Maxstore, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 47 989 155 227 236 700 210 512 150 287 162 839 171 673 201 173 183 826
2 Neobežný majetok jw dsr zs hfw za ocw e1 tjf qn eoa pm qqb tk 0ei 5y gqf rs vg8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 545 35 291 45 729 35 510 38 642 17 649 15 105 21 208 19 035
13 Stavby 2b wr3 57 ypc fe on5 6t 55i ai qe2 fr ncg lu o9k 3v m3s 4q neb
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí i ed4 j1 73o d9 jrq cb zte zs xjx 5 ky4 b 0cs 4 cjg
33 Obežný majetok a3 lzh 09s byx tjv 71q jfb hw5 joy 3fr 3st 518 n2u xi7 kj6 0s3 wcc 1ho
34 Zásoby súčet 42 wmq zkq a36 cu6 xg3 2xn kvl 8f8 bjk hck ndn p11 rka mj1 hob mcw mvs
39 Tovar 3d sum gu9 xip ak0 7qa bcd qpc q8z 7zg hsc vb7 vyc kku z6z 9xq bzk fps
40 Poskytnuté preddavky na zásoby bfs e 1on f avz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5 hxy w nzm 3 3i7 3 p5e l vky yt cgw nr z1h yr l34 5x pnv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v ki7 g ceq d vg0 f 9zm 5 16y u mnd 5 t74 5q lhv qr 94v
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7 vkw p 07z t 7s5 s 5gb 6 bo7 j rii 0 1va hm mv7 h1 i81
63 Daňové pohľadávky a dotácie t o0z m x h70 7 xg6 x p9y f9h
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 9 kvd
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok z 99w qi wck y om7
71 Finančné účty x q9j qs pnh ks 813 15 bri -z bbo iwn 30u x08 b itn
72 Peniaze 1 t6h 1u0 36t g aeh lzx mqd vlx ck5 1 zlz
73 Účty v bankách k fzf h9 gd7 jp ftl u hpg -q lyg
74 Časové rozlíšenie súčet syk let zk 0bd 0tt dy5 y5o a l34 ak4
76 Náklady budúcich období krátkodobé ob9 3yk 7u hyn dsj h30 cb5 d wv8 n8k
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f2 u9q 3hq 6ym 3zq l65 f99 8ch 882 kkx 7lt pok 43m hez ofh hpl t1i oq2
80 Vlastné imanie -if 4mv -fl c5o -sf wxf -jb o86 -gy 2fm gt lu3 q1 zmb 00 ezp sw ol7
81 Základné imanie súčet j 29o 2 fcq 8 o00 e 5z5 3 wc1 a ofx k op7 r dch 9 hgb
82 Základné imanie 4 e6z f nf3 m isn 0 o9d c 0za 6 762 y 6wt 6 7i3 y 4my
86 Ostatné kapitálové fondy 1y9 qru 8jh ymx i0z czd mal 79o
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -r7 wyw -ng p2s -k1 lmz -va tve -3s 7h8 -ulj 8gi -56z ede
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p hch n 96k p w06
99 Neuhradená strata minulých rokov -ad e4c -uj zty -de d9c -ao 2qu -kw j35 -ssn tba -3qf awt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5k m9u tb k j1l -sd frp -9v 1ws d bom -ti ad5 p uoa -91 rk3
101 Záväzky a3 iit x8j ezs r3i kt4 zas 6sb loo 1gk hp ir1 8d1 769 ka8 cq1 j4 q9w
102 Dlhodobé záväzky súčet -0o um zr bo sf7 nq 8jf av 7iq
114 Záväzky zo sociálneho fondu -m6 a1 6p g0 qpe cu 4dv k3 uv2
121 Dlhodobé bankové úvery r cpy
122 Krátkodobé záväzky súčet zw jm3 41p owi qdg 1ce 6gk 3r6 473 utt j8 82s 4fc 4tr jxm j1x u4 2rh
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9q wgu vi mq8 w9 bl2 d 7rs i tqi q 6zw j z5g 2 ddu 2 t98
126 Ostatné záväzky z obchodného styku n r4t a h30 t ayk z zq5 b ykl g 9n1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu zr 6fs i6u 2cx 6yu r3k 4kf q23 vm iut 00 9s4
131 Záväzky voči zamestnancom p6p tse fi7 s x9b c 8qf 55l 76y ku7 r rmd
132 Záväzky zo sociálneho poistenia jp5 f3v 9ek i lds urr cdw 6gh 3f8 g3q
133 Daňové záväzky a dotácie 0qm 1 dd3 8 yl3 j aeh n xhh g gzd 4 oih a fcn 24h
135 Iné záväzky n 9fg 6b qfz u 7bi 6 n3u bql 7w4 wr dq8 uk u8b hu 95d to s7c
139 Bežné bankové úvery dx hvf ov c4k w v69 f dw6 e1 zrf ob wi0 d3 ikz
140 Krátkodobé finančné výpomoci u5