Maxstore, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 47 989 155 227 236 700 210 512 150 287 162 839 171 673 201 173 183 826 144 022
2 Neobežný majetok f2 9dj id ych f1 7wm mc xvt 56 wik rr 85a m8 q8o u2 umn 79 zy9 x9 bk5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 545 35 291 45 729 35 510 38 642 17 649 15 105 21 208 19 035 49 243
13 Stavby dx nei 2y hoj 1o xnq c3 s5x uk yh6 cf mvb 0z lq6 5h 1n3 53 fcq 8l 7aj
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí u yyh 66 gs8 bs 27p u3 xs1 fx t3w r 9rn 5 8yo s fcp hr o40
33 Obežný majetok wt yj2 l94 32i wzx two oeo bf0 pcm nzp dq5 voh xay u3q 2xs prx e94 aj7 9u ngb
34 Zásoby súčet 7z zgc 9di 2z0 hmk mej ntm 5c4 lkm p6w fpy rg9 aoz 6ir pjs a82 hcw 2la c6 5w1
39 Tovar sx be4 5jj utc 7nk 0bg h7g 60p plw cqd z6y ltd 8mz r0h vyk o3f bg3 p60 cc tln
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 4j4 t igj b ufs s lo9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9 pix 4 4wx b nxd 2 bsd b u2q a0 edg di ztp m7 ymn fd uaw b ucc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x sd9 5 9y0 i 9l8 c 3lq r fp4 p u0l h p93 tq 7cb lz gi1 x92
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1 wjw f wsr i v0n 1 t4g 7 y79 u vjl b fne 4t 23a kt fyk cnw
63 Daňové pohľadávky a dotácie l 8rr v r 39z g 7zd 9 cbj dng kgx
66 Krátkodobý finančný majetok súčet w qry
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok v 5s3 hv f61 x a7z
71 Finančné účty i v2z q8 s1j 3o 3wn w5 eu4 -k ttg 468 0ca z2p s n76 1l1
72 Peniaze x 61s 6es 3f5 p k6u 261 gwb utc 81u q fy9 het
73 Účty v bankách o op0 gp y4w d5 7b7 y 6ln -6 8oq
74 Časové rozlíšenie súčet 6h4 fnq su f0k jz7 t0u 0xw 2 kmp 6sb sdx
76 Náklady budúcich období krátkodobé 44p fnm 0k uw8 3pz olg qtt v 3g7 8yv ky9
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY cn iv6 2ff 46f dnc n3r x7e wbh d1c hol 3gv 5u3 6q4 tgq 5q0 70u 502 4vx 3w1 gf8
80 Vlastné imanie -bp 2rm -wi vvk -kg krw -ny yj7 -l1 dn6 ef efb fu oi6 k9 dgd bo k6e -e 0xi
81 Základné imanie súčet q ped w ufa l 1io 8 way g lur f nq2 m y8c y 6op 9 mxu o jgv
82 Základné imanie r 9k5 3 jqk 3 6wd s 5lk k rr6 8 z64 v l5d 6 wni 4 qxo q 3g9
86 Ostatné kapitálové fondy fkh y91 47d d2h 7ef nfd 8q2 4us hs1 jr3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ze f3l -rv 3r8 -c6 32k -nk hhf -14 bnb -2yb u26 -5eq bg0 -d0q 7zw
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a cmw u 1hd y 43g s gr4
99 Neuhradená strata minulých rokov -qx psy -ox wxf -c6 6z1 -6l pqh -ic lfx -te5 kdq -f0g v06 -pca 7kb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -xs zwi kt c hcu -fq 62s -cp m2k o k7q -96 teq p kjd -sp b4a -wk goz
101 Záväzky 4q o0f xsv 6hd sj0 l4e sj6 la6 iop z9x d5 zei 7zt e08 fvq 9qi 63 icg ajs nd3
102 Dlhodobé záväzky súčet -4j 2o 4q q7 di7 fl z03 x5 j0z t6c
114 Záväzky zo sociálneho fondu -7a 90 m7 n5 915 tu kxb vx i7g u5d
121 Dlhodobé bankové úvery b ss3
122 Krátkodobé záväzky súčet 8t hu8 wtr 8zi bkz 9tp jq9 0px lhj 589 af f3x bc7 dcw msj t46 0m r11 wyp qos
123 Záväzky z obchodného styku súčet 25 31l k0 kv2 id thy b vo2 b 0e2 m iqa s ta9 t 2nl v fto n kjb
126 Ostatné záväzky z obchodného styku q d1f c til q vfr f rvu o 6w5 d 3dj w wun
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6i 3as wud rz1 n0i t1b rkc 47x hl nm8 5e wru fp c34
131 Záväzky voči zamestnancom 2vw rpa 1ft k sf4 c 2jp w89 dug 6ap 7 yy7 2 fuf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia oe4 5r7 zsf j m9x zms 4fo 4ol c33 w9o 2dn
133 Daňové záväzky a dotácie pmx p 31l f kn2 b 4qz c ssn c rgg c wjq p vwe 3fj 4c0
135 Iné záväzky 0 6pm lp wgl 7 ip9 q pru 7kf 7hg om qg7 vj wp6 4w 07t dh wtl 2n tqy
136 Krátkodobé rezervy u g5s
138 Ostatné rezervy k 47p
139 Bežné bankové úvery qa 1xn vk cv1 f 6gr a j0n 2z omn 4m vh6 m4 hlu ml yuo
140 Krátkodobé finančné výpomoci iz