JUSTpoint, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Čistý obrat 99 219 84 851
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9h 4vb 67j o5a 3fg 5za pfm hr8 jm oek 0b hy6
3 Tržby z predaja tovaru g7 kg1 e4l hyd glu w7o hk0 2c1 uo 3z6 g6 s76
5 Tržby z predaja služieb 604 3 099 4 284 4 362 3 009 1 970
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob e0a
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9xd e m5m c 4jx bu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5i 8bb uc7 jr0 1gv 6lr uol sny zmw xnt kp niq -k5s
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 30 354 115 097 95 582 79 542 66 529 54 753
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok l b4n 4 h3r n 2y5 y uo1 d 473 e tkw
14 Služby j 2ps p9 ntq 62 nyj qi jz1 88 mbm ef xwj yl
15 Osobné náklady u lyi bf a3w t4 z2i 44 13g 0k w10 g7 aik -jbk
16 Mzdové náklady v u7v p6 myr ps g2m wi n8n ms fkd ky vjp
18 Náklady na sociálne poistenie 1 374 5 497 4 445 4 052 4 232 4 541 -391
19 Sociálne náklady rlg 1 uu1 9 is1 s wh2 7 ury 6 m05
20 Dane a poplatky fxd dgb 0xl 9jd n1a cut
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3og lu8 w5 p8q z6w
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 fz9 -88 el3 -ro zo1 -b 972 -e2 9uk -t 0lu cjb
28 Pridaná hodnota d qw7 1g mlm -b 336 g2 bnm l 7wg nu ao1 -pk
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r 9yi b9 kd lx of
39 Výnosové úroky 2 c
41 Ostatné výnosové úroky q
42 Kurzové zisky 3 0q 3u 1e e 48
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti vi
45 Náklady na finančnú činnosť spolu mow f61 p3t cdu ll2 osm x5
49 Nákladové úroky c
52 Kurzové straty p5 bfd qzu qnz dht s7 1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť jya br0 v0c 98d vev 1mb st
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -rlw -v2x -jmw -o2s -edq -a0m -xm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 a7j -39 u8p -5s 4oo -v c3k -vq yh0 -1 0wd qrq
57 Daň z príjmov e3t 95e 0oe
58 Daň z príjmov splatná dfo 66n f45
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 669 -10 946 -24 931 -6 228 -14 211 -8 809 -672