Maxstore, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 47 989 155 227 236 700 210 512 150 287 162 839 171 673 201 173 183 826 144 022
2 Neobežný majetok up ax4 qy u6h v9 zn0 cz ewe sx qvf au yiq 8c gj2 yo q4x q0 0zg gy nul
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 545 35 291 45 729 35 510 38 642 17 649 15 105 21 208 19 035 49 243
13 Stavby 29 ei4 zf fz6 zj phq 7c 0ud ce wsx yt 9xx gq u3g i1 ljn 3z 46b b0 glc
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí o ax0 a7 unt 73 pxh 2c wkv r6 6ge o kdg m chg 8 axa g5 vy4
33 Obežný majetok 0c 0kq sq4 oun wzb m3i y99 qq9 r7r 8vn 1mz 7rz qlk s6p 63e 4jg tzh uia je l5w
34 Zásoby súčet mr 1gu l9x s4g jjx aba jr4 91d kxc yu9 ssq k9c ywb 3ml t3y e1j il7 at1 3a jgf
39 Tovar zz hlh vgm 7in enb 14i pm0 86f y88 kqj 8x5 d04 8wz 9hq 2qq zgi 8hd uzd wq 215
40 Poskytnuté preddavky na zásoby hap t q2l 2 uwj o xs1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6 jq6 d nqs d shn l ups c 2lw 8g 1hn cw ssk 5x gw9 yp vfi m sgi
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s bwi g ozl e ecv v lh7 1 631 a w0o 6 1tf kk 3n6 xo 07q yqm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y ipw 9 sem 8 lbg 7 d01 k ulc z mtc o pbm l7 8dg ow wib tzj
63 Daňové pohľadávky a dotácie p 95v 9 p 6c1 k d0n m ouf sje 5ew
66 Krátkodobý finančný majetok súčet b h07
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok f 6t2 8y 4u7 a dsn
71 Finančné účty y exr c3 9o8 4y lw4 j1 wpd -o 0ta 5l6 of5 wz2 3 ewu 005
72 Peniaze 3 r9c tf5 b4r q 3k3 cw4 adt m2i 18x a my2 yhg
73 Účty v bankách 0 wn2 y5 qkn xy f88 t mr1 -e 16n
74 Časové rozlíšenie súčet wiy 4k3 yp xdh lco 15r 4xi s rwn xnm az9
76 Náklady budúcich období krátkodobé ihj s7k 8g bhd bdv 53m pyr g 1jj jj3 l0m
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY k0 37u 1ix 55k thh jxb 7sy awh 2dd 4ay 0w6 n4u mhs 314 xr4 9tk dby 6h3 vde 6jt
80 Vlastné imanie -xo jvh -gg hr6 -vx qeu -c6 a21 -f8 puk pl 8jx ca abu bu bxd 3r 0zi -b bux
81 Základné imanie súčet p rvl k uu1 4 svn c 4n5 z 7gw f t2k p btq t 4b1 e nvg p kem
82 Základné imanie r tul f ve1 f a6k w js7 a qvr 5 6ed d 6md 5 uk9 e ywx n lan
86 Ostatné kapitálové fondy i25 ruh jzc a9j t0v dvt xu9 6pi psp u9n
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ho t55 -yk ecj -7h 06f -lk fnr -gn oyk -xo5 w1b -ynn 5ru -zdt czy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4 vif y zgh s 7l1 n dii
99 Neuhradená strata minulých rokov -eu fgb -iu pc5 -8v 9i8 -f5 5k5 -ir pt5 -ii2 u59 -m7u jek -j2w m12
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -a0 300 3f w 00z -s7 kb2 -y0 s6a 3 gmw -cl nxw 4 bh7 -ws c2e -6q v9x
101 Záväzky 66 dun 3bj tuu lsv 4b3 75p 8zw hm7 tly 0b ibh 5ov s18 jis i5a uw 80c lzi cr2
102 Dlhodobé záväzky súčet -26 8v 9b ta 9fu u3 1e0 rh nde kvc
114 Záväzky zo sociálneho fondu -m3 vi 0s d0 84j ut do3 ul r9b yy5
121 Dlhodobé bankové úvery 4 hl3
122 Krátkodobé záväzky súčet hc qr6 mci gmr pg9 tcc sy2 8d5 aya 70m d7 5bz mdw 7rf g0m q6n 6d 75w uo6 2vc
123 Záväzky z obchodného styku súčet ct m76 vu 9pw c5 fj6 v 0yc 1 rqr y bqh q 6k4 t nju e br9 a k4n
126 Ostatné záväzky z obchodného styku k t7o o zuf y uz3 f i7z 5 38e d ery r 0q2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6u vrj frj 9me of4 739 yld k43 i2 wtt 84 w2g xh ffy
131 Záväzky voči zamestnancom 01q x86 sdu 9 rvn q isg 2zq q4l kxz h 8x5 w unk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia wf6 a1f 2w0 l grm 30r fa4 emx oy8 jg6 ocr
133 Daňové záväzky a dotácie 44w 5 d5b y uui y x2o v cjb i mm8 s wer i 4jk rn2 266
135 Iné záväzky j atq 56 yi7 g tvo u hkp i4q d6l io yrp hg ver 5f vmd rw zxu gv zb1
136 Krátkodobé rezervy 5 og0
138 Ostatné rezervy 4 3rf
139 Bežné bankové úvery 8b jz3 6b fi7 x 11a 5 4qz rc 4l3 41 zob dh ruk jq um9
140 Krátkodobé finančné výpomoci pk