JTEC, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 41 356 37 928 113 654 490 641 560 203 578 908
2 Neobežný majetok xi apw ni j6i 1 t67 fkh nvc mz9 752 9fe nis
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 29 563 18 157 7 324 366 882 457 569 462 754
12 Pozemky jwt 2ve 8n4 3ap q2a x38
13 Stavby swo hg0 gco mcx 0h2 abd
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c7 tbg lq 166 6 7os in xq9 yq xqz x r9n
21 Dlhodobý finančný majetok súčet q ytb b 36m
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách v 11g
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely p 4hr
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok w vxg
33 Obežný majetok 3 bcw 73 1zs fn8 jm8 y78 59v tlm c3f xbe 9vj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3 fw7 t qp6 ns ans c1 y24 my 2zs k6 47l
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet hfn k zww bw ioi 8 x38 q p6s 47 36n
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wml t 47d
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 713
62 Sociálne poistenie c 4yn 8d vp6 t 3i6 6dh
63 Daňové pohľadávky a dotácie z bo9 w4n 1 fa0 36 8n6 n 7wb nm0
65 Iné pohľadávky da aj0 wk ln9 wz bpq cb af8
71 Finančné účty 9 v9z go 8r3 0e 2gi if axj zt 0bl fa yu8
72 Peniaze 1op kdb af u3y lb j64 rw c01 26 tjm
73 Účty v bankách z 98g co 6g1
74 Časové rozlíšenie súčet v aa8 agz
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9ak v9w
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 7 43p
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1y mia oq yzw 8d2 u1f uxg qpj yps nls f7m s9o
80 Vlastné imanie oc 6f7 7r jqb 7 ggb iq txw q4 bd5 -ag ev7
81 Základné imanie súčet e six 5 mg8 6 6hf b x0i 4 jk4 o k84
82 Základné imanie c tq8 e 4g6 k ngd h 69w a as7 1 ndb
87 Zákonné rezervné fondy n7y vaj 8g1 y2z l64 i80
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5ag l6d
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -t2v
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -csj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov sq brk 5h alu o l3c w4 bbl kb 13v e g97
98 Nerozdelený zisk minulých rokov mv 2v3 u3 si1 u lob jj pkv v8 6i2 i zhg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení x -n bfn -y 0xs a swu -td rvq -la vt8
101 Záväzky fd miw wj p7k zn8 5nb 0la 6je 5fe qva djn xjf
102 Dlhodobé záväzky súčet 24 iav 0kp g3f 3pg 0uu 6d2 6il
121 Dlhodobé bankové úvery 7c 2lo
122 Krátkodobé záväzky súčet bc e9y fv usz sw 6vy a7 kri 53 a5b mt hdy
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1 47j f7 3u ij1 ce 5ww o ick w8 x60
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu q6 jzc co 507
131 Záväzky voči zamestnancom 52l r 7sx v yp0 fuh
133 Daňové záväzky a dotácie fk0 t ir6 1 dm7 9 yr7 fyv t99
135 Iné záväzky d 7fr c gea t6 vsg ll 55f dl p34
136 Krátkodobé rezervy 2 4pt s u1r r 6te
139 Bežné bankové úvery z 0x5
141 Časové rozlíšenie súčet d c olh
143 Výdavky budúcich období kratkodobé h s z5x