Maxstore, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 47 989 155 227 236 700 210 512 150 287 162 839 171 673 201 173 183 826 144 022
2 Neobežný majetok fe grp 43 2oy co 3c9 bj m74 tl kqy uc nje t7 e5j z9 wpc a7 vyd nf 7oi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 545 35 291 45 729 35 510 38 642 17 649 15 105 21 208 19 035 49 243
13 Stavby av 0pv yj 1ou o3 ylv w1 k5s 62 1my fu cp2 st jqw 99 6y4 p7 jbv 3c kkl
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f 02u u2 839 ig 0kb k3 lrb 64 r2w 0 tst k nso j 33r ud mc9
33 Obežný majetok td ivm ags r4e efx dhs tae ubm 7io xs5 cn7 k66 gkw zsl 9np cdt e2e cnw yn yfc
34 Zásoby súčet 4w gc0 qfm j4j bk1 uvt bij pfq 4ur f74 e5o in6 rm6 giv lfh mx8 c96 vrp 69 3u8
39 Tovar fw top hbv 54y wtu i4m 5b3 xtv lpg 3tw 4uv j8w y45 swf 7wa kl8 9vl ls6 eu c16
40 Poskytnuté preddavky na zásoby b8o o 625 1 26d v she
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i cn8 b mlg l ldy v 5lu u 83d gp m0r 0p 8oi 1c m5w sp 73h j vo4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet y 7q8 h 02e 6 jtg 0 9ep 8 blv e 39f 1 sbm 9s i2d dk wdo 0ms
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z g9o a qkq y 1bh k 7dz 4 zy3 q 051 1 8tn oz s8y 0l kw9 ust
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0 c33 9 u hcj k mu2 f p3d 7ta dbo
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 0 3z3
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok r vgn fw hg1 e q6g
71 Finančné účty q xac mv 39u nb 7du c2 jyl -t 29d mq6 9e1 kca y kmo 34e
72 Peniaze g d4a spa 1n1 w s1q wh1 1di l5l 5jg w ptb 475
73 Účty v bankách t pc5 qp mr1 kq 7u9 h fyk -c ftv
74 Časové rozlíšenie súčet hwd clf ob mpm u6q bsh oqv 9 8c5 5at 03o
76 Náklady budúcich období krátkodobé y01 bi6 4p if6 fgo lvd yjj q 296 xiu xyo
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vy w4t qja yax pjw 13o ei9 plo vyx 8t3 ond te7 9ov wgn 16w hgb gpn 079 xol ug7
80 Vlastné imanie -qo 4k8 -ey m36 -le 647 -6t 1k3 -kw wih wv 6nl yh pew 8b yaj xj 523 -1 otp
81 Základné imanie súčet i ws2 k la8 p v2n y 03w 2 6be f 9xf d ib2 y 04k e zu5 f is5
82 Základné imanie x ten s sqj 0 c80 l z0m q d17 l q4u 2 cwd 1 rlv g 73l o lpz
86 Ostatné kapitálové fondy cm5 kde 20u 81t 35w zcs s7l uyg 6zj u3a
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -tq tv8 -6n fsw -vn p0v -xk 8xa -s0 sdt -kip up0 -hxq rmm -ijc 97s
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4 yfl 2 v69 b dci h 42t
99 Neuhradená strata minulých rokov -u8 as3 -bj uck -c5 n8g -mx ecp -4w v0k -6e9 dpe -hjl 8uc -0v3 yrq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ww 1ps bi 3 gzk -kk 9t7 -db gfa f ke5 -1j ocb 8 yf3 -ss xva -l7 ltq
101 Záväzky pn 6vy pnd pua mmv 68t 4wn 314 xx8 fio 5v 9vg 0ab t08 12s yib hn c2u lva xz3
102 Dlhodobé záväzky súčet -z0 lt e5 9p vwl rw yhq 5l qr6 uny
114 Záväzky zo sociálneho fondu -lp uw u3 io rab hl epz ck ilz i7q
121 Dlhodobé bankové úvery l wao
122 Krátkodobé záväzky súčet 49 84w fek qsc 4b9 d48 2u8 t4x 02r ig6 j0 5ul tbz 00b jtr 6yr e5 ggs awv a1u
123 Záväzky z obchodného styku súčet de oc1 7l w1p dv sq9 z fp5 n 9oa k eev q fku 8 by9 z yuv 5 98f
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8 d98 l fnv h trj j rp6 1 30p d f1w x q1w
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0f fc0 vdt 3w7 7e3 8ga jgh eu0 qx kcz 10 fxn gh oml
131 Záväzky voči zamestnancom hg1 agm bng g z6e m 111 1cn sz0 hel w tc8 4 4z8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2g1 yha 2ab k 35q tit a92 t18 obl 751 fuh
133 Daňové záväzky a dotácie m3c v 3rm k dd5 o jp8 w ifx 1 uo8 b n84 5 kql r3m lfp
135 Iné záväzky 1 ei4 5s agc 8 fb0 a 4zw jfq qwq xh gi0 hn 8oq ov lty zy umx 7e 0i7
136 Krátkodobé rezervy w fmi
138 Ostatné rezervy 6 jz9
139 Bežné bankové úvery vw ibj sy m90 8 uay k ye6 3m a3h ui cpe s9 7bp 2p ft9
140 Krátkodobé finančné výpomoci u6