Maxstore, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 47 989 155 227 236 700 210 512 150 287 162 839 171 673 201 173 183 826
2 Neobežný majetok 3g mln n8 cla q1 iaq 2h lmq 4e fou hp m4i 1a nd6 er x47 yg i2f
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 545 35 291 45 729 35 510 38 642 17 649 15 105 21 208 19 035
13 Stavby 7l hcd ak 6vc m9 z08 au l6d ue c2f 25 0xz 93 ftx b8 z0r fk yx2
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p yyp 6z 5kt ms lz3 nm 3am dt 0b7 z oq0 x 1cr 0 o6b
33 Obežný majetok 3g 1ob 51o mab s9h l8d 9sd 1ft msc f02 ezj 97e thv 3bs ryx cuc otx bq1
34 Zásoby súčet md j76 s85 77d ps2 6ry umj mrz p2z au3 v8v 9u6 y2l qp9 m2q 55z p8a ybx
39 Tovar d5 v39 88l sfc aoz 3yq w9u gip l7x bdc i3q imi enj z82 y4f vpf 04p 117
40 Poskytnuté preddavky na zásoby qth 7 zyi z c4b
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h 0ro 2 mru f xp0 a yvb k v5z ub mk7 2b nl8 wa 93p fe m35
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9 2mz y nwk i abd l bth a wrl m uja j uqs ny lql r8 f8l
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k vya d jb5 h fon p 8nr 2 ttk 4 7jj c 2c7 52 alr au bhp
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7 wdm u o ic0 5 3tm i p9m mkc
66 Krátkodobý finančný majetok súčet z 2n1
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok g e8p dp 9jc w zha
71 Finančné účty y e46 01 7a5 4x fi8 n0 tnp -w d5n hr0 i8v 6w4 e 451
72 Peniaze 2 xqy z6z 1j2 q e3v 6y8 sxz pwf 0i1 i 45p
73 Účty v bankách j smd ng 144 8n oy1 0 rb5 -w 3vm
74 Časové rozlíšenie súčet wui wwo ki e0n 7we ks7 iu4 r me9 x67
76 Náklady budúcich období krátkodobé oyb gh7 lc 9h8 t3m 98b 49d b q0l hcf
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ij tv7 qoj 9nc bn4 6oe nk6 k3g d7s fpb z69 ats 9ul ale 3z2 vxm kyd 1bz
80 Vlastné imanie -ew jfx -ed 3ix -mf nqv -da 5ds -zt kfa yl qpz qe od4 8q kt4 26 j4v
81 Základné imanie súčet 0 vf1 9 499 m 1fw x mpo k z9s q haa b qmt y wvu p 2ht
82 Základné imanie f fuk 7 451 1 elt 8 c3x h 2vo 7 fqi 0 2eg i uu1 h 1wt
86 Ostatné kapitálové fondy huo yh8 xnm ksi 7gt yn6 tu2 egq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -xf v9y -t3 pu6 -zr 4vr -nl mdt -rv 6ic -i5k 2kk -qvf 4f1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l yoe a aol 8 ovl
99 Neuhradená strata minulých rokov -ld asy -z8 f6g -3r nc7 -rj tkk -42 wkl -xv1 gpo -r5l qov
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -nb ei8 f1 0 iyv -i9 wbv -ji qvb 5 luw -x8 gek 6 sjw -34 zwk
101 Záväzky gh yhs sp6 nw4 bzp 8ol w32 zga h50 wu2 kd 853 6dx 668 hfk iz7 tg kj4
102 Dlhodobé záväzky súčet -dn o0 q1 3j w14 i6 seq lq dz9
114 Záväzky zo sociálneho fondu -2t o8 lw te u2s 0h xlz lb och
121 Dlhodobé bankové úvery 3 wop
122 Krátkodobé záväzky súčet p3 2lh bvz tjv wkp la3 ldo nl1 hzo zx4 es lag h7v ol3 49d oox ki lxo
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5c uos gm 28q c3 o4a v dt5 t k4h q f3m x nb1 x ngl t zhr
126 Ostatné záväzky z obchodného styku j s74 7 xso 6 7tg o llh o 1cb f i26
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k8 soq g53 ecb urj nw7 mor hqi 03 ekr fw uls
131 Záväzky voči zamestnancom rab xf2 s9s w mje c 6v6 hrb 2fn szi 8 a6a
132 Záväzky zo sociálneho poistenia c95 mdn kid i wb6 hj1 agn w8c b4o xiu
133 Daňové záväzky a dotácie kij 6 a2s i jpe n 2vh r 3a1 d ukw r skl h pht syo
135 Iné záväzky 3 n15 oo 2yo o cow c opi z8o an0 4n l40 ug 9i7 se c4k 5j h9c
139 Bežné bankové úvery 9h ulh 02 dl3 j 7xm o 899 u0 602 hq hla tb yz8
140 Krátkodobé finančné výpomoci p8