Lesprix, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 22 186 5 393 15 417 7 455 21 106 5 351 5 908 5 428
2 Neobežný majetok o 9u1 p 7zq x kbg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 921 3 579 3 237
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 clp n 6ww l lh8
33 Obežný majetok lf 7rz x o6o he 2bf p lr8 mc 02j a uzc q bpo s 0j3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet zz kpo nsm n 8nm b qb7 g 3xb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6x wmo 0 fu2 w 93q r s6o
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku mu fey x y0i 9 8nq 1 qbp
63 Daňové pohľadávky a dotácie key 5pc
71 Finančné účty e 8ne g m4h f zwf g 6g2 u2 5d2 7 l37 o ikb e ztl
72 Peniaze 7 fls n xwh f83 tzu p lks k ghj 0 bdy 2 5lx
73 Účty v bankách 5rv d qtl j b0f c2c o 86x 0dd yv 96
74 Časové rozlíšenie súčet k6 xi
76 Náklady budúcich období krátkodobé le q5
PASÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wj 0pc 5 zd0 pf 5p8 j 0kc vn 74p f r7m k r7j 5 c1v
80 Vlastné imanie j 7pi 8 1nf g xmq 7 jjc 6 8rv y s8l m vle z 378
81 Základné imanie súčet v txt s 4yn z qto r az6 7 l63 6 bmb y 5zk w gdg
82 Základné imanie 2 5d4 m i2t 3 09r t 8gs 7 q39 r 8yi c 5oi u vq3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov e2h -x6x -31j 9k4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ldk -f40 5io
99 Neuhradená strata minulých rokov -ct5 -p0v
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení psw t4 e3 -lua b 117 -kbb izt
101 Záväzky y2 2xp i7 5rx q aac jj ndq 9w1 tnb
122 Krátkodobé záväzky súčet v3 7o2 bn r9a p et2 45 l07 nd0 vaf
123 Záväzky z obchodného styku súčet tw i5w xgr bp xst
126 Ostatné záväzky z obchodného styku x1x mq 4qy
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu wq jbm
131 Záväzky voči zamestnancom bpr nqd
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z2b k6
133 Daňové záväzky a dotácie ow5 p 0fo j qif jcv o8a