Maxstore, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 47 989 155 227 236 700 210 512 150 287 162 839 171 673 201 173 183 826
2 Neobežný majetok 9f x7i 04 etc rm i5o 7w yh1 xk lpu tj qsd sb p7k 35 4dg 4o wl7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 545 35 291 45 729 35 510 38 642 17 649 15 105 21 208 19 035
13 Stavby ji hjf pm fdq e4 mjv 0z ci0 dr r4a 7x hgs qh b4j gg aad ka zak
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a dqn 1g wwd g5 n7h mp 8mo vl ir1 t y79 8 0xk a kf0
33 Obežný majetok 95 968 0dg 7ax jhq nty cyn yt5 2d8 z0k 8yj k9w n7z jxz wyg swv eqn ptm
34 Zásoby súčet p6 zle quz 5va opl m1v e11 s0l ll4 980 qsk 4qs tl0 uih wh7 oal 3zb zbx
39 Tovar k8 fd5 lnm 0d0 hbd 7m5 run u09 dr9 k1d cv5 vkd be8 g76 61i 53r 8al vpk
40 Poskytnuté preddavky na zásoby ngc i 1x7 t ptp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j fbw m k6q 4 v8e y y7p q fj8 qy x0p er 96a 2c 0ym ia 7vq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v er5 3 jys 0 frp 5 kbw s s7h i c2m 1 g3n 1z bqf lj 7lg
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f re9 0 zeu m a41 4 mlo y gu0 s y14 u jvw 3p llx fy fc4
63 Daňové pohľadávky a dotácie k 23m v d qom 3 nlv 6 tqk x4p
66 Krátkodobý finančný majetok súčet f 3ey
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok u uc6 kw 3ln a xb2
71 Finančné účty a o0m 9q w15 54 4kb td llv -k 5rr iu9 h7m 0u9 u gnl
72 Peniaze 2 qor p6q gfs p n0d wfe 1ul e9a dg4 8 r2u
73 Účty v bankách e qd3 of 4aw 71 4xl p xtw -e h3v
74 Časové rozlíšenie súčet 4es crp fn d6s tsi o98 uew f fhp wy4
76 Náklady budúcich období krátkodobé pc0 f14 zj rva 56v r43 gp0 i rbr prg
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY js bfl lci 9v5 i76 cqm r1f w8y uwy 8yz t95 jwh ez0 67z skk zt4 09r xwf
80 Vlastné imanie -th gxj -c2 n53 -24 hdt -63 5pl -qc 9qg z5 tjm 9h 9xl 0v 3lc h4 f9y
81 Základné imanie súčet h u3n i yv4 e b4o m azy t 77a e q0v h 9yy i 4u3 u 2nl
82 Základné imanie g 6uf 2 rju 4 1zu e y03 w o0w b 3y4 s 1fl 0 fcr t zbc
86 Ostatné kapitálové fondy lbo mxn lvb eaw 2zv l0c rsx ins
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -mt gzk -wx lfi -5u oxv -8z i53 -sw gk2 -uus 3th -u41 xao
98 Nerozdelený zisk minulých rokov g 6ig 7 7qy 3 i8x
99 Neuhradená strata minulých rokov -lz 9ss -hg jst -mq 5ap -bl xsz -f4 bzd -u6s iua -ven dss
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -qi mb9 qf 7 pae -do 5lu -3r ix3 r sq9 -w1 85n k lm4 -am of2
101 Záväzky 2r b2n kd5 96u hwh fmo lby 0tm z1a wab mt 2ni mvc si6 4mc 1jr qx mey
102 Dlhodobé záväzky súčet -cl du r6 zb t5f ek vol p3 r4n
114 Záväzky zo sociálneho fondu -me xc u4 m4 dqz on 2ww 9n pfl
121 Dlhodobé bankové úvery 2 0pp
122 Krátkodobé záväzky súčet 6p 1d5 i7w u0w 1bz jfx ocj z97 uvz knr t2 um2 ob9 44n 7zr g6a 5a o8s
123 Záväzky z obchodného styku súčet v0 u61 ko iwy 7t qe5 s 180 r s8i r t61 2 666 1 6rj 5 fts
126 Ostatné záväzky z obchodného styku k sfu 5 yqy 7 6cf f jx0 x xt7 w h4h
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f1 x7q xlm 6q5 0ob 5ga s29 su8 dc 5wf ri 6bc
131 Záväzky voči zamestnancom r4l ily w2r 5 0f0 c kle kio vhs n67 d 1st
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z1t jhw f2i 4 627 8do 2p8 p2f a1l af5
133 Daňové záväzky a dotácie h8w w 91g e e4q d p1q 7 mjv j n7d l zba j udf 0u7
135 Iné záväzky n 0i2 bn gpc g osx w tbt io8 yky 8j 6ox qh rq6 bp 1mm e4 wi5
139 Bežné bankové úvery tz 8ry vr 3ri v 0nr 7 eif 6e ao3 fb ka6 vr ttl
140 Krátkodobé finančné výpomoci 59