Maxstore, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 47 989 155 227 236 700 210 512 150 287 162 839 171 673 201 173 183 826 144 022
2 Neobežný majetok gu 4ki j2 2nq 6t dxb fu yo8 0c wge 4p x4d zt 9bj ue 82y h7 bl9 3b vb2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 545 35 291 45 729 35 510 38 642 17 649 15 105 21 208 19 035 49 243
13 Stavby rg a90 oc 252 yl fw2 cd loi gg e4p 2h j0x hz 06j 2s 4k1 m0 fop im 837
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 pc4 3t gtz iy 7r8 fc agt vq r1d h c4a v css h sly 71 cqm
33 Obežný majetok kw dgz 9aj 4yc vbm l04 6oh lyh 7bx 0ha yy9 9co l2e su7 nj9 960 80c 5yn t4 wzy
34 Zásoby súčet 8d tt7 2t7 8vf 960 vlu sk8 ycv 3zt u75 ywu nf2 jvi zo9 elr 2de hh0 ipe ve f8k
39 Tovar k6 g5w 0sj rl7 dkm ize acs gnk 0gu yu4 j1x 003 26r x08 n4l jic qlf j36 o3 xfx
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 5bk k 5c4 s 029 c hfo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8 4k9 r 36k 6 0aa 4 b07 k o87 b1 j4p 3b wcj 35 2vu nj o91 k g4d
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0 86f z xgh 6 10o v ow0 f an4 0 as5 j zpd g7 xje k1 31y b30
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku l mwx s 9jo 7 nf6 v w9z l m8s o 4sn o iqh lk 2eg l8 2zz bhg
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5 nd6 p i q6r x mij k caz udi txx
66 Krátkodobý finančný majetok súčet y r1s
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok n kt2 h8 i47 i q6g
71 Finančné účty 7 t4w ws 04g 26 ccf 9o 9z7 -7 1pc 428 uhc iqn 6 0kj yyx
72 Peniaze 1 6po dn3 dzq 3 o6b u8z eb8 2kb vzj t lum heq
73 Účty v bankách f qdp nl ee1 6r zte 1 9fa -6 ywo
74 Časové rozlíšenie súčet wxd thb i3 v8h vx9 dqk vmj h 83q 3pu jq1
76 Náklady budúcich období krátkodobé hcw a7b 45 8hr yku 1kv 4f3 f zhm eee wif
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY sy 3fk 5t2 wo1 9fp m60 gjk fx6 gf2 4n4 3c8 rfa 2rt js5 e9u d5z nn2 sl3 xyi 2rs
80 Vlastné imanie -2f kgj -ob lpp -17 iko -lz j9c -u4 g8m ua hzv q3 xpr ub 26l vq rqc -g gao
81 Základné imanie súčet r 8jc g wtb g r8w o smt w 0el 1 r6t j cxw 7 qcx a 6a2 j 4ne
82 Základné imanie 5 64l 2 uss w wqy p alu h 4wg g 6fo a h6u y ac8 k go4 s pmp
86 Ostatné kapitálové fondy z9u hz3 8lo 87g h6r 0dm qgr vz5 okp pf0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -r7 jqx -je 6kj -jd rzp -ue m8t -5d 9tr -5w4 0zs -lhf 5t6 -i0p 3xb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov g lc4 n fkn 0 run i mcy
99 Neuhradená strata minulých rokov -ap xi4 -ct jid -tw 6iy -f0 pf7 -pz 0hj -loi jrx -mpp f3a -b0d ot1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2e 4we qd f 3dc -3s 15e -5d var i eyh -nw cay l p8y -xs v1l -7e mde
101 Záväzky 7b c38 ted jjt i6a yzh ws1 z4m cxp 6oi kj xne e0p y0z xcm lqa v6 ds9 j36 jrc
102 Dlhodobé záväzky súčet -k3 un 5s sr 15a go 29z mm fz2 a49
114 Záväzky zo sociálneho fondu -7g z4 z9 6d b4g ol 5pt kt r3g 23s
121 Dlhodobé bankové úvery t 4ru
122 Krátkodobé záväzky súčet re dxe 12r 6mw 4be 24g qek bij vj7 fbe 84 npm ykf vnd h5x esy m7 tlw 57c xdb
123 Záväzky z obchodného styku súčet fe yt7 18 aza k3 icc 1 d5m b ylb w huh a cai p kze v l3y 5 mb8
126 Ostatné záväzky z obchodného styku c atx k s85 n lbj 1 5ic f 9f3 l t9t u dfm
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f3 va1 o5n 1qb ri2 g4t ywr fna 9a xh0 ll vzb ai p7s
131 Záväzky voči zamestnancom poo pth 4u0 w zmh w 5dv ini y3z 5zx z 0kn d c40
132 Záväzky zo sociálneho poistenia mao sfl fii 9 k0e rmw 71s zsu j2g uhp fhl
133 Daňové záväzky a dotácie vl4 p jag 8 s01 l n6f a 154 6 5lh 4 wkz 7 cqi h6c ag3
135 Iné záväzky p iai 80 oy6 5 pxu v ip2 qk3 snk u9 ugv eq in1 cq 0j1 70 n9h 73 7ey
136 Krátkodobé rezervy j rdk
138 Ostatné rezervy r 28c
139 Bežné bankové úvery 8r zgy 40 80h k pyb 6 0nh ch 6ic 7p 5e6 jk t4y zu 439
140 Krátkodobé finančné výpomoci zc