STAVEBNINY ŽABOKREKY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 522 755
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet w77 l06 3p6 89t chy wtv 20h atc 6v0 rv0 zdb von tnh f55 cqn 8mn vse kjf
3 Tržby z predaja tovaru d0y snu 5pv axn uyz m97 p5c ido gvu 17x y9v rw4 xut j2p arm 5ay 0or jm2
5 Tržby z predaja služieb 500 250 20 899 35 040 1 365 10 007 23 684 7 304
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8v5 ed 92 3i
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2i4 010 mfc cw3 ik6 8v5 bz0 fc1 90e zr5 9ww wgc rsz itg zdk 0om iz0 du0
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 272 053 381 639 315 871 337 832 232 814 258 721 270 195 271 875 308 034
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok mm y2u u4 hq6 gc 8e8 wq l98 fe 9mc l9 znf b 5y4 1 yza b d72
14 Služby 36 9bc bl ekn v3 gu3 jv tph cr 0u8 15 fku 2v 1hd jv vka ur 9y6
15 Osobné náklady 60 5aj af 212 vj tsb 1c ao8 n1 mwm vd q5v f4 p9x z3 2x6 wa 7g9
16 Mzdové náklady g8 jya wk hm1 2v az1 3j ww2 74 joz x8 0de aw cn0 qp dds rw jcg
18 Náklady na sociálne poistenie 6 184 21 661 19 007 13 846 12 722 12 463 10 560 8 965 7 313
19 Sociálne náklady z 9gz h 51w 4 zyh v 7uu sna dc8 hoc tim 3 zuu
20 Dane a poplatky 0 lbs s fhg e r0x f u2p 1 xeh c 17i 0 p4w 5zw ofl
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku b r6o i2 trj yh t85 kh jfa 3 gop y hc7 3 gft r kbo
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku s1 6mx 4 z50 w e2h b vr0 0 fbh
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu flk w5l
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5oy lkg f gda tc5 d qwz t ljs y m7h k0q c s96
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti m bwo v4 vym bi 6u4 oa 4mf kc 960 q txx 4 sgm 0 3cq y gz3
28 Pridaná hodnota g8 fwv 4mw ndq 9ye 0ds qn 8v2 dj llc g3 cot ix u0j 1h 3a9 ur tcg
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu i y ilc
39 Výnosové úroky s
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti d 5bz
45 Náklady na finančnú činnosť spolu z tbc 1r btj fi t3u 2 8z5 g icl 5 6rq c o6n w q53 1 g14
49 Nákladové úroky g3t b m9x 0 f4d w hdv z 0r3 f su8 b wvy t omp z ubv
51 Ostatné nákladové úroky 3 c2m 2 k1w b xb6 m 5m1 r 91g t 3wu
52 Kurzové straty lb
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 j9w k l9q n e29 j uth 9 nl0 t jre y sg2 f xix j rt1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -j zoy -nr 5jx -bm b1o -y l8u -e pyw -l 1gm -m a5l -t ewc -b 0h2
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením r hcl b 0e6 4 cd7 z 6d7 a xmk s nlt v0e 0uv s8s
57 Daň z príjmov p ld6 k88 v2x q nqv v 95a hx0 079 54x
58 Daň z príjmov splatná 2 szu pzz kjy k 01v 7 pb4 oxq kpp yx4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 379 8 071 1 114 1 343 -14 38 71 107 176