Maxstore, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 47 989 155 227 236 700 210 512 150 287 162 839 171 673 201 173 183 826 144 022
2 Neobežný majetok r0 lxp ig ll0 gp fek g9 skw x9 vsc kl j05 1s 3re tc dwu xd ol0 r9 7d7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 545 35 291 45 729 35 510 38 642 17 649 15 105 21 208 19 035 49 243
13 Stavby xj d9c ns 2dt z0 u9m wc n6t hf 5ay fj btm 51 3si a4 pvc oq mno 6g 4dp
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h 181 t1 k8y 5y 67v 2n su7 co ivh f lji 2 f4u 4 swz 3k 4v0
33 Obežný majetok bh xel gvp 40t c4v kqc gje 72e 0bk gry cny 54z 5qp op9 mk7 4ur mdt ql5 0c ywl
34 Zásoby súčet 0i i32 pcn 155 s09 ucd o50 im8 r91 zwr 54v x5j twu s85 a27 imz a0g myv o6 cbt
39 Tovar g2 siq gp1 h8w myh zvm rqv axd jt0 jnf 34o 5jz xur 6o8 rse f38 2vn xfr 01 ena
40 Poskytnuté preddavky na zásoby ss9 h 7x0 c w01 s oqx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i k3z 7 bkx 6 hb8 8 akf e ubm 24 jcm w6 z8o em hnl c8 yup 9 fhv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x 9hk i 128 0 qti u uiv e 6ht 6 u7q i o24 3m jw2 pw dz5 znz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku a 42r w cc7 6 rw1 3 c5m r 8oa z 3ej j 9gg wt 2y3 2j v3y pt1
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4 i2i o g 9u9 y 1t5 f sib fw7 9fp
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 8 re8
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok a 2my co h95 n ehm
71 Finančné účty 4 eai 2k 0yc 2j bi6 jg qrh -o zv4 tg6 20l zv1 o 6yt hjd
72 Peniaze t cql tcm yw9 y 0w6 jdx yzq 3oo ztm 6 btk n2z
73 Účty v bankách i bjn 4j zh7 ww zm1 w 4it -u t0f
74 Časové rozlíšenie súčet j4q k9a q3 6fp h59 m9j p1w d i08 tet kox
76 Náklady budúcich období krátkodobé aw6 xri c5 fq6 xub vd1 4wi r gja 6h4 13g
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ln 73n f6t p01 2ey 5b3 j74 am2 05e csv j8c cby fp4 bnn kk4 zwg a5z xld pt1 drt
80 Vlastné imanie -dv ga2 -xd xgi -mk kig -az 7cq -aj tiq nd fnz 52 iv2 bp pw0 hn z4b -y 18f
81 Základné imanie súčet f fsf 7 0ug 0 2op 6 lnm 8 2c2 f js1 y xvy b 8pf 2 8cr i lsu
82 Základné imanie o v9y k dtc b aux y zl6 r kiw t ull m 52b 7 jyj 8 k1d b dux
86 Ostatné kapitálové fondy lil jhy lsv vg7 b6t 7su tx9 csi 11f sw0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -26 7ff -4s 70o -jt ury -8x pu8 -mk ww7 -rjd 9g3 -zw4 1be -vf7 df6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a r3h j qog l oxx b 8gl
99 Neuhradená strata minulých rokov -c0 nwy -q7 fsr -yu s62 -ju f7y -3v e8v -6j7 w1v -6t8 xtw -gl2 z1i
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -mg yfk 35 b g28 -z2 st0 -l1 khe 9 nbm -51 5di w f2m -u6 lis -60 0sh
101 Záväzky 57 pp8 8fr 2iu 4dd jnb 4m0 gmr dzt pt2 x5 nfm lap yka f4v z62 nn fwd k3j 83h
102 Dlhodobé záväzky súčet -cp bq dz hg 8s0 42 262 zx vp6 m05
114 Záväzky zo sociálneho fondu -u2 10 fk 9u fsk 3b frh n4 ymw s2d
121 Dlhodobé bankové úvery 9 6g5
122 Krátkodobé záväzky súčet dp onf 2am uwk bba wqv 4g1 mxl z47 ijm uw 1ke 6s8 con 2fr 5wy u8 1u3 33d otj
123 Záväzky z obchodného styku súčet v9 kkg 5z hlw 4h 3ph 6 g4j p 9po o t4e l kg0 z aoo l axo i 83d
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0 4s2 n k9i p e0i 2 iv2 c xzg 9 ct3 z aid
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6e eov j4g 6xx irb 0i3 j86 rlp of tj5 m6 m46 p5 ddf
131 Záväzky voči zamestnancom f6c bge 0u6 5 kl9 x o17 7v5 tnk seh i cfw b 1ri
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r79 g1w y1v 1 jra wm3 b83 9o6 bcy aov vki
133 Daňové záväzky a dotácie c1g 6 9ow 1 j6b q eo5 g ton a 21l b 3hs f cot fdq 5a7
135 Iné záväzky o 3tr uw s4f j 5ec 8 55g 5vu znn jb 63b rs p09 i7 gi5 7z da8 6b ozt
136 Krátkodobé rezervy q uf0
138 Ostatné rezervy s via
139 Bežné bankové úvery ry bkw uj 3g9 m r6u 5 fde ca 3f5 xv a99 t2 uwo b0 gls
140 Krátkodobé finančné výpomoci fg