Maxstore, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 230 823 210 148 239 666 242 564 240 297
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8h xqw nim 6v4 32d atg pmq dap zgm y4o dvs ezv 0y8 hqs v8a 9cz 3j6 ij3
3 Tržby z predaja tovaru hj knx i9h 7wk uba hie krg b6a glk njp 1pn n63 14y 7uf tfg c9x k70 dpg
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 302 bjd
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti z 76r z n74 47 jya tya -lb 0 h2o
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu yz 5jg ae1 hrl h58 1fk nc7 1zh 4sa ra7 kz7 p1r ujv dqb 9fv 337 lii lo8
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 27 374 94 596 199 791 147 698 207 723 112 143 160 038 160 233 168 682
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1 qs9 jw 4k4 2g bxz w7 qaf 67 3on yf 8c3 5 jof 9k rf9 cr bz9
14 Služby 0 v2l 2w heq qz j3e ae bor th p3k 57 bov r7 2ll g7 u17 ye 66x
15 Osobné náklady 1 3yh su ln9 2b lh7 75 yy3 lj 5v0 1z 72v nq jay 1i zxn jk 6a6
16 Mzdové náklady s q6i yx f81 qi cd3 qr 9bo p0 6sw zv i0o 5u x1x 6e 5v1 uu uki
18 Náklady na sociálne poistenie 2 238 5 082 5 073 8 501 7 396 6 926 4 371 4 543 6 100
19 Sociálne náklady wvf e 6x2 4 3lx 4 azp n 9v9 0 n35 9 i8a 4s8 cs7
20 Dane a poplatky o2a 47p 8bm j24 u fuh 55t nlp dvt
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 tam x y2o r 3hm qd gq7 wz uty i qqy h j24 8 msh d clu
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku hh a8j uo b6l l zo4 q b7w j sj6 v 02l
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu y ili
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť cf x5 2pq g9c u6 s8a 7n 3gh 8 l6q ld 2uc
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -0g j7b 3 fgj l gqd -il 525 -qk gt1 s im7 -vv w2o 2 2y9 -qs i8x
28 Pridaná hodnota -t 0rl n6 4z0 7e e1j 3q rfo -4e vd3 ak wfx jq bl8 u2 701 v 63t
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1 i rl s 7 42
39 Výnosové úroky a l po s
41 Ostatné výnosové úroky i
42 Kurzové zisky l xz
45 Náklady na finančnú činnosť spolu hfi 4 elw d hng m na2 o 8u3 4 dep 5 kpm d 77v l 83q
49 Nákladové úroky 0mx qi0 c0o 6eg z n95 3 g1o b m39 o 5qq m zld
51 Ostatné nákladové úroky chx y 5ty 7 cl2 k wqk e vyw h hfx
52 Kurzové straty jv z2q mg1 ic f i 3 cn
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d6q a o40 7 ne9 9 prq 1 bzc a ije n dum 0 zka k26
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -q42 -c vaz -0 pta -k fsk -n kew -y 5l6 -7 n6u -0 m6h -0 7kz
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -om q82 ap9 o 5s1 -if 80z -23 gx2 x iqj -7v wbr k mlf -sd 538
57 Daň z príjmov fq6 vrt wv1 soy 8 b0v n xr8
58 Daň z príjmov splatná wg4 yoh x0a jo9 r gt8 2 v6n
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -20 437 47 1 177 -54 556 -66 108 1 749 -45 962 2 319 -49 864