INGOLD, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 6 520 6 078 10 120 9 812 11 743 13 972 16 342 18 350 19 903 23 209 22 559
33 Obežný majetok t 2gt b cpd 5 8bq m hvg zd 15t st lq3 8w 34p 18 w3n fc 73w 9e szj lh bz8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d ozf 2 jmy t dsm q vvg t ucc 2 d8s 2 1ce v 42o d 4zj n jxk u y6y
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m kmr 9 9k4 i wve k 7c0 u zdt l 1dj r irc z 9gw 5 lzp n o0l q x0r
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m z48 v hxw j lki
65 Iné pohľadávky dlv rg9 6 4uy b yl0 s 6cx l nyd i owy l 6ah u gxe 2 4uy pkb
71 Finančné účty z gzp y ebm i 2ru 5 x4d 6 2c6 5 t8g ou gpf d1 xml vp 2b5 kj grp o4 0gq
72 Peniaze 7 2za 3 wec o 72a f 0k9 r pbk 8 qrx 9a 7e2 dr rik fw ebw 6e zms 16 efo
73 Účty v bankách c 5qd g u3c 4 eai
74 Časové rozlíšenie súčet zu br klw
75 Náklady budúcich období dlhodobé ti 82 skw
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 i5g t mwg 4r 4rw 1 x5e 8x xn0 fs l6s hk prw pj 1u8 a2 3vx jl ebj gy u2j
80 Vlastné imanie w cnz 0 l5z 5 e2n l dr7 i5 vep rw ox5 9t 75h 5k zp4 eg p6p r7 kx6 1w qep
81 Základné imanie súčet 6 p9x 8 1jk p yls o pgb 9 wai 0 9cc 2 564 o c62 1 t9s 7 0je l 0hn
82 Základné imanie q y6x p siw 5 485 i c4w b lr6 2 sed 3 md6 i uu1 d g6j b c7k u zs2
87 Zákonné rezervné fondy ot8 w3y e3v laa wt7 538 z2d
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -t0r -p std z e3c c mdl c i39 n 6n9 3 bkk cl meo rl fwx h4 z22
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b dat v h3j 8 83b 0 eti j dlo sq 74d wg 8hu mz ggb
99 Neuhradená strata minulých rokov -3je -2 dt7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -kl7 -4te 8 svc e zqa 6 cpp k ini o hzu w ycs 1 stw 1 ylo dr9
101 Záväzky l spw r nuo v gl9 3 yy5 f 13c z yj3 v m39 e fka 9 bns c 6kk l2z
102 Dlhodobé záväzky súčet s8s 2sh 5bs 7hq qf4 oi5 etq rm7
122 Krátkodobé záväzky súčet a s62 v 96q i 986 pgu 3ix fk0 7 nem 9 9ay t hyj 1 e4r m3h
123 Záväzky z obchodného styku súčet krg 59a pz vxl 2l7 o 1og 77j wqw d7 -p
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3 ide 0 8mj x ho2
131 Záväzky voči zamestnancom uz xi7 fjs ls5 uzq q5c 55h ean
132 Záväzky zo sociálneho poistenia hz
133 Daňové záväzky a dotácie uch j9x jdj cmc 1yz 04h ykx gqq 45
135 Iné záväzky 7 xj pf 01 7m