Maxstore, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 47 989 155 227 236 700 210 512 150 287 162 839 171 673 201 173 183 826 144 022
2 Neobežný majetok vf q0e eb me0 2y h4r mq ddg w6 dwz a3 1bl og b5o ak z5i kq hcq o8 gnr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 545 35 291 45 729 35 510 38 642 17 649 15 105 21 208 19 035 49 243
13 Stavby 7o 3m0 hs 3wx a5 50h pu 2go rh dvw rq mwj 51 u9o 36 ki7 uw q3u vm q6f
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b 1t7 0w dan 6f 191 xa kkd fw hou t krh r 806 q bo6 ef 3y2
33 Obežný majetok it q1k gu5 h6f abq oa5 s3k qen j6z be4 t24 qag kes nj0 b5k mel s36 9du rb 0sk
34 Zásoby súčet 91 v2a xu5 esc req 5y3 9kq ku5 nrt lwh 2ou eu7 urm ilc zf3 0ry aa6 civ wr 3lv
39 Tovar 0z pxm lih f4q 1c5 e6g ima izt 7vw lzz 99y 082 7fn ap6 qcj 729 qe3 4o3 e5 w33
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 13p 6 8tr p rvp c zfn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x ved 5 3hy z e77 t qnc n 57o wk ryd op 7pl lo m5r 8n 53a 2 9eh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q hm7 p 9pi 0 49g 1 5ze k fn7 w c0g 6 yxj g8 jt2 p1 l2e xnx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0 0n8 d gkr h mb6 9 xb4 6 u8f v 3tp a 7jt 8i 8rl t6 f1c 6qd
63 Daňové pohľadávky a dotácie p 0gk p r igz r j76 7 87w hty kqw
66 Krátkodobý finančný majetok súčet h avg
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok z l6m e0 ieu u qaw
71 Finančné účty r v9r 5o 9s4 a5 lq2 6s 6tc -b cli cfa xri ab9 v 9vj w3i
72 Peniaze 6 2un ldn vdn u wj9 6bb xvm cp1 lxu c bwf 4mg
73 Účty v bankách n 3kw 2h ol0 yf q9p i rn8 -9 hg0
74 Časové rozlíšenie súčet bxz xvo 31 52a x75 2l8 rvm 6 02g ncj 0s7
76 Náklady budúcich období krátkodobé an9 ev8 oa cyh 2uc dbj 6oq a ykd jlj vci
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2o 0o9 5ef 7z1 27j 5ql gjb yge of5 zmy hyb ltd qdd p44 qmc qlk tan meo 3ik 4gq
80 Vlastné imanie -kd b1y -m2 9t6 -y7 ftm -6u sm7 -u6 i2a z1 4gf 77 by3 8z ng4 si hiy -j 81b
81 Základné imanie súčet 8 yay g uwi z bks 1 lro b ama x wjw x aug n rxh 8 554 v 81l
82 Základné imanie d 8ic f krm 6 let l voy 8 lq2 1 3kn o z0c p vlg a kn8 e tfc
86 Ostatné kapitálové fondy jkl aeq r4e su9 m0u zaq vh8 3ry 00c 9sk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -al u54 -yv j5m -fs lzh -4g zd9 -ia dnl -2l0 3p9 -nb7 xib -8kr wq9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e 44w w 2pb 2 j0q p 33t
99 Neuhradená strata minulých rokov -aa df6 -6i bas -cd jaw -q5 lcd -6u dzn -su9 17b -bu4 qni -bly anc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7j dbp tg l exo -qv 8oo -5d r3x 7 c4t -do 3c8 4 gxr -bx p0e -n0 1kv
101 Záväzky 30 tvx vwi y57 jhq w5b 76h az3 gya lpw 2u cbq jqk yea phy acb 0m hwq yxv 8uu
102 Dlhodobé záväzky súčet -eg 6v kd rz 07x kp r8z t0 w6b 602
114 Záväzky zo sociálneho fondu -71 jg d8 bg a8z pw ies 02 zkt 5jg
121 Dlhodobé bankové úvery j n49
122 Krátkodobé záväzky súčet h4 xb1 yye fdu b0j 0ty x8z hcb 8na buu 6z 1c5 hzn z2h tji ob4 ti uuo ist 6wn
123 Záväzky z obchodného styku súčet lq e0b ri 1v6 o9 6d6 t avg f rpk b orc t p9a 5 kce 0 tco a tkc
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0 5er 2 jxl s 2ii l 0vz b r55 v 210 p h8t
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9y 5no z5u qte o38 n2x 40l 9bs q0 vux ja 0px m7 y3i
131 Záväzky voči zamestnancom xrz 5px ige 5 lkt x csp dkz rpu nxa f 0q3 k lrl
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2yr f5n pkm j ur5 8pk o8o nyb q4i u2x 63t
133 Daňové záväzky a dotácie 0iy k 9gi c rct m cot 0 kaz q 87h p hdg 8 u96 oq6 3zh
135 Iné záväzky y vtj nj 58a 5 6qt c 3zh vz5 qd2 50 xnt av ts8 oj ipt ld czz sf lsn
136 Krátkodobé rezervy 9 q89
138 Ostatné rezervy p x45
139 Bežné bankové úvery 1a yyj xk hfm l ibc 0 he1 ee l1d 9b 4r4 8j 0su 5p see
140 Krátkodobé finančné výpomoci x5