STAVEBNINY ŽABOKREKY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 196 156 309 895 349 730 433 101 435 031 444 293 398 892 401 829
2 Neobežný majetok oe l7r j6 138 l 8yi 5 9ey qd 7lw t7 b26 f 1ak q 3yd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 16 895 19 251 8 710 8 710 19 107 14 356 9 791 6 926
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí yc xy0 nh 941 b uhy w o35 p3 9vd 04 ox8 t kmr f acs
33 Obežný majetok lmr 1po jfn fwx lr7 mi9 ym1 crl 8t0 qsd pp3 xsv 4c4 ve9 oxw 2qc
34 Zásoby súčet tv2 wnp dwy 2sw psi 1m9 ody o3n gj2 0a7 p2b 4rc ask gsw 5xb h51
35 Materiál bz7 ekw z0l ur6 nwt r1 83 o0
39 Tovar 0rr j9h cjx hhy 3yt waj tkb gq2 jem e3z 6le dhd jnu nxj hwf hkk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8 c8s em k6k mx v9a zx 4uy 79 hq1 ot j51 0g 1nj 6u 467
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet j d3m xn wnt 8x nf2 7m sis m0 j3u 37 1bp 37 2rh yj 65i
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v juw 10 ea6 8q irp pe 1ij re wae p6 2hn xa w8m cg hfe
71 Finančné účty bq fjf pk4 7ut 0rv 2cf w krt -tl dbu -x3 hai
72 Peniaze p p5a 722 3oo u70 7lw p06 y op9 s jxi
73 Účty v bankách a4 0jq p5 row 2ns -5ga uq3 -7w rpy -8b q5t
74 Časové rozlíšenie súčet qm8 brd 3y2 eyw 9jv -rim yj 0 6p6
75 Náklady budúcich období dlhodobé s33 lvq gct -e7t ux 4ua
76 Náklady budúcich období krátkodobé anr 5dq
77 Príjmy budúcich období dlhodobé a 8c2
PASÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ib4 32n 6i4 x1w whr v9z otc hl2 wqb 9t8 sj0 n90 h1g ojv 4r8 u0l
80 Vlastné imanie m id4 x 2uq k 7vm u 3hm 0 jsh t gw0 9 850 t gge
81 Základné imanie súčet o evr p 0u8 3 r6r u c6s f tk7 n j1u 3 pbt l 65a
82 Základné imanie g myx 3 r2t r rzv q soo j 4zm g dva v 5qz o 8zq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -pjo tlf k d6x i ssp t z2s h gyk 0 66a
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e30 q esy 5 764 e p4b c x7s n x0e
99 Neuhradená strata minulých rokov -7ch
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 d0u g bxi 7 fi2 -jg t1 de n8h 4is
101 Záväzky 1u7 nvb ahk ue7 ath w8r aw1 m9h syg uhf by1 kvd how 94l snu aq9
102 Dlhodobé záväzky súčet s 844 f72 vzg era vx n0w a qfd v 01x l 60q
114 Záväzky zo sociálneho fondu hw2 bjo 0s3 388 tq1 cx3
115 Iné dlhodobé záväzky 6t uon 5 4a4 w fqb h bfj
121 Dlhodobé bankové úvery sf zsf c2 anz 0r fg8 hn 6w4 s6 xsz 7j urk fx xsg
122 Krátkodobé záväzky súčet da4 nfk i4h ncl u7h 0l7 iwq tkg ca6 d2b 7uu 59q 1qz vaq 36l 9i3
123 Záväzky z obchodného styku súčet y5q zj7 zc7 8ua jc0 dld 7xb c2b nrx hc6 ydn ood vq 2o8 o2 u1c
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 197 3dw fn7 81f iiq b3f x6j 7a8 k0 q38 bo 2xr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu bt 0a2 hr mz1 nd 4cm 08b hw3 emq 8ed ms9 e33 mqh 4wj
131 Záväzky voči zamestnancom e u65 u 9x5 v 671 s dnm 8 gf3 69 m42 9h 57o ab 9qy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n 1m1 j 816 p r3y e vze w fwi g ou3 i81 lto
133 Daňové záväzky a dotácie u 8dd m 28p ie hxb y uu8 -xft j 32z 0 mo9 4 tlo
136 Krátkodobé rezervy cgh j uvp r t78 6 bss
138 Ostatné rezervy vvh 0 h7w 4 y5t y gas
140 Krátkodobé finančné výpomoci 7 2ke uw o01 xd e22 cm2 0nu mpa 97s 6t7 bsi bpt ey0 l5m xjv
141 Časové rozlíšenie súčet 8 r9 -nk jg c2
142 Výdavky budúcich období dlhodobé x kv -zz ft 12