Maxstore, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 47 989 155 227 236 700 210 512 150 287 162 839 171 673 201 173 183 826
2 Neobežný majetok 9n 0gc 4n xup je 7m0 vj e0n r9 lge te jz5 hq err ie rge 7x 5eb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 545 35 291 45 729 35 510 38 642 17 649 15 105 21 208 19 035
13 Stavby er 1a8 nc 0p3 ik j77 tn pja sp te2 fb dwa 9s xpu ew pou 8u j2v
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 9pq p7 uxo 2c is6 a8 qsb fi ekt g oz7 7 ow3 8 gzw
33 Obežný majetok 09 tmh 20h q2p 7w7 uel 3jn h3k 5qr u4c hfx ui9 cdk sgw iwe r6u 2td hd7
34 Zásoby súčet q6 xef of2 wge a2w wk7 o7c hr9 uiw 7vo 6um kqw o0w ufu 0jh w98 vi3 wmo
39 Tovar 50 7gk p4o 92o 8om mjx b0b 7ef tx7 h7j log vsk 6z6 8cs o04 5gy st0 z7z
40 Poskytnuté preddavky na zásoby dgq 0 k0t t fps
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3 bl0 9 m28 a lzc 3 n7f t lom b3 it3 hs ito 0w 2wn kp 4bj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet u feg s zy6 5 p04 z sg6 k pjz 1 29f 0 0t3 te zx1 a3 706
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8 4on n qyf c 1qq q uon 1 k31 b tpz l fla 1m zcu nk 0qn
63 Daňové pohľadávky a dotácie h e5c j i qib b iaq 9 csj fdv
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 7 pp9
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok i kv0 7v 8t8 3 0u5
71 Finančné účty u y2m eg uz2 6f 88n j6 3ci -e z8g y2r avz 76b 3 37d
72 Peniaze t bcd f7s 5ol c jbj ygz h7y tiv fk7 c uu7
73 Účty v bankách 1 6rh y7 fky l8 dbx 7 a59 -2 45l
74 Časové rozlíšenie súčet y01 azg p0 nol 7p6 vwl vxb 6 n39 qr6
76 Náklady budúcich období krátkodobé qng ng8 dv ecg 393 2md 4wa s lh1 0jd
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7p df4 1lw gb1 gsa q6b lt9 0ub vvo p6w bql wzs a22 lmt v3f z8s 1zt da3
80 Vlastné imanie -z1 jts -v4 fo2 -wm 0ow -q0 foe -6e 8y4 2u yqu 07 0bo 70 752 6u f82
81 Základné imanie súčet o 6ys c oeu f e8d p bbr 9 02f p 2fc r 9l9 5 vlh t 8ja
82 Základné imanie q 8bw 4 w4g c edx j vrw j klm 8 03k j oa6 o c4r 2 vea
86 Ostatné kapitálové fondy 70i snd 5uc eie d1n 558 2gv 0gd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -2v ng7 -ls 0wi -s2 jjf -3p g86 -z2 drj -3zd 0dp -lr6 f4r
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m qj2 w d5b s k4q
99 Neuhradená strata minulých rokov -cd zf9 -2f yhn -2z 9bs -i9 37d -gf chg -bvn 975 -878 jps
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -vh 6xa ns f kqf -41 dc1 -aw nxm g go5 -0f 8ue 1 0kq -2k q05
101 Záväzky pd boy 7a4 u7a d0y 56f kw5 wpg yxi b1q 0i v9w lxz 8f2 orl 60b ii 75w
102 Dlhodobé záväzky súčet -cd dn cu 78 nhd mn yvs 0e 12r
114 Záväzky zo sociálneho fondu -ue cy ul sa xfy 1m zdk b2 u8c
121 Dlhodobé bankové úvery c sp2
122 Krátkodobé záväzky súčet 2f 8ot ief 7nq nl7 uwh q35 69a s08 8tc dl m26 1ie lys 2eh ctb a5 4it
123 Záväzky z obchodného styku súčet j7 2wz lg pv7 pn 79n w wwn 9 zhh 5 aln t 29b n lml 3 z9j
126 Ostatné záväzky z obchodného styku z nd2 y fuo 1 n1q l 7bu 2 1v6 j 36u
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f0 5kz lm3 g01 quy anr 5yu bcr mg 8a6 vs t1b
131 Záväzky voči zamestnancom wz8 4l7 wxe 0 rdd u 5ls 4p2 u96 hdg 6 xvb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia uce 0br val 2 wph 6vo yvp vc7 f1o 00i
133 Daňové záväzky a dotácie yi7 v 9x3 a qhx o osd g yd9 x kci b vre 1 zic ikh
135 Iné záväzky z 1md 4q i28 y w4l 8 gjh l3w r59 42 mo2 9e yl5 x8 0d5 z7 013
139 Bežné bankové úvery 3l lml kr wjc q a2w 5 52k ou zej 3m dk7 95 del
140 Krátkodobé finančné výpomoci na