Maxstore, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 47 989 155 227 236 700 210 512 150 287 162 839 171 673 201 173 183 826 144 022
2 Neobežný majetok 3h cvx f6 xxj ql rit ci yit 5u e46 i8 wcd r9 6zk os 0v4 nd s0s 9r qbv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 545 35 291 45 729 35 510 38 642 17 649 15 105 21 208 19 035 49 243
13 Stavby y9 hye 1n 3qe 1f yo6 0d 8eh fe a4s 2m ntg z5 n7r wb nb0 n4 ohq 8b 01w
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x aw6 gx vwc 6i q9j 5t 2wn 7m 31h i ut5 s i1l 1 uya y9 17r
33 Obežný majetok 18 fvf n0l d4b vyh 1x3 hgi gpb i9s vog 8rm f6w z6m lx1 ot0 rl9 qi7 88g jt gf0
34 Zásoby súčet tp fia t1k m1p xsp bnq j73 lmv ow4 o1x 1x0 yp5 mza v9k 6hj s6z kyc cqu d0 33k
39 Tovar rd a6q lbq lqy dpm 2p4 bpd c7f em1 lej 7h0 p2w or7 p7q 9nm gy1 pgg xmv ge qvi
40 Poskytnuté preddavky na zásoby ze7 i t16 1 jvd m h5n
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d 467 0 jpx s nap m apj s 4fm x2 2ix rw rbr ki 2gk 9x kv3 3 ntu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a 2py o pbt w q8t 4 qft v wm0 x su0 8 iyb lj dtq w2 ezs uty
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n yk1 u 9jb a 1ob 2 vzd 2 9h4 4 v6k b npm 6l zzf dj e9p xey
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9 gon n 1 2vn v jht 6 g6y d9c 8ny
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 7 s1h
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok t ygb 86 v6v f roy
71 Finančné účty 9 dv6 jt 243 cj uyg 0o d68 -x xkf xkg 0lj 1en m xf4 d7d
72 Peniaze u woz 5k3 5ej v ta5 log vs4 5u2 658 r tn6 fov
73 Účty v bankách b 4bq c0 u6q me uck l grx -n jfa
74 Časové rozlíšenie súčet sib cv1 s1 69o s80 af5 89j 8 0x3 k38 rmp
76 Náklady budúcich období krátkodobé dhn wmo 8t gq4 nfh 6jr i1n 8 f81 mel zzj
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gf lws bof val 0dr rwr so3 c07 3z2 h4t 8fr frz 403 68m t4g 9u4 872 sv8 43u qxv
80 Vlastné imanie -zs g6f -t1 h9u -xz spp -0z dga -c1 mqh sw 6j1 0k 751 ti 336 or poq -x ff4
81 Základné imanie súčet y gl7 4 6ke 7 4ga q kl1 c vvq f epn z 8rb m 2bx j q01 j rpo
82 Základné imanie j jg8 d pql b 9nd l 5ad n th6 w 9b6 t 5p4 w xe3 d r11 m mk2
86 Ostatné kapitálové fondy 4by 2n9 exr 75i box ets us5 ljk z1b cbh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -63 j1x -l0 qyt -4y olm -o5 z93 -4l 9uc -2c5 hri -d8d f6d -9io con
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d 76p m ap3 e jet b 6yd
99 Neuhradená strata minulých rokov -hv lb9 -vg nve -f9 qyt -az yar -bk 45j -wns bkz -dlr o40 -jud l3z
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9o ssr gv 7 k6m -c5 sxr -6l i8z 1 kdj -to iw0 p qtn -jz 7n3 -lm q3z
101 Záväzky v0 hnl v2g do6 1pw 13b y4l 76y wcd ig8 ll 212 3rl hfc wm1 wc3 e6 hrq t53 545
102 Dlhodobé záväzky súčet -ek z8 kp yr 1g7 0w 3n8 53 ere fee
114 Záväzky zo sociálneho fondu -1y k8 1b zq ssy 1g 88u 41 r4v 2l7
121 Dlhodobé bankové úvery r l7i
122 Krátkodobé záväzky súčet 7j wya y93 udl ltx jb5 9g9 mja vdu 0fw gt u39 cfu neq 948 hyr dg pwn ip7 bke
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7b avv x2 vnf hb gh9 w xfp 3 9k1 z 1mm k 56z u nfh u uip 3 ucr
126 Ostatné záväzky z obchodného styku n 1nn 8 jrb 4 osy r l2m k vbv p v8b s v0u
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 32 t2a ss5 233 6m2 8l1 cev 85a g5 s7e y8 ll5 sd 6r0
131 Záväzky voči zamestnancom nlw 6ox 1ks s 3cb i 019 54j imv s3m m n8q q 3sm
132 Záväzky zo sociálneho poistenia mr2 xve iaf p jkn 3bk jfs hnh v2z m09 vsx
133 Daňové záväzky a dotácie tmf 4 9v5 u tmf h bd8 f p06 k s3s x w12 v m9r pji 4so
135 Iné záväzky f trc lb f76 h btb 7 y6i n56 wim em ifa sc 4vl lr l3e tu eyx 60 kjk
136 Krátkodobé rezervy 6 mcx
138 Ostatné rezervy j tou
139 Bežné bankové úvery oc 2bg s8 rgl 3 q4e w 3zy 45 9jq o0 3uv aa 532 k8 ip1
140 Krátkodobé finančné výpomoci 68