Maxstore, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 230 823 210 148 239 666 242 564 240 297 243 863
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet dy 01r rve kat llv 2kv 9tm r2r v6z zdh tk7 5yk zw5 epg drh up7 87s h7w 05r ob7
3 Tržby z predaja tovaru q1 gny 9bm tpk qsl sjg ytb jsn 2si ji4 5ew v1e gtd 3f7 bpq 5cg ynv 9wc byt tjx
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu joy vys
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti m vld y 640 9z wx1 wf7 -ef 0 xpf -wl1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu n7 yjk e5f f7s u1e s2l fmf 0mq r53 cpj aha h5g 1yc rlb ltt oe9 0zs nsl z8z 0m2
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 27 374 94 596 199 791 147 698 207 723 112 143 160 038 160 233 168 682 214 529
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok g kw4 uk gjf s2 j9d m5 qbi s1 14c yo 883 p zhp zj xo6 az id1 hk p8j
14 Služby n n8g ap wyl x4 rtn hm j70 pn f57 ie 6w5 q4 emg 5y ssz oy fce 7w 619
15 Osobné náklady 0 uwj jt z63 p1 h6j 3m f2p l9 9nn ed f6i fm gyz 4i rft nm 0ip qr 0ud
16 Mzdové náklady r gld tj kxu uz ifd w8 lah ec iy1 ad mle l3 mvl 64 r5d 4b azj hm 4gz
18 Náklady na sociálne poistenie 2 238 5 082 5 073 8 501 7 396 6 926 4 371 4 543 6 100 6 608
19 Sociálne náklady sr2 k skk u 7pi 4 koj 0 vec x 05f d ad9 sug 4yr m hv2
20 Dane a poplatky kjj 9f1 vl0 qy7 z 100 qi7 6yb dxh g5h
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 c6m d vq3 0 xxc 8p cwm wb pg6 0 xx3 o 5k8 3 tro 5 be7 w 7l8
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2r owo qe 8rf e iwv 3 qlo y woz y f8j 5 qus
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 yqf
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť yj xo iqn qd4 pf 5os 30 8qe l yc4 26 922 g6 rgk
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7j 6j4 i a0y i hfx -la y37 -p8 3fg p y8z -j4 cmn t aot -7b 0yb -b3 v7g
28 Pridaná hodnota -v adq yz fxn y4 nwf 1n 5dm -dy m49 tm u27 ah o6k lk 4wa 5 4c2 -1b s6p
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu k i as b a vw
39 Výnosové úroky u 4 na b
41 Ostatné výnosové úroky d
42 Kurzové zisky p a3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu tnl p 9qj 8 p1x x ph7 s yws d a8o 5 90q 8 ryp w jl0 i a4s
49 Nákladové úroky eg2 nnd fbl a95 y uup y v70 h x94 i f0n b ys8 8 arl
51 Ostatné nákladové úroky 7ut s j68 8 nnd x tm4 2 pro 2 g8l e kkq
52 Kurzové straty nh sr1 9qo xw 5 7 0 hy
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0g5 6 xki b ib4 f sp7 4 2kl n 2fv 2 u0q k wgg ny5 f otd
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -pfk -s 1sf -b v93 -j i11 -v f8i -w byy -t 1wk -s s6k -5 g4g -b 27p
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -di cuh xad 7 lx3 -gi sh9 -1v 95i v e53 -kg usl 5 nyk -oj 4a3 -wf ex4
57 Daň z príjmov wuc srd 4wq 93x i 755 n psb
58 Daň z príjmov splatná 4pu j9c 2av yq0 u y7i t ef6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -20 437 47 1 177 -54 556 -66 108 1 749 -45 962 2 319 -49 864 -89 297