ŠEDO AUTODOPRAVA s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 20 616 12 739 19 033 11 578 14 537 7 614 6 432 6 117 8 961
2 Neobežný majetok 2 bn2 q 7kl 7 j3l m 3og u a9f w rvc 329 u v8x m sy5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 958 6 457 3 956 3 918 2 463 1 528 593 1 885 1 338
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q 81m g dnt k pqn 6 wxk k 9cj j d4o 2sc p fwh 0 49i
33 Obežný majetok ds 1wm g tut 6r okx 8 bdi fs 1r5 b 0n4 1 8mf 7 cc5 i kq0
34 Zásoby súčet 5v 2d dcw zj ix yy jv t4
35 Materiál b0 pe
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 1n4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f26 shz f do0 k qma 3 ud5 z dus f dq1 8 pzj z ynb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qrf n0b 3 e76 2 4cd t 792 6 ztt b crg n la6 n v5q
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ra6 ie3 q azr
65 Iné pohľadávky sok eeu
71 Finančné účty g8 j9t o qqf n 3w4 7 2jr 1 1t4 w 3ig v 0pg job 1 mto
72 Peniaze e 1jr 9 exu d8l 2 hjy 3 wmw a 0qn k c22 gyg t 7ti
73 Účty v bankách r oc5 0 46g j p6e
74 Časové rozlíšenie súčet ak2 yf1
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6ec u7h
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0a vcf sk 30y i5 2hq y2 63n kv br8 3 hgh m kea f xlr c 9ux
80 Vlastné imanie o sea w g05 -y z8n -o 40c -g c0d -9 eeg -zo hnf -ex svh -jx 2yh
81 Základné imanie súčet 9 0qj a h5o q 3pb 1 rlj 9 jvf 7 p1y 4 gia z fmc y 12v
82 Základné imanie a 317 4 042 u 1ex l 2xr t c53 6 8bf a g5r i ye3 a ztk
87 Zákonné rezervné fondy z2 2r 74 3s q7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -v61 -w udv -gy vbp -sh 2zv -oq 2qh -3m swd -39 k71 -pb 5px
99 Neuhradená strata minulých rokov -sux -q yie -6u mgc -ro j79 -0u pna -u5 4vh -uu fex -8t xvv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -vw2 -ib2 -z tf5 b30 -r pru -v fut -5 bkw -b 9hw k jyr
101 Záväzky xd 9ua t ni3 ju wlq yf l4r 19 83m yb gr9 g7 4n8 lt vge 88 wab
102 Dlhodobé záväzky súčet in sl 6f 6g la d3c
114 Záväzky zo sociálneho fondu jl
121 Dlhodobé bankové úvery 0 15i c 9ik y u8a n5h
122 Krátkodobé záväzky súčet fz s86 m s4e w4 xx5 c4 ngs f0 3x1 dj uxd yj mai cf sg0 3w uv8
123 Záväzky z obchodného styku súčet gqe 1 hgd gbf 2 lvy t gwf bjo e b4o h m07
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9g gig v fjh c2 s2q
131 Záväzky voči zamestnancom vbm y7i nid 3r
133 Daňové záväzky a dotácie 612 z6o kmj nhz 1 9y8 o wj4 f 633 m pye p fhi
135 Iné záväzky 56 kju 81 lm6 5z 02o q qll 7y l51 6s glb
140 Krátkodobé finančné výpomoci vw jq3 d7 hhr