ŠEDO AUTODOPRAVA s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 20 616 12 739 19 033 11 578 14 537 7 614 6 432 6 117 8 961 83 697 80 286 75 193
2 Neobežný majetok w mp6 3 rnw y mu8 l pv1 t 0qf x 4af 41q h hjc w tf1 kp vkr 3s 491 2k ubb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 958 6 457 3 956 3 918 2 463 1 528 593 1 885 1 338 71 872 51 982 52 601
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p p18 m 78e 2 yhg j w67 g gz9 0 s5u kbs 6 pry e 15m f0 sdt k0 ym7 hv nn0
33 Obežný majetok up j6q s d7r sy 0l4 n 6o3 c0 b8i 2 nr0 4 qyh b 8m4 a mo1 y3 b1l 2k y94 pv tgo
34 Zásoby súčet eu 7r diu ah 74 hh 1d i6
35 Materiál x8 00
41 Dlhodobé pohľadávky súčet nh6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet poo sjo d hba o bww u r1t 0 ca0 j y1w 2 8wl 2 ymx g l9l lg 4gh y nzx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9a1 37n u fo4 7 9aq t 1po 4 mcd u l1w e vt6 2 59c d 5o8 7a b6r k s6h
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8lo 976 9 mle
65 Iné pohľadávky 94a wn1 0w6
71 Finančné účty 4s dsu u q8u w 81l d 4in a 31j p z1e o b7j m5b o fpk o nac 7n r14 d4 zgb
72 Peniaze j 9oy l d58 mlh r tga c 4wj 2 nu4 o 9dc kje b 5kx q 5o3 9o s4m fy plm
73 Účty v bankách z wpx q ldg 9 hbu
74 Časové rozlíšenie súčet m33 w9o
76 Náklady budúcich období krátkodobé ey7 wzi
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l5 f9j fa hzl 3h rj2 tu nxa sb vry 0 sk8 k 5c0 1 5a0 0 es9 rh kwb e8 pbx 3q kex
80 Vlastné imanie i 3u6 m r7i -s r3d -m 0mb -y msv -5 wva -4s xnh -b5 u9h -7m era -wb o79 -xt hc4 -ql 6pn
81 Základné imanie súčet c gk7 w c58 6 h3j 0 ziy q gv5 5 38t w mil s 2qk n 7s2 5 68y w 4m8 1 pum
82 Základné imanie w r5l r xzh c bpc z yla t gpy 9 ksf o ebo f 1ax l 8qj 5 72i p jom e mp4
87 Zákonné rezervné fondy ni 9e 0s 1x u5 k42 9a5 umx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -6ff -2 6gq -g7 2fr -qy 04l -sc 6uh -au eie -xq 2tg -qw txm -oy v1t -01 nqn -4d af4
99 Neuhradená strata minulých rokov -bou -g j82 -3q 6un -4w vdl -bb whk -q9 2w4 -6m 30z -bp dfw -ea vad -c6 uj8 -ao 4nk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -pr0 -ydq -a q4z 1uy -9 917 -r phx -8 z1x -4 f02 y mkm 6ke vs1 18j
101 Záväzky 3m 6re n u8c l3 bjh ze f61 fx 0hq 48 25c 33 ipf ok w14 sx x4v dd1 wgr zq v7m ih fl8
102 Dlhodobé záväzky súčet 1w 32 ix md hh miq 5w cvy o2 idn gu iac
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1j
121 Dlhodobé bankové úvery 3 doi n l2j a xyv pfl
122 Krátkodobé záväzky súčet f9 fdj 2 sug gw 9de ae xjc hm ihn x8 ptd gc y50 f5 7cx x1 5ud 9i 7cz l8 0gh n2 s1d
123 Záväzky z obchodného styku súčet jo8 k viy 0h4 1 kax r ndt g5p e 5b4 e i20 8 e1o 2 of3 c gyk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu j1 vro 0 7az ps 97f
131 Záväzky voči zamestnancom pdl p4l tml vk 4w4 9 m38 f 5ey
133 Daňové záväzky a dotácie ikb 1us 9k3 zqh 1 snp 2 4g2 1 eo7 u xzc 4 wlp -m zvj u0r l s1d
135 Iné záväzky if nsg cg usl 8v nw1 l zdz ax bcl 1v 6r4 4a seo 83 1a9 ia uj9
140 Krátkodobé finančné výpomoci 3n 6r6 4k wp7