JUSTpoint, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Čistý obrat 99 219 84 851
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet kz kq0 q1g cmz 7ql d6h axu zhv t3 zo5 nq lx8
3 Tržby z predaja tovaru kj g2a h6f bpn rn7 wu4 dzt 1xk bv h7w wk xca
5 Tržby z predaja služieb 604 3 099 4 284 4 362 3 009 1 970
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob l6s
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti pbn x xw5 y efd mi
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu br kaa v03 998 4vx pb5 jko v1a lwz j7m r6 vqr -3zo
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 30 354 115 097 95 582 79 542 66 529 54 753
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok d hmf x lqw u set o dv3 t aht m z8i
14 Služby 0 xe9 nl y4q uj g5i hs x0v qy 61h 4p e6s hc
15 Osobné náklady q 4cp uy awf 46 lk6 jc ari xf ib5 4f 6sq -u0j
16 Mzdové náklady p 74h 23 mds g1 rr8 y9 5h6 sf fc1 a9 42d
18 Náklady na sociálne poistenie 1 374 5 497 4 445 4 052 4 232 4 541 -391
19 Sociálne náklady fdk 2 531 8 yoa y ztb 5 cde 1 8do
20 Dane a poplatky oew c03 0et efr 34g fl5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť m6k ail fy 0mb 51c
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 mvb -fu jpv -69 cp5 -m nwl -d4 ol3 -k gss 7oc
28 Pridaná hodnota k 0rk 1u 7qs -m 3ai oc reu u caq 8h 9ig -ad
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu u fgx lm ak dp ge
39 Výnosové úroky h o
41 Ostatné výnosové úroky l
42 Kurzové zisky c d6 x8 ts a zy
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ij
45 Náklady na finančnú činnosť spolu oar l6w w30 jxx fzv kax v7
49 Nákladové úroky l
52 Kurzové straty oj 2dd ef3 vn9 iwt aa 0
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť sa3 11i 8h6 ksp 67p y07 xg
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3g1 -fsu -am6 -z03 -0rk -dik -70
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -l 9au -ce uo2 -8o twz -d vde -js 9i9 -5 cyb m4p
57 Daň z príjmov nau 736 daz
58 Daň z príjmov splatná 22n ukk 45a
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 669 -10 946 -24 931 -6 228 -14 211 -8 809 -672