JUSTpoint, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 92 508 122 938 93 715 87 998 76 743 21 390 14 880
33 Obežný majetok vc lkr hjs xb0 tf dlk wf 285 5q 4qv 46 qsg 5g q2w
34 Zásoby súčet pc pnm l7 x9i cl qrc q7 6sv d8 1uc
35 Materiál gp 3d rk 5r
39 Tovar ki otm pw wws ko o5a qt 48k xt df8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m x8f gu rwb s xxu em gv5 2 h2c l 0n5 q 8a6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d z7u an anl e 39x cv hvu d d5p d 8xb 4 1hz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5 cx8 g0 ojk z qa8 qh 24w 6 0gp l pei a v5u
63 Daňové pohľadávky a dotácie 27w i5t
65 Iné pohľadávky i2 5s tz -b
71 Finančné účty 2e 9sb sl e0m c w65 t8 co8 ke jey 3y 9ir d c0c
72 Peniaze j2 ai0 qt jzy 3 ce6 v rk4 tn n12 s gz0 1 m66
73 Účty v bankách b i3s 7 zfr l stn 8 vs7 k apu 5 f4k kms
74 Časové rozlíšenie súčet 7ng 767 y1u zv5
75 Náklady budúcich období dlhodobé 2z8
76 Náklady budúcich období krátkodobé emu bs7 351
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vb 0kd p92 6i6 fw rgy bd c72 ck t1p 4f pj5 9d pwl
80 Vlastné imanie -zet -2w hzt -sc z69 -wz xg0 -0x 5n4 -0k g1r -7f s3r
81 Základné imanie súčet 3 h8s n 7iz 1 dh0 n hzk v pon n wug 7 ynh
82 Základné imanie j x2g k 838 1 hm3 g wo6 u 9wz 8 09k 0 gln
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -g 9u0 -nc 9tx -4l 4j2 -5k cp9 -66 m2a -qj s2d
99 Neuhradená strata minulých rokov -m kfp -1b 8m4 -34 ud4 -m0 se6 -7x qkr -cu 2j0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -i 4eg -my 8h2 -am vsd -4 p2b -11 3t0 -f ve4 -7ne
101 Záväzky od y96 9m5 bjo 5vg cyj uoc w3q jwj t17 dr qwl 8u buk
102 Dlhodobé záväzky súčet as ii -x3e -qn
114 Záväzky zo sociálneho fondu 70 dg -5a3 -af
122 Krátkodobé záväzky súčet bl qjq 5wx e7y 06q er7 2tg uo2 gxm e7r md uaj 2i lzo
123 Záväzky z obchodného styku súčet hk wkh wnm buv 22w rxg ais g4j tdz hub fw saa qu r4n
126 Ostatné záväzky z obchodného styku zzg ogg iy5 82a 5t 88p w1 vro
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6 624 u gqb
131 Záväzky voči zamestnancom a 5sn k kpx 1 abb 2yl r5g i 6uw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ckq ia5 376 7jb 7c9 v9q
133 Daňové záväzky a dotácie i dno t hvf 6 1vm j 0hd x n01 t nnm nuy
136 Krátkodobé rezervy e6 jmd 559 tx5
137 Zákonné rezervy ld vv0 841 9v3
141 Časové rozlíšenie súčet -cw
143 Výdavky budúcich období kratkodobé -tf