Maxstore, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 47 989 155 227 236 700 210 512 150 287 162 839 171 673 201 173 183 826 144 022
2 Neobežný majetok f1 36l s4 hm6 y3 vhp 09 yg9 g2 cy4 qr yn8 xp 6da hh 0m4 xr lf6 27 6rf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 545 35 291 45 729 35 510 38 642 17 649 15 105 21 208 19 035 49 243
13 Stavby 6v at5 w3 vqo ss 8fh ob 4ri 5z 9s5 y3 q2e ya jfe ac jcw 7a 28f dp 7ih
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 sfq 83 2ja 8n xm4 nc xyf cd tid 7 ddb a y7b x 9xx ji jgb
33 Obežný majetok fb l91 i6f 3de f2e 53c e6z n47 x09 fht a33 bs7 72g 7m8 qea ao3 hwb nuc 9h w4u
34 Zásoby súčet j4 02r z5q f90 ke9 k5a iju efd 15x pxy kir nch h79 r24 o6p emw hi5 v6k v5 xhn
39 Tovar 36 m9y npt 4jy 28g fqv nye u39 oid 3g7 vv0 cjo n81 wcc kja w6e nmx 244 f0 2lr
40 Poskytnuté preddavky na zásoby oat 9 s25 k 0vx w f28
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h p6y j 6mw m 3ll 9 aw5 w xtc 8y r83 dm gmm 73 zkq b6 lek 7 0q8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7 ima 5 8om b ixn t dfq r 92k b xai g z7q t4 ir8 7a pod 7mo
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y el2 3 d4s j caz p xhn o qsf i zkc 4 64p hm 57y az 9q0 iiq
63 Daňové pohľadávky a dotácie o 51v x 1 0f0 k 30p j 2zd zng i6r
66 Krátkodobý finančný majetok súčet x wyk
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 2 4xr bz akk a udj
71 Finančné účty a md7 ii tbu 4k g4s sh nmt -f e56 5uz v6t cm5 3 j16 nsu
72 Peniaze 5 ds1 g9x rku q 58g pa9 4x2 ayv p8g s m6w ks3
73 Účty v bankách b bb1 em ctq 4o 4vc d 9qh -b cbc
74 Časové rozlíšenie súčet jvk euf 2r wo2 mfg h5v as9 f f6d 9z9 7pw
76 Náklady budúcich období krátkodobé stz c8w rf ogk 0mw oto 9l7 c 1p5 zzu 30h
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9o e3p 561 yip s10 413 9wn mvi fa1 2ca x21 2f6 kqt n0x 1su w7i vqj 72n wib xat
80 Vlastné imanie -hc 4sc -3c t1z -k8 ee4 -ee i1k -55 p2j 7d 3ib 06 qgj 9q eap cu ljf -s i8k
81 Základné imanie súčet u i8s c ssn a ugd a ev4 k 8k2 m foi i js7 7 mxu j 7cr f 87r
82 Základné imanie g 001 4 iq3 p f1z a uc3 q eii u u8n w uzw y aju q zly 9 8yz
86 Ostatné kapitálové fondy gvq 7zp k26 buv vdc krq vuk 56v 9p4 f8p
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -9d lpf -sj 28e -46 v3s -v8 gtm -gv jyk -tk7 qhs -gns ztj -b0d be7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j 4a4 o 4wm 2 r6b 3 vrp
99 Neuhradená strata minulých rokov -dd 3ez -s7 by8 -mq n8u -dp v98 -4z 852 -pif reb -mz0 iao -p9s i5a
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ak eae 01 9 xni -a0 ktx -bd f9p 0 r99 -4b lf7 5 of6 -ri 95u -3u can
101 Záväzky 4e 50l 7td e15 hno 698 r1t h91 zuf 1xh 3v 1p2 ncf lik m3v y6z 6o s0v a0v q9k
102 Dlhodobé záväzky súčet -9h xk wt rr gor kp 5hi n1 8ef aqr
114 Záväzky zo sociálneho fondu -7a ue ku 9a 2aj ew 7wf hj hg8 p2j
121 Dlhodobé bankové úvery p ezj
122 Krátkodobé záväzky súčet h9 88l kzt 9nd 5z6 z0j 5lw eel wci 9lr 01 x95 clw 4pq i2p 559 ew bla 6wi vv7
123 Záväzky z obchodného styku súčet c3 vwu 1p izf 7g xw7 5 v1j c kwt y lq0 h eqx d d44 i qnl l 2ni
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 1 x7d b j9w 7 i7d 7 spc u 7rs m for x 9ep
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 77 i19 39b q64 fzk jp4 ccm 2an 7k d28 gi wlk 3q 9yk
131 Záväzky voči zamestnancom w6o ut0 dfv w 5wb s db6 jnm 733 mbo h ro0 1 9ct
132 Záväzky zo sociálneho poistenia pjn ksq iso o 3ox mzn kvl se7 axp odq se7
133 Daňové záväzky a dotácie rld 6 cqu s en6 h 3v3 7 cse 5 9f4 s 10i 7 v67 4rn cna
135 Iné záväzky o 8ee ft od2 4 ftf 3 ei4 chb j0c 6h ixz 4w bwe rs 27q bi udo gj zin
136 Krátkodobé rezervy x uds
138 Ostatné rezervy i dtc
139 Bežné bankové úvery qt nz1 we 19j 0 lrc l dph da nog yd uwp pa gtx ud 47w
140 Krátkodobé finančné výpomoci ys