JUSTpoint, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 92 508 122 938 93 715 87 998 76 743 21 390 14 880
33 Obežný majetok ja gn0 cth 2pe yl jgv 3v ka2 nf 9p7 rk 08n uj drf
34 Zásoby súčet pj xts 4c c4j t8 5ey he ist 1l ngv
35 Materiál 66 m5 9g yu
39 Tovar ak ydb 8a dv2 a7 ha1 tm fvb kb xvk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2 rmd 09 rnn f t6u yr l64 0 r5t i 5eg 5 9qi
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p vs9 tg 55n 2 qwj yy b70 p m7p f ve2 r f01
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i 74i 7f 2zl t nf3 dl svi 0 sn2 c nms i py6
63 Daňové pohľadávky a dotácie dnx jk7
65 Iné pohľadávky 50 10 vl -l
71 Finančné účty e0 955 4w oi3 t 1s1 n4 0vw sr ru1 hj j99 d 1gj
72 Peniaze an sjy 8l 4ou s osb m tkz r0 rrr 4 llk o ws6
73 Účty v bankách c sgh 1 ram b q8f w 8bd 9 9jj h rtw mep
74 Časové rozlíšenie súčet qa5 dhp 04g t26
75 Náklady budúcich období dlhodobé yfa
76 Náklady budúcich období krátkodobé 757 nb8 nnk
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY la h8f g0f ua4 le 6qf 0c 7l9 1s x7g md qox q7 5np
80 Vlastné imanie -lzq -y4 bc8 -rc guy -rp e0e -lb 5w6 -zo tv0 -5i gk6
81 Základné imanie súčet 2 qyk h h9z d joy k gm3 7 wan z 9xp 9 brx
82 Základné imanie 3 qc2 x yh5 t 6w4 4 xer t igt v ewh y 5qv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -w bl9 -9n i2u -di gdl -22 ebf -96 wnx -zj 5w5
99 Neuhradená strata minulých rokov -5 aj5 -ue lj8 -3c 8da -tz smk -y7 orb -a6 b2j
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -q pt2 -a3 ntz -tu fnt -0 0jl -dc rd0 -y tj4 -19c
101 Záväzky cs r57 x45 078 g5g 0f6 a5z rea yxh u4b 1p smv t7 pt0
102 Dlhodobé záväzky súčet id xx -56g -p0
114 Záväzky zo sociálneho fondu f7 4k -2f1 -yd
122 Krátkodobé záväzky súčet o0 gcg uim 3j8 llw 5a5 41e v0e f0f 8wn 72 lpi 9w qsi
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0l kf8 3c5 kr4 clb smo tub ohl 2j0 qjd pe lqe c1 azj
126 Ostatné záväzky z obchodného styku nso 11l 9ob zzd 9w 0qt lb nfq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu n rt0 w 5os
131 Záväzky voči zamestnancom i q1v t t8i l ot4 9sy 48a g jsk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia lk1 7ie rsm e7q 2re lha
133 Daňové záväzky a dotácie m ih7 p ve5 l kz1 a bbm f 2re d idh bnx
136 Krátkodobé rezervy gp 30a op4 b8q
137 Zákonné rezervy 4b uhh yp2 dbi
141 Časové rozlíšenie súčet -oi
143 Výdavky budúcich období kratkodobé -9e