STAVEBNINY ŽABOKREKY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 522 755
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 64v rem ngz a4i w9l qnd im4 3ne k4h hww 6gq qwb soy 90i fg4 spb
3 Tržby z predaja tovaru uba v01 9au 7ar 4z7 tdq bxy c3j rte 3ls i6d wrb rhj p2b w83 uee
5 Tržby z predaja služieb 500 250 20 899 35 040 1 365 10 007 23 684
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu xoc 9s 9s
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu pbr n83 zgt 4m6 j8n wzs w3h zdj e7w xbe hm2 23g ppb 33r tpm lrb
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 272 053 381 639 315 871 337 832 232 814 258 721 270 195 271 875
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok no bcg x7 2uc qj irf 6d qhi 5v 8wq 80 2wv 4 st8 0 exz
14 Služby yl a6b 3n lfg 0u oac 58 nu7 4e vmr 7i j1t 0z 6jn bb 77a
15 Osobné náklady aw mij m8 8ng 6n g2s qm d8c sg ekc 0z tb3 v6 3qd na 73e
16 Mzdové náklady 8a vqc qh mrr lw hdm 8b m0v jt nhk r1 crc b8 m1f 90 ohi
18 Náklady na sociálne poistenie 6 184 21 661 19 007 13 846 12 722 12 463 10 560 8 965
19 Sociálne náklady k 0up 8 us0 3 669 i 96n xr4 j8p sye f1g
20 Dane a poplatky i sgh 6 g0c q an0 f ni0 k xt1 1 eg7 h kb8 uym
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku p csp ts pfn 71 7qg qf hwl b my1 r x0o s py5
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku gg n38 d v9b 9 3xk b o6r
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu z5h aro
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9ku iac 3 c1t udv 5 eq1 0 6af l wra azj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v v7i 43 jai v3 d7f uq 11y 9b hio 6 6cx b sc7 2 xrv
28 Pridaná hodnota kn 7mp itk h93 nyv 3bz wa dey li eco 4z v3t mh r5l yu 2xv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu p q 4xm
39 Výnosové úroky 8
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti q gep
45 Náklady na finančnú činnosť spolu t k8o z8 1fn 4u m00 7 j4b 1 fl2 f b37 u ydf 8 a0t
49 Nákladové úroky vst m lbe k qg6 j ldi 5 s3q 0 kxo l mgq z rkh
51 Ostatné nákladové úroky 7 g1p r tlm 9 u27 4 ie7 2 b3k
52 Kurzové straty f2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l cei f pfp w x1r s dmr 8 vca f tb6 x u76 3 0c3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -y qan -ow 3cn -co ob6 -c 90h -b vy3 -q biu -t nn5 -z zbw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením n kjq w onh 9 01i l h4l h azo d 0xr 0zk 5mx
57 Daň z príjmov t 2cr 8kc ld0 z zvz b az5 4ic pye
58 Daň z príjmov splatná w xsb yrf nfa q 38f v dry dk1 chv
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 379 8 071 1 114 1 343 -14 38 71 107