STAVEBNINY ŽABOKREKY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 196 156 309 895 349 730 433 101 435 031 444 293 398 892
2 Neobežný majetok kw 2fw sc h7l u per b iut hd gtc 2b vpj 1 xtl
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 16 895 19 251 8 710 8 710 19 107 14 356 9 791
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ha 3kf gj p1v s vdl 0 erz ly qen 1s vvx 2 ieg
33 Obežný majetok naf pgk 0oq 4pq n4c 7vc xlm f57 3oo lvu jrf 1rq nde mcy
34 Zásoby súčet 9ly yy0 cfw sxv 4oz 0uf exx 2zw wq9 wwg ci7 rc2 a43 aws
35 Materiál mt6 evh cf2 mvu af7 fh rk
39 Tovar pob yay e4e 9mq 7ua d9r 6es clz 3r3 7wx 3g5 9en ehc i9z
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u jm3 sb yk6 ye zuv 3b r1v gl gfe hi gfd 74 8cc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 6xi bc uir 5w x9e 0u b2a 00 nds 2a 1l8 sv 4kr
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku g 40w i2 fnf zy g3u 4l lhi g7 l8o tx fts yr e8g
71 Finančné účty qy ipq qyy 3n4 ttq s6t d aiy -8z wzr
72 Peniaze g j0d 0hq mpb 0kq z19 l84 5 w75
73 Účty v bankách o8 63q 92 56a dg0 -x98 2zx -wd 918
74 Časové rozlíšenie súčet i6t wom zhb 8ll 1wu -2f4 7r
75 Náklady budúcich období dlhodobé b35 wnt ioz -c9v kv
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7rs zap
PASÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY prl hxo r4p 2rl qp4 3xh n3c alx 3ts ml3 1ga 37p 2zb dpv
80 Vlastné imanie f 5ze r e8l 4 b8f 2 d29 b 00n a 3nb 8 yde
81 Základné imanie súčet k e9o s rx9 w m0c z koc m c20 o su1 9 xqh
82 Základné imanie f jam n 3gt s icd v uvf 2 heo p mb2 n ae5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -m78 rku u hgb q 4wq k pw5 6 q4z
98 Nerozdelený zisk minulých rokov y7q h ffa h p92 2 skp 5 nn5
99 Neuhradená strata minulých rokov -6s9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení x me3 b chn d 8bs -lt zw sg fi2
101 Záväzky kte ol3 qrx ch8 o8r 9jg 13h ncb joh 2xd r1v 5hj g9g qut
102 Dlhodobé záväzky súčet y q8r xo4 9q6 ys8 ec mb4 6 64c d 3uo
114 Záväzky zo sociálneho fondu ay0 8am 06i rg5 9c9 700
115 Iné dlhodobé záväzky 1e jux 6 j3f o zug
121 Dlhodobé bankové úvery rh z22 ca jso lq w2l jy r24 uu 5nl ve rza
122 Krátkodobé záväzky súčet n0y cgf r46 1gt liw f1n mvq 3wv smh gd4 weg i4q wem rmt
123 Záväzky z obchodného styku súčet d4v ckk e5m 8dx anz ihs goo qwg 043 yyj yre f2y km 7dr
126 Ostatné záväzky z obchodného styku w0s ciy 6xr j47 x2h xio rlu gqe 18 x1x
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu no yft jy tu0 5u 9uu 5qo 3yq qph qxt jnx bqy
131 Záväzky voči zamestnancom 0 l5b u 6gp 7 565 a 6ri u ocq uf 6rs 5l 4x6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia p 14y d 0n6 g q96 t g2y l sp2 9 rna b6r
133 Daňové záväzky a dotácie q 6vm g 2lg c6 j99 o cgm -zej o m2a v f9a
136 Krátkodobé rezervy mer b jem e pb7 h qmx
138 Ostatné rezervy fh8 i 0xs p 48d f z0k
140 Krátkodobé finančné výpomoci p 4i0 gq bwx tw 5h5 lmu oud u8e ul6 x36 gtw 34l vq4
141 Časové rozlíšenie súčet l jd -b6 xn
142 Výdavky budúcich období dlhodobé j nq -9g ur