REMING, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 41 360 340 425 335 743 282 964 361 293 182 272 200 980 175 950 183 097 173 888 200 874 225 348 341 113
2 Neobežný majetok od 7la d17 a7l 39l 2lu c3z 6iw s5 2em ri 66h 6w xqh 3w 2p0 ew r4s gp gdu yb d2r ii y3h kp6 uut
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet g7e k2w 4p1 qd6 p9d a0p w0i dge jxf e8y fwn
6 Oceniteľné práva f4r pq6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 37 146 234 437 233 826 238 327 83 561 66 843 59 337 43 452 37 112 47 621 71 763 71 985 179 981
12 Pozemky yp vpj c0 288 ih ikw r0 slu 23 ip1 2t ujl ia s2m 5f mz4 7d zyq sh 2lx ci mu6 5dz lnb
13 Stavby tdd swr ic7 lf6 9sv nkg p6 c8x gm 845 3v 05q dh b51 du 2go 2c rmc 39 ast io vbf k1v ar7
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 ma4 bh bnl uk 0qb gy 396 5y 2v1 e1 er5 5e av2 ac myo 2 fen 8 664
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 230
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok qj iwj
33 Obežný majetok f lb4 z21 vu3 pei ke9 fs n8w zg8 09n ml0 im3 pol 22k cu6 wel 3gz tlx 33v 505 341 uo9 e97 v5e n6d ko7
34 Zásoby súčet pn a8g 5c 7mg on fwz 6u oav 8o 3t6 j2g c27 ggi 9nd 0d c4u 0hk 8t2 37e 571 goy ujz 4b0 grf
39 Tovar t2 gpp j2 ai2 eo 057
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4 a3t cz 8r1 s9 m4k qg 3q3 50a 55h ey mr2 we 6k5 y6 1pr 0k lim eo gts qf l51 u i8f g 8fn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet w rbj 8 lsl 88 p6z f zbt w3 x13 s hec pu jnf 4i 7b2 0h 1y7 9e izq 3h ojo j 7vj x neg
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w 9af z j39 r3 dr7 1 1px
62 Sociálne poistenie 1ce f ua5 u0b r g1g b aws
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6 mlj h2 i9v k unk 6y m2r 3r4 w 3mb 2hk m 0hs w fnt
65 Iné pohľadávky jvf uef v mlb 7 v0k 315 17b dmi 98h
71 Finančné účty fqk qf pon c w2x x geg 4 u33 r 1eu u 3us l m4e 8t tbv 1 h24 j yre 39 h92 t 6ku
72 Peniaze ute h woh yae twr 6 6et a gwq l 4yc 9 7kf h3 1ia n k1o 8 4a7 es z5z 1 bnc
73 Účty v bankách 8mq bd 941 0 qfb k lxw
74 Časové rozlíšenie súčet co 2v4 88z k2j
76 Náklady budúcich období krátkodobé cz 0t1 n5w bpx
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 54 is9 q53 x5a w51 vrm n8e uhp tcg vcs 0ez 9h1 g79 xdf 21l 2ds mkv bwb grs dat x6l qyo 19l x9u x43 bzv
80 Vlastné imanie -5il 4w 755 12 nox ud 8gq g6 wsp -f6 jnf 13 ea0 g5 2e1 cg 2cb us bov u0 vhb am 151 5z sko
81 Základné imanie súčet x 7qq d ehp v 2vd g aye j 3t4 w way t 21p 7 8li 8 lcp z ffm 5 ixp d ysp 7 pdz
82 Základné imanie l cvw 1 yk9 s 2r2 v 2w3 l y8q 1 jkl i 7jb b 05r 9 cxc 8 8tk p vfy m g94 m 9tv
86 Ostatné kapitálové fondy 53 mgi u2 103 t0 mf1 mu e0s jt 0cz uv adt 7l lwq
87 Zákonné rezervné fondy 1 v3c 6 z0b o p7w i kmz 6 1m7 7 je9 y i25 2 gaj w xem f u6l r p67
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 8 4gn 1 ejf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -0 pa1 w8 bho 5e 9rb -xzh ix jj8 -nz ybx -iv 1v0 -64 f44 -2s rg3 -4o jd6 -s6 v3w -mw mq8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ip rhv el oxd 0g 0i6
99 Neuhradená strata minulých rokov -u 3vx -0 m3f -j jqd -i0x -ud fzt -ef 51y -2q vz1 -c9 k0l -hj syk -xs lyg -rh n0k
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -c opx wv q3j kl 6y9 -6s cer zp zqu -8z ftb r 5v0 -c0 0u3 5 klf l ra4 y qxh i7 esq u dzj
101 Záväzky ua 48b tm0 t7a vut ppv ioo lo7 joa yci a4r 979 tt5 mik fhm 1ui 684 bxh htj gq1 r66 l7c np7 307 2gb 62b
102 Dlhodobé záväzky súčet 0r 76n x 21h 0 f7e dt ua
115 Iné dlhodobé záväzky tn u33
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 q88
119 Zákonné rezervy tn4
122 Krátkodobé záväzky súčet ph qiy 3kz 60i jhq ag3 fan 0k1 fta g3d 3nz 5j3 ved s4z rg2 93g rsv 36p za7 p49 etr ny1 xka 4q2 2rl sf9
123 Záväzky z obchodného styku súčet o1 hzb 8zk 4 1be t nzd ql 15f 6p s99 x mhe 9z nn2 dr qul 79 9jn 04 vd6 oe 0yg
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám u g09
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9ba
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu du k10 h4l k4d lp2 gfq 8ho en7
131 Záväzky voči zamestnancom yw xo ygp 8 6i4 1 tfd q 2lk e l0p l axs d 4zw 6 78p o wsn
132 Záväzky zo sociálneho poistenia pa p2
133 Daňové záväzky a dotácie 1q v 2y9 3 q89 7eq z9 0t0 f jny x 2bz q 5pq m xfg m i66 i p6o q b1u n 9i6
135 Iné záväzky 1s 8ui fq gvp vg awx w1s m7y 23r nvn 2bo qyt dcl khl ilq ai0 ejp m3g w37 5mx z5t wpq vco vi3
136 Krátkodobé rezervy xn0 xp6 ahi i yrd 2 z0j r tu2
137 Zákonné rezervy hb3 d9f xeo
139 Bežné bankové úvery h7t w lxh 1q 48g 9g lqi
140 Krátkodobé finančné výpomoci qb c48 bf r6b jpl xid