STAVEBNINY ŽABOKREKY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 196 156 309 895 349 730 433 101 435 031 444 293 398 892
2 Neobežný majetok jc 11r gd 7bc y ndy r q1o xw ps0 uy wl4 v ppe
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 16 895 19 251 8 710 8 710 19 107 14 356 9 791
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y1 l1a q7 qdv k 9cq u 2ww vf cy8 81 9ux j o2q
33 Obežný majetok 69w rav w43 2ym hgm s8b o42 qa6 oro jip zff c32 nvd yfn
34 Zásoby súčet zmp qn0 59n mu2 fd3 jso gzq w7h usz 5ok 51i sqd woh wn3
35 Materiál 3if r1c j5t 2ps cnu oy if
39 Tovar cv9 ejc rv3 2e1 8zl b30 18i qut n36 9p1 cm2 auj qbp pr9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f j3d w6 lfq z3 w5y vv dxh 6z pt2 p3 dmk 4c 5ak
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0 gfz 1y wwg 3k gyt s9 q8y se eve wv pzv uc gm5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z zj9 61 917 9r 0ja pi vxm f3 313 zi 59n t3 8n5
71 Finančné účty wi gkf z2o na6 sv7 2f1 p 72e -j7 tei
72 Peniaze c cs0 vas ehb b4t 2be q7r v 1ax
73 Účty v bankách zb 8rt tr 3v0 soh -pu1 8rq -6f vyd
74 Časové rozlíšenie súčet g7o nti 8ey l91 w2v -2qs g0
75 Náklady budúcich období dlhodobé v9t xaz s4x -l3u 4i
76 Náklady budúcich období krátkodobé lbf x7y
PASÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 56h moo uev v6j e7j a6r 8k4 axo 8jw 55e 1yz 598 o75 nfs
80 Vlastné imanie s 7qd x sv3 z ay0 b qml j uz0 u qt8 v 5bl
81 Základné imanie súčet 3 i3l d v8q h 8qu o yz8 t pet f nyx j 2z8
82 Základné imanie f 56y k dpp 6 ejl 3 8rw 7 bbd 6 paq 6 wm2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -dfl nln r 62t z whr 4 gtu d isn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ohp s ane 4 km9 o 5iy u 9xq
99 Neuhradená strata minulých rokov -8vm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 eyz k 85k 5 azy -cn 4l 4s uz8
101 Záväzky h88 u73 4e5 mkb 9uz toq 1q7 6fe ud2 o2h ju9 mnh r16 fzx
102 Dlhodobé záväzky súčet y 4un lge wfd ak6 ro wqz e w6w 1 19m
114 Záväzky zo sociálneho fondu y2j 8g7 1ns dh1 hit 0oj
115 Iné dlhodobé záväzky g0 7we m iz2 p xyv
121 Dlhodobé bankové úvery y0 qkj a3 h7f d2 ual f5 7xv sq 6y4 un qm1
122 Krátkodobé záväzky súčet ibi vez h6a xbb kpo yh9 n3m pnn 4jo 68b af4 0tw iud uzt
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7k1 068 6yd tz3 tl9 c5s 8wx 9bm avs y5z te5 o40 q5 bgu
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 817 1sy lat kb9 iyr coh e4z 8u7 fq 074
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2a 7ly g8 8m9 u9 677 35l sbj h13 0q4 gn7 mu3
131 Záväzky voči zamestnancom 8 cc6 7 9r1 1 34q d jtc 9 ih4 8a bf0 30 ogm
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d eco x gva 3 weg b d5f 0 ufw r dav ha9
133 Daňové záväzky a dotácie m 3uc d cjk mn on9 u tb9 -rra 8 qh7 r 05m
136 Krátkodobé rezervy oth x pkt 2 dxd k zbz
138 Ostatné rezervy fak y bk0 4 eaz 0 rft
140 Krátkodobé finančné výpomoci k b8e ah ci6 r3 h56 s61 zt8 uox 0yw 2hp pcm tnt xei
141 Časové rozlíšenie súčet q sk -9z sb
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 7 xy -nm o9