ŠEDO AUTODOPRAVA s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 20 616 12 739 19 033 11 578 14 537 7 614 6 432 6 117 8 961
2 Neobežný majetok i ye7 2 1uy c 9sx 0 ibn k wah x 23r 9h8 d ibx h pje
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 958 6 457 3 956 3 918 2 463 1 528 593 1 885 1 338
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z qaf f 23d v 7u6 9 m4y u zlk 6 tzx you 1 dtu 5 k2p
33 Obežný majetok jr 75k c 8xh dw ro9 o tvl ra zxd 5 h7v j ew0 0 bqh m yj3
34 Zásoby súčet rd x0 dkd n6 9o nl rc k0
35 Materiál 9t 1p
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 81g
53 Krátkodobé pohľadávky súčet nrt i0b t k9m k jwn v 81e k 0pv l s98 t 2zm a e90
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ttg orh b 4mq g sso j tff o 4b5 0 uq1 w jn6 n lnv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vu4 6iv 3 p39
65 Iné pohľadávky 9ob zft
71 Finančné účty bz awu 2 jz4 i bzi z 1v9 s 2ht s ziw p cyz w4x 9 2k2
72 Peniaze a v3n u pvm bf4 q 9nb 7 xj8 s 3ae k 0m8 fbn x iig
73 Účty v bankách 1 gqy x tfm w jjx
74 Časové rozlíšenie súčet sgx 25c
76 Náklady budúcich období krátkodobé y19 6ds
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY oa b8d pc hia ls 54i lv gf2 s2 n72 k if3 w bv9 z nza r j7k
80 Vlastné imanie 4 ku9 r jui -b 72b -8 gg1 -w 64o -1 eud -ph f0v -ar 8ux -v9 a13
81 Základné imanie súčet 0 rlt m gsc 2 u9b 2 88f 0 76u g 6s1 j ed2 c 4o1 z qa1
82 Základné imanie 5 2vv z ojg q tva q 0s9 m mps e 7i2 o mfh 8 rz1 t c0l
87 Zákonné rezervné fondy at kp pj x5 lg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -vyo -u xt4 -zd tln -fd i6h -6z t7f -2m lcu -5q 5zx -dk 2x0
99 Neuhradená strata minulých rokov -lbu -s 2je -97 dl8 -jt pai -i9 e0n -x1 aop -6k eyl -1u dke
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4u1 -91i -1 hli 055 -a qn5 -l qe6 -1 f3m -r wvr l ipa
101 Záväzky qn unu 7 kcd gw 1ou 21 9gl l2 2h8 e1 ld3 ym x0w zd 2er cb xvx
102 Dlhodobé záväzky súčet 78 0h c9 fx 5s ht7
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1f
121 Dlhodobé bankové úvery y wzr e o5x p 3tg epf
122 Krátkodobé záväzky súčet sd kqp o t4y 9x 42d pr r1b 2m gik mk 5x3 ak lbl sr o9t dg 4u6
123 Záväzky z obchodného styku súčet jwj 6 gj6 0y0 v d57 i tpt svz 0 vck r z65
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu nd lfq w xul x1 jcq
131 Záväzky voči zamestnancom tbf 2u3 xmm gc
133 Daňové záväzky a dotácie f5h tnr jfi 6tp s be3 y 72l s g33 s xno d tt0
135 Iné záväzky og t7w do dod 0h bbn h dhp 3k bs0 t9 bu1
140 Krátkodobé finančné výpomoci tf 3p4 ht r9o