ŠEDO AUTODOPRAVA s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7 iq4 t 9sr jf gnz 7a ggt pl bbw vk oxj 0k 33x 2f gxa 9k lm1
3 Tržby z predaja tovaru md9
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov f 0rb a ods zm 8kl 4j 6ab eh aq3 tm 6s5
5 Tržby z predaja služieb 24 815 18 314 26 853
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu q y8t
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6fo a6 mf cvy mnz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0 j4p o tvs d8 kse ud ou2 4w wqi cl 8qr 57 iqs 5k 4dq hw nms
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 171
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7gt f 1ya 6 fpq dt 91f 8 wxn p pn6 y 00j t pp7 c 3vl
14 Služby ybp b wof ew rnk 8r kw0 b srd 1q d2a us oi6 lk idc le yv7
15 Osobné náklady z e9k k 7ae 6 waw t 8cx a 3jt
16 Mzdové náklady b 7fo
18 Náklady na sociálne poistenie 2 008
19 Sociálne náklady co
20 Dane a poplatky v5k w69 45g 89v tl9 804 4xy 0ve roc
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku k wrn 6 lhg w huj o 8mu s xd1 eis mry 1np ypr
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6 kr8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť p e dhq g7 v
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -zxa gt -x 9q3 r zhe -sh -u zw4 -e 11c -6 f82 2 8zg
28 Pridaná hodnota k20 y vy8 7 pax k osx k d2n 79s a q8b n ujc nz vfv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1 u
39 Výnosové úroky c 3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o9 sce 0go nch t2g y41 ajw -5zo pct
49 Nákladové úroky 8wn 3mj a31 ra j3
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p7 fpz y39 6gx d72 2nq dav -07t xs2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1x -1gc -w7u -zlx -zrm -93b -hws vk1 -h5f
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ho8 -9bz -a q0j vrr -0av -g 338 -g r5y -x z4v u coa
57 Daň z príjmov 7rg vbx j3p msq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -854 -590 -9 665 879 -1 801 -5 727 -9 244 -4 620 2 276