Maxstore, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 47 989 155 227 236 700 210 512 150 287 162 839 171 673 201 173 183 826 144 022
2 Neobežný majetok rw yo7 ob i3v 4o g22 po 8na lm 3xy t5 xux 2b et8 e1 hqe ww yx5 jf ozv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 545 35 291 45 729 35 510 38 642 17 649 15 105 21 208 19 035 49 243
13 Stavby 99 0qt kg 6hh zd a1q 5z 7gm 7h zki nd 497 7e fr4 tf zm0 52 r6t i4 bk3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q fmp q3 p5n a7 yea if igy fb yus t dpu d ams 5 31j 2t k93
33 Obežný majetok zr ig5 nvy c64 i11 jwl t00 scg stt tcg 5qh ln5 y5i 7hq nwh 56t 6rc d65 9f 68r
34 Zásoby súčet pp j8k 0en 8oh uad jw9 cx2 owi 7tp vkb qa3 f80 wta gnj xps ll5 6v2 0ak tf lu0
39 Tovar cn z9o z9c e6z nja 8k9 tvr m3m zx9 7ts 9jd 6mz q9d 00s 0q3 0ws hvu tqs wr 1hr
40 Poskytnuté preddavky na zásoby k1v k 52m 5 rrb l mn5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3 bif t v2h 4 ijt g pyy l i7u z3 72j fe maz di ozv ud tti e 72c
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t uwb v 3yq 0 rhd e 8bc v 9s3 e tyl h e4w jh 73a 2n 82n wzo
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7 esb d u8u p esy 2 9tm h gyk e k32 x 8p7 mw 1im ok pmv iaf
63 Daňové pohľadávky a dotácie b fhi t l vll d qeh z z3o zaf byv
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 3 ldp
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok a kfr q7 8g5 7 ai2
71 Finančné účty p n0j y0 rh4 1c kqt kp d44 -z bkr qr9 3x3 f96 u v3j jb5
72 Peniaze f 4b0 uqd hy7 f ya6 rfn 47z zo6 ihh n 6x9 789
73 Účty v bankách s pej bq a4y jc llj q pby -d 1z4
74 Časové rozlíšenie súčet grt 8ht qg zwg hym vkb 9af k dvg 6f6 kpo
76 Náklady budúcich období krátkodobé kdx p8z 6i 1dn 3ru ipf wh2 z 4kw c2y on8
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY pd htf 3cj nbq btz s1d xfb vdc 59w qv5 mkv kyh 5rp 3vc nut fu6 er7 f39 21g dta
80 Vlastné imanie -pi sfw -w0 0nb -g3 hye -in 4hi -i7 txv ux x8b 8x hqb 81 0pm zi xsb -t zs4
81 Základné imanie súčet 7 g61 v ns6 0 j4r 3 6u1 h g51 n 88x 6 zjx i 76v k kr3 u d8w
82 Základné imanie 6 ld9 n l2v i gcv m sux 6 fe8 q 9d0 o eip x 83e 0 i9n o aor
86 Ostatné kapitálové fondy swh fuq 7ue lmd i6k civ 9s3 jtt 3ek xmy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ql vaf -vg oun -0o 8hv -rk c3v -jq 839 -9b9 8bx -g93 pk1 -vm1 key
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d 3s1 w wae 2 tkf v lt1
99 Neuhradená strata minulých rokov -cm ree -qx vxg -ry mle -li t06 -qd 40q -7u0 saz -bd0 rxl -j19 00d
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -lp qs1 9w q zd0 -kp i4y -3a 7xr l xtr -my y3t g rmf -ef p97 -jo 6lg
101 Záväzky gh ich 778 0ue dmu tzd 10g g6o fyy r32 i9 nt4 7f5 nec 25b 5u2 va 5o4 xa1 bfj
102 Dlhodobé záväzky súčet -zh 8p 60 ik rdt v9 56u xi euj gru
114 Záväzky zo sociálneho fondu -ob d1 nq b5 2em 6j i2l qj tn3 spd
121 Dlhodobé bankové úvery i bz1
122 Krátkodobé záväzky súčet nf 9i8 97t bz8 v08 vsy i5e 0j9 v2t bl7 lw 512 1os 2jt 5ag qv8 dr vlf u76 jq1
123 Záväzky z obchodného styku súčet fp kl1 fv ukg t2 yuy 1 n0g j nts t 9f3 8 pzd w bxl n nm2 a lxl
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 5 vdj 7 vzh w 5ct f g67 3 87d b ud5 0 5zk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6p 895 jgr 81q 5e7 q3r 9j3 2wm m4 515 jb afu 5a dju
131 Záväzky voči zamestnancom ur0 q8k ksf 8 9yo h q8o 6qb 88w 9j7 u yu1 f je8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia y5n dd3 jlk s u15 jcn 7j8 c95 729 e1r hk4
133 Daňové záväzky a dotácie qnq t 0h0 1 k13 4 ev8 j gb1 7 paq 5 hcx y ojz 3pt 250
135 Iné záväzky i ibo to 98d u duw 7 g54 t3z jj6 go s5c iy ze2 kp bx2 ut 3oh nb y97
136 Krátkodobé rezervy v 4q6
138 Ostatné rezervy 6 x6r
139 Bežné bankové úvery lr wh5 vs 4de 1 arl v 63p my v6b ps gs2 51 bzd 5w b16
140 Krátkodobé finančné výpomoci 2t