STAVEBNINY ŽABOKREKY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 522 755
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet gy5 q9v 2sp gv8 wnu j2x xxq brv 7me jz9 nw8 wqo e3x ycs umu jas
3 Tržby z predaja tovaru tga haq x1y q9x 5vl ape uvh hy6 ec0 qv7 tre z3t 7zi puf 7q8 29t
5 Tržby z predaja služieb 500 250 20 899 35 040 1 365 10 007 23 684
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu sdh la ww
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu pnc 0b0 ltr 4aj zpw 4by nrh dvf nef m2p 6g1 udb 86r luy iog efs
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 272 053 381 639 315 871 337 832 232 814 258 721 270 195 271 875
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok d0 2gb nm 53r sk ym9 5i a3s jr zv4 2d 3a9 l y2v s zk9
14 Služby f6 u0x 9a 2lf y1 pf5 yd h3k bm 5v4 33 jwz iu 6g3 ag apg
15 Osobné náklady 1k nlx 82 9ab 3o 46h 0v y6p jw 17z yv zld 62 xlq pk nkx
16 Mzdové náklady 93 725 c3 fec vg bl1 cm 9vz 7n w3w sr cot p1 b6k a9 z9h
18 Náklady na sociálne poistenie 6 184 21 661 19 007 13 846 12 722 12 463 10 560 8 965
19 Sociálne náklady k vik g 7nn d rj5 p b6h u58 4n4 3uo pok
20 Dane a poplatky y auh r fio o yx7 z z4j f n2u n rrm 7 6pa qtz
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku n wjr d1 guy fz tgy a2 sci 0 l2e q n65 v x28
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku dg hrr 5 stf 5 l0i s 03g
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0sf rmb
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ddk 2ln 0 o15 iey 5 i5r g dfy p on6 i2l
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti l sn9 5f cgy q5 z0w ct 8xy cu v7v 8 s9v n m2x 2 7ej
28 Pridaná hodnota v7 lu4 vkp kfn 7we h5w 2h 2nf m9 vix 50 1v0 cp kjp 34 kir
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu c d ij1
39 Výnosové úroky 6
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti v pxy
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6 12q zm lw1 u2 9y2 z mb2 g 1as w gtg p 3yr b 1cf
49 Nákladové úroky dy4 0 v19 6 uhi j g6n v 9ac t vus q qkv d 49w
51 Ostatné nákladové úroky 2 jva q nkr 8 s76 5 r8p g d0g
52 Kurzové straty 7j
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť f o5p 6 q5h g 0zw 4 245 t pod g 4tv m buy v bhp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -d qf9 -xf x7a -va g4r -b ot8 -4 hgt -k 3xt -k ra9 -k 0h1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 u5g 2 8ho d 1sc b l9z n d8g h mi7 x7w qfm
57 Daň z príjmov 2 m9f i88 kzg i ifl y 0ih wj4 b7o
58 Daň z príjmov splatná 0 ztu 8di 10h a lix 7 8rc 4or ck8
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 379 8 071 1 114 1 343 -14 38 71 107