B SoftOne, s. r. o. - Udalosti

15.08.2023
OVdňa 15.08.2023 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
21.07.2023
OVdňa 21.07.2023 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
19.07.2023
OVdňa 19.07.2023 bola zverejnená zmena zápisov v OR kód dokumentu R091145
18.07.2023
ORSRnová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
ORSRnová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
17.07.2023
ŽRSRnový predmet činnosti Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
ORSRnový predmet činnosti Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
13.07.2023
ORSRnová uložená listina: Rozhodnutie jedine´ho spolocˇni´ka SoftOne_podpisany.asice
ORSRnová uložená listina: Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
03.07.2023
RÚZFirma pridala novú účtovnú závierku za rok 2022
06.06.2023
FS subjektu bol určený index daňovej spoľahlivosti spoľahlivý
17.12.2022
vyradenie zo zoznamu dlžníkov. Úplné uhradenie podlžnosti v sume 3 751,24 € voči daňovému úradu
23.11.2022
zaradenie do zoznamu dlžníkov. Podlžnosť v sume 3 751,24 € voči daňovému úradu
12.10.2022
OVdňa 12.10.2022 bola zverejnená zmena zápisov v OR kód dokumentu R262244
10.10.2022
ORSRnový peňažný vklad spoločníka Branislav Vaculčiak suma 5 000,00 € splatené 5 000,00 €
01.07.2022
OVdňa 01.07.2022 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
28.06.2022
RÚZFirma pridala novú účtovnú závierku za rok 2021
ORSRnová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
ORSRnová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
14.06.2022
OVdňa 14.06.2022 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
13.06.2022
ORSRnová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
11.03.2022
FIN. SPRÁVAspoločnosť sa stala platcom DPH podľa §4, IČ DPH SK2023077903
25.11.2021
CRZV centrálnom registri zmlúv bola zverejnená nová zmluva číslo ZoIP_BBSK_121_0025. Dodávateľ Slovenská inovačná a energetická agentúra. Celková čiastka 15 000,00 €.
20.07.2021
OVdňa 20.07.2021 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
18.07.2021
ORSRnová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
ORSRnová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
05.07.2021
RÚZFirma pridala novú účtovnú závierku za rok 2020
05.01.2021
OVdňa 05.01.2021 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
03.01.2021
ORSRnová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
03.11.2020
OVdňa 03.11.2020 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
31.10.2020
ORSRnová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
ORSRnová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
29.10.2020
RÚZFirma pridala novú účtovnú závierku za rok 2019
01.08.2020
FIN. SPRÁVAspoločnosť bola odstránená zo zoznamu platcov DPH, IČ DPH SK2023077903
09.01.2020
OVdňa 09.01.2020 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
03.01.2020
RÚZFirma upravila účtovnú závierku za rok 2016
ORSRnová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
ORSRnová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
ORSRnová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1
07.11.2019
OVdňa 07.11.2019 bola zverejnená zmena zápisov v OR kód dokumentu R119385
11.07.2019
OVdňa 11.07.2019 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
ORSRnová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
ORSRnová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
01.07.2019
RÚZFirma pridala novú účtovnú závierku za rok 2018
19.12.2018
OVdňa 19.12.2018 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
25.07.2018
OVdňa 25.07.2018 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
ORSRnová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
ORSRnová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
01.07.2018
RÚZFirma pridala novú účtovnú závierku za rok 2017
06.09.2017
OVdňa 06.09.2017 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín