Maxstore, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 230 823 210 148 239 666 242 564 240 297
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qz 0ni 6yq 1o5 4qf fow zrc tqu i26 1w6 x0g eze 96e wlv lka mt4 uay 4rn
3 Tržby z predaja tovaru w0 9yf c7u azf x5w u0w usy wlk 7q5 pp1 d3u 8wb u5m ou0 3zr 1tv 1za ahd
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ec4 gjn
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti h 1tt z u3b 20 sz1 fyk -c0 a hwe
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu fb vem nld iq4 d3s nn8 tho 4n5 wia xn1 akv 0h5 8tl 5vt au7 c7u jtz hor
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 27 374 94 596 199 791 147 698 207 723 112 143 160 038 160 233 168 682
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9 sec hr ik6 b8 ek2 hm fsp vk iai 9v a4d v msp pl dwe 26 a4t
14 Služby i cci qd hwl o3 ody ab ksw ar d06 eg 4we zp mpw r9 afa tv hvp
15 Osobné náklady 1 736 wy dla hq vau 9m kge 9c u4u 0a r5q 6i t8p y9 mcu ew szi
16 Mzdové náklady q 1wh ku cgw 41 5iu mq k2e kx 8xo 6f ie7 up cbn tm 8o1 b9 wlo
18 Náklady na sociálne poistenie 2 238 5 082 5 073 8 501 7 396 6 926 4 371 4 543 6 100
19 Sociálne náklady c1x 7 mu6 m 9eu a qa0 0 9pq g itk 2 m5v d9g c8i
20 Dane a poplatky 00p dxn ycg qu6 6 z0z ukx 8jp 4q5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q 98n k 531 s gmf hg jfl h5 386 8 8bv m qs9 1 uay k do4
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku qz qcq hs uzh l mff 3 2f7 a 23y g vx8
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu q vt6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť sx 5j hp5 s69 y5 chx 6q 1tz 4 pf6 9p ycw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -og 8lj v jr5 y dy0 -od iua -59 ojh 0 e5a -7b mfe k d1m -g4 b8o
28 Pridaná hodnota -o cqb l8 dwn 09 y4d e8 461 -he y9q c4 khr fa 4y0 4l ku5 4 wei
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g s dq 5 g 9b
39 Výnosové úroky 8 c as y
41 Ostatné výnosové úroky x
42 Kurzové zisky f 2z
45 Náklady na finančnú činnosť spolu pjj 8 zxd 8 pmn 9 iva 5 kxc w eys i 7fs c j5a 5 su1
49 Nákladové úroky 5px u81 v6y xn8 0 hle a 4qf b 71j y 25x 1 0zd
51 Ostatné nákladové úroky ak3 l kwf m k4p s vm4 0 5p7 n llv
52 Kurzové straty co 8ri nxq 27 q n v kq
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť jg4 1 0wa o i9h e zcy b 3av d zcl 8 5zw 0 fiq z0h
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8lf -5 pdy -i 5gb -k slv -n ftg -y 1ml -7 0q7 -x w2y -q iiy
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -be px3 19t 5 gbw -ek p38 -d9 b40 l fk3 -is oqd a jdh -ox os4
57 Daň z príjmov nve eea vcf p04 1 79m l 8e0
58 Daň z príjmov splatná rak l2i 0nl 32t i av3 l uwp
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -20 437 47 1 177 -54 556 -66 108 1 749 -45 962 2 319 -49 864