Lesprix, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 22 186 5 393 15 417 7 455 21 106 5 351 5 908 5 428
2 Neobežný majetok 7 46f s 23f 5 2i7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 921 3 579 3 237
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a k1x d m71 2 n4w
33 Obežný majetok pu vc8 n urm bc szo 1 p5g b4 ape m 6uj 7 vdp u upj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2z g65 274 c umn g wfx 3 c93
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qb kqb b 9xp r b01 w c89
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ml pk4 q w54 r m9j l g3h
63 Daňové pohľadávky a dotácie 437 y8v
71 Finančné účty i q4t 8 j6d e b5e r zzp 5v ysb 4 3bm y 251 o pa1
72 Peniaze 8 a76 f 23j 6r2 m3d 9 58f i 1td 0 717 r 4gr
73 Účty v bankách ahg q pnp g hvk 3bf u 0ey 4wh dq cx
74 Časové rozlíšenie súčet bd i1
76 Náklady budúcich období krátkodobé y8 p6
PASÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9i rz9 q 6vf f8 tad s xsr mg lso k ljf d ea3 2 5db
80 Vlastné imanie s iiu z xdf p s0g 3 rxc n no6 o x54 9 h0l 6 f08
81 Základné imanie súčet 0 7vm v e6d d 9ve 3 gk5 9 wwy g 3km p ftv 4 wj6
82 Základné imanie v a6f p kbz w dd3 p f1g k epr u 2rr a wn8 s 0zf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov d2d -2ou -cx0 hx0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4bn -bie dr1
99 Neuhradená strata minulých rokov -3gq -ac2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení oah ey pk -5be o s7z -02j qr9
101 Záväzky ds 4t6 yi qlb z khy bq 54p qpj 7sa
122 Krátkodobé záväzky súčet jq 9fg y3 ub1 s nq6 6s wnq ws0 qz5
123 Záväzky z obchodného styku súčet wg 0ik vg4 pa 6fy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku dpj pn uar
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 59 1xb
131 Záväzky voči zamestnancom 8lg 6bd
132 Záväzky zo sociálneho poistenia usk ia
133 Daňové záväzky a dotácie 53e x hn8 y wxq sa6 klu