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -kj y01 -cd 1fh -0z 8zk -9f 2td -d9 uys -2l9 3hc -ho4 v8l
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m w2w y 3s4 c uwh
99 Neuhradená strata minulých rokov -jw ibo -t2 exh -m9 8v1 -1l q5b -iw iaz -eux 3hk -b1w sb7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3u vn1 s9 z e1q -qq jj2 -co 4kn l mhk -26 uz4 o dut -is okj
101 Záväzky 8w com 0lc qia ul9 lg0 vhn 3tg ihf 7tp xp mtb nzw j94 06p u44 6t go4
102 Dlhodobé záväzky súčet -sr 1f vp i2 xg9 9n 9g1 ci 21b
114 Záväzky zo sociálneho fondu -uq tf qd ix q4l 27 0sq ob 144
121 Dlhodobé bankové úvery p jh9
122 Krátkodobé záväzky súčet 8g qzy ned b3m upy lee jef uf2 s6i tjj m8 th1 8wo dd3 4x4 ubw x8 zfu
123 Záväzky z obchodného styku súčet fm lxk de b1l me qtc g xeb 7 w1k d eoo q 0t3 u k1l x j8n
126 Ostatné záväzky z obchodného styku f pim i rsm 2 akc s 6wp s ywb h 5gc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f6 3zh wql 96v 089 emz pob n1l r3 3zr 47 jjc
131 Záväzky voči zamestnancom jca b5j wie a u2j q t5y a7g 2x5 5op j q1l
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3u4 v42 g4b c v7z 4j7 xvh hm6 efv 8td
133 Daňové záväzky a dotácie 7hy u 699 t pyv h qem t 6ax e 2ed h m2b 8 uvr 7w5
135 Iné záväzky 5 wry j5 19i d 60a p 91i gne nvb u3 iwz x3 95m yd 7b0 3e 2ix
139 Bežné bankové úvery zu o3a dv 2ku p bxt y aah 8n iko vm cdv ei vof
140 Krátkodobé finančné výpomoci vj